عالم معنی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

هر چیزی که در عالم خیال به طور پراکنده و کثرت موجود است، در عالم عقل به صفت وحدت و یگانگی تحقق دارد، ولی چیزهایی در عالم عقل موجود است که هرگز نمی‌توان آنها را در عالم خیال به دست آورد. به عبارت دیگر می‌توان گفت: عالم خیال با همه اهمیت و جایگاهی که در جهان دارد، معنی‌داری خود را مدیون عقل است، زیرا در جایی که حکم عقل نباشد، از معنی نمی‌توان سخن به میان آورد.

این تنها عالم خیال نیست که در معنی‌داری، مدیون عقل شناخته می‌شود، بلکه به طور کلی می‌توان گفت هر چیزی که در جهان هست، تنها در پرتو عقل معنی پیدا می‌کند و آنجا که عقل مطرح نباشد، از معنی و معنی‌داری نیز سخن به میان نمی‌آید. معنی هر چیزی از خود آن برتر و بالاتر است، زیرا چیزی که معنی ندارد پوچ و تهی و باطل شناخته می‌شود. معنی یک شیء یا یک کلمه، چیزی است که قابل اشاره حسی و اشاره خیالی نیست و اگر دیده می‌شود – که در برخی موارد به واسطه حسّ یا خیال در جهان مورد اشاره واقع می‌شود – شیء مورد اشاره، جز مصداقی از مصادیق معنی چیز دیگری به شمار نمی‌آید و البته معلوم است که «مصداق» غیر از آن چیزی است که «معنی» خوانده می‌شود.

برخی از فیلسوفان مغرب زمین، مصداق را به جای معنی نشانده، از این طریق خواسته‌اند گزاره‌های صادق و معنی‌دار را توجیه کنند که البته این موضع‌گیری فکری، یک خطای آشکار است. از مصداق به سوی معنی رفتن، خود یک امر بی‌معنی به شمار می‌آید. ما در کتاب «فلسفه و ساحت سخن » به بررسی این مساله پرداخته‌ایم و اکنون در اینجا به آن نمی پردازیم.

آنچه در اینجا به آن اشاره می‌شود، این است که وسعت عالم معنی، به هیچ وجه با گستره خیال قابل مقایسه نیست و جهان خیال با همه وسعت و گستردگی خود، جلوه ای از عالم معنی بوده، در واقع می‌توان گفت نوعی هبوط و تنزل از آن عالم به شمار می‌آید.

عالم معنی، به ساحت عالم عقل مربوط می‌گردد و به واسطه عقل، ظاهر و آشکار می‌شود. البته معنی از عقل نیز بالاتر است، زیرا عقل بدون معنی، در واقع عقل نیست، ولی البته در جایی که عقل مطرح نباشد، از معنی نیز نمی‌توان سخن به میان آورد. با توجه به آنچه تا کنون در اینجا ذکر شد، می‌توان گفت عقل دریچه عالم معنی است و این عالم بی پایان و بدون آغاز، تنها از دروازه عقل به شهرستان عقل وارد می‌شود و عقل آن را موجه و معقول می‌سازد.

[از سوی دیگر] جای هیچ گونه تردید نیست که همه افراد انسان، با عالم معنی سرو کار دارند و کسی نمی‌تواند بدون دست یافتن به نوعی از معنی، به زندگی خود در این جهان ادامه دهد. با این همه، حقیقت معنی و کنه ذات آن برای اشخاص شناخته شده نیست. همه اشخاص برای رسیدن به حقیقت معنی کوشش و تلاش می‌کنند، ولی هر کس فقط به وجه یا جلوه‌ای از وجوه و جلوه‌های آن دست می‌یابد.

انسان تنها موجودی است که در این جهان همواره در جستجوی معنی بوده، همه کوشش خود را نیز در این راه به کار برده است. با این همه، معضل بزرگ و مشکل بغرنج و پیچیده ای که با آن روبرو می‌شود، درک حقیقت خود و دریافت معنی خویش است [و آدمی] در این باب احساس ناتوانی می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت: انسان در حل بسیاری از مسائل جهان توفیق داشته و کامیاب شده است، ولی خودش برای خودش، مساله‌ای است که بغرنج‌ترین و پیچیده‌ترین مساله به شمار می‌آید.

موجودی که مساله ندارد، خود او نیز برای خود مساله نمی‌گردد، ولی انسان به عنوان موجودی که در حل بسیاری از مسائل، نقش اول را ایفا می‌کند، خود برای خود مساله می‌شود و از عهده حل آن نیز بر نمی‌آید. بنابراین، موجودی که همواره در جستجوی معنی بوده و پیوسته در طلب شناخت و معرفت گام بر می دارد، خودش برای خودش مساله می‌شود و به ناتوانی خود در مورد حل آن آگاه می‌گردد.

شاید اگر آدم ابوالبشر به درخت معرفت نزدیک نمی‌گشت و برای دست یافتن به میوه آن مبادرت به کوشش نمی‌کرد، با کیفر هبوط روبرو نمی‌شد و در جنت بداوت باقی می‌ماند و اگر هبوط را تجربه نمی‌کرد، مساله‌دار نبود. تجربه هبوط، تجربه بزرگی است که فقط انسان به آن دست می‌یابد و البته حاصل و دست‌آورد این تجربه عظمت و شکوهی است که هیچ عظمت و شکوهی در عالم با آن برابر نخواهد بود. سرنوشت آدم ابوالبشر در این هبوط و آن تجربه، سرنوشت همه انسان‌هایی است که تا پایان جهان این کره خاکی قدم می‌گذارند و سرانجام از آن عبور می‌کنند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...