عالم ذر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

"عالم ذر" در قرآن سخن از پیمانی می‌آورد که به طور سربسته از فرزندان آدمگرفته شده امّا این که این پیمان چگونه بوده، توضیحی درباره جزئیات آن درمتن آیه نیامده، وی مفسران به اتکای روایاتی که در ذیل آیه آمده، نظریاتیدارند که روشن‌ترینش این است: منظور از عالم و پیمان ذر، عالم استعدادها وپیمان فطرت و تکوین و آفرینش است، به این ترتیب که به هنگام خروج فرزندانآدم به صورت "نطفه" از صلب پدران به رَحِم مادران که در آن هنگام ذراتی بیشنیستند، خداوند استعداد و آمادگی برای حقیقت توحید به آن‏ها داده است، همدر نهاد و فطرتشان این سرّ الهی به صورت یک حسن درون ذاتی به ودیعه گذاردهشده است و هم در عقل و خردشان به صورت یک حقیقت خود آگاه. بنابراین همهافراد بشر دارای روح توحیدند و سؤالی که خداوند از آن‏ها کرده، به زبانتکوین و آفرینش است و پاسخی که آن‏ها داده‏اند، نیز به همین زبان است.(4) برای تأیید این مدّعا می‌توانیم از نهج البلاغه خطبه اوّل استمداد بگیریمکه می‌فرماید: "پیامبران را خداوند فرستاد برای این که از مردم پیمان‏هافطری را مطالبه کنند و از آنان بخواهند به تعهدات و پیمان‏های فطری عملکنند". هر مولودی بر فطرت توحیدی استوار است. این همان عالم ذر است که درالسنه و افواه جاری است.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...