عرش الهی در تفکر مسیحیت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در عهد جدید چندین بار به عرش الهی اشاره شده است. در چندین اشاره از بهشت به عنوان عرش خداوند نام برده شده است. در عهد جدید گاهی از کل بهشت به عنوان عرش خداوند نام برده میشود و گاهی به محل خاصی از بهشت که در آن عرش خداوند قرار دارد اشاره میشود. در عهد جدید معمولاً عرش خداوند دارای صندلی کناری است ...

رویای میکایا از دادگاه الهی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
رویای میکایا از دادگاه الهی (اول پادشاهان ۲۲:۱۹) اولین اشاره به دادگاه الهی است. ]میکایا گفت:پس، سخن خداوند را بشنو. من خداوند را دیدم که بر عرش خود نشسته بود و تمامی فرشتگان بهشت در سمت راست و چپ او ب...

عرش الهی در تفکر یهودیت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
پیامبران یهودی مانند میکایا، اشعیا، حزقیال و دانیال همه در مورد عرش الهی صحبت کردند. در بعضی اشارات عرش خداوند به صورت دادگاه الهی بیان شده است. در رویای حزقیال نبی او عرش خداوند را میبیند که توسط چهار موجود حمل میشود. این چهار موجود هر یک دارای چهار چهره هستند که یکی به صورت انسان، یکی به صورت ...

عالم ملکوت خود شامل سه مفهوم است

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
الف – خداوند: خالق و صاحب عالم وجود که بالاترین مقام را در وجود داشته و قادر مطلق بوده و هیچ چیز از آن فراتر نیست. در مورد تفکر در باره خداوند ذکر نکته‌ای ضرورت دارد. در مذاهب الهی تأکید شده تفکر در آیات الهی نوعی عبادت است. این خاصیت عجیب خداوند است. هرگز توصیه نشده است که در مورد خداوند فکر کن...

عالم لاهوت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مراد همان عالم الوهیت و عالم ربوبی است. یعنی ذات مقدس واجب الوجود که مستجمع جمیع صفات کمالیه است. البته در آن مرتبه از وجود،‌ آنچه هست یک وجود اطلاقی است و بس. ذات پروردگار به تنهایی عالمی است و عظیم ترین عوالم است، زیرا ذات حق، محیط بر همة عوالم مادون است و ذره ای وجود از احاطة قیومی او خارج نم...

عالم مُثُل

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مطالب این بخش ذکر شده در بخش جبروت دیدگاه فلسفی است. اما برخی فلاسفه در این بین قائل به عالمی دیگر است به نام عالم مُثُل. از جمله افلاطون. درک این عالم به تلاش بسیار دشوار و لازمة آن تلاشی بسیار سخت و قابلیت شهود است. بدون شهود درک این عالم تقریباً محال است. عالم مُثُل شامل موجود نیست. بلکه شامل...

عالم جبروت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مراد همان عالم عقل و عالم معناست که از صور و ابعاد و اشباح مبرّاست و فوق عالم ملکوت است. در اثبات عالم جبروت و عقل گفته شده که برخی فلاسفه معتقدند: از آنجا که عالم الوهیت و ذات واجب الوجود دارای بساطت محضه است و نمی‌تواند مستقیما و بلاواسطه به وجود آورنده و مدبر و محیط بر عالم طبیعت و عالم ملکوت...

عالم ملکوت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مراد، همان، عالم غیب و عالم نفس و عالم مجردات است که به آن عالم مثال و عالم برزخ هم اطلاق می‌گردد و آن مرتبه و نشئه ای است برتر از عالم طبیعت که دارای صور و ابعاد است امّا فاقد حرکت و زمان و تغییر است. این عالم خود بر دو قسم است یکی «ملکوت اعلی» که عالم مجردات محضه است مانند عالم ملائکه و دیگری ...

عالم ناسوت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مراد از این عالم، همان عالم طبیعت و شهادت و مُلک است یعنی جهان جسمانی و اجسام و ماده و مادیات که در آن حرکت و زمان و مکان نقش دارد. عالم ناسوت مانند پوست است نسبت به عالم ملکوت یعنی قشر عالم ملکوت است. پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که مسلم است که عالمی برتر و مافوق عالم طبیعت وجود دارد امّا...

مراتب چهار گانه عالم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
فلاسفه، حکما و عرفا معتقدند که هستی و عالم، طبقات و مراتب چهار گانه‌ای دارد که عبارتند از عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت و عالم لاهوت؛ البته سه عالم ابتدائی مربوط به جهان آفرینش هستند و آخری، مربوط به عالم آفریدگار است.

تقسیم‌بندی عالم هستی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
عالم هستی از لایه‌های شناخته شده‌ای تشکیل شده است که مرزهای دقیقی دارد. در این تقسیم‌بندی هیچ‌گونه شک و تردیدی نمی‌باشد. اما پیش از وارد شدن به بحث باید نظری بیافکنیم به یک بحث قدیمی علم منطق به نام «وحدت و کثرت». از دیدگاه من «وحدت و کثرت» و کثرت الزاماً باید از دو دیدگاه مطرح شود: الف - «وحدت ...

مقدمة بخش خدا

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
این بخش مسلماً بخش آسانی نیست. نظرات فراوان، اعتقادات متفاوت و عدم همزمانی و هم‌مکانی بسیار از اعتقادات و سیر تاریخی و انحرافات عقاید و ایجاد شعب در عقاید مختلف، مسلماً گوناگونی بسیاری در عقاید الهی ایجاد کرده است. اصولاً در بهترین شرایط هم صحبت از خدا سخت است. یکی از مشکلاتی که در زمینه صحبت کر...

منظور از صیحه آسمانی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
منظور از صیحه آسمانى، ظاهراً صدایى است که درآستانه ظهور حضرت مهدى علیه السلام از آسمان شنیده مى شود(36) و همه مردم، آن را مى شنوند. در روایات، تعبیرهاى (نداء) و (فزعه) و (صوت) نیز به کار رفته که ظاهر آنها نشان مى دهد که هر یک از آنها، نشانه جداگانه اى است که پیش از ظهور واقع مى شود(37)، لکن به ن...

صیحه‌ی آسمانی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
سومین علامت محتوم پیش از ظهور بزرگ منجی عالم بشریت صیحه ی اسمانی است . این نشانه در نامه ی حضرت ولی عصر به اخرین نایب خود به نام سمری تصریح شده که هر کس پیش از وقوع صیحه ی اسمانی و خروج سفیانی ادعای مشاهده کند دروغگو است و این خود دلیل محکمی است که پیش از ظهور ، خروج سفیانی و ندایی از اسمان اتفا...

یأجوج و مأجوج در قرآن کریم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
یأجوج و مأجوج  قرآن کریم هنگامی که داستان ذوالقرنین بیان می­کند در ادامه آن می­گوید ذوالقرنین در سفر سوم خود، به تنگه‏اى میان دو کوه رسید و با قومى روبه رو شد که زبان نمى‏دانستند. آن قوم از فتنه و فساد قوم یأجوج و مأجوج به ذو القرنین شکایت کردند و از وى خواستند که میان آن­ها و آن قوم سدّى ایجاد ...