بختک‌ چیست

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
بَخْتَک‌، موجودی‌ وهمى‌ و شبرو که‌ صورت‌ جسمانى‌ ندارد و همچون‌ سایه‌ یا شبح‌ شبها به‌ بستر آدمیزادگان‌ مى‌آید و خود را روی‌ خفتگان‌ مى‌افکند. خفتگان‌ در زیر گرانى‌ بختک‌ احساس‌ سنگینى‌ مى‌کنند و حالت‌ خفگى‌ به‌ آنان‌ دست‌ مى‌دهد. بختک‌ را مترادف‌ کابوس‌ ( برهان‌...، نیز داعى‌ الاسلام‌، ذیل‌ بخت...

بختک از نگاه علم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
انگار خواب می‌بیند، ولی نه. می‌خواهد از ترس فریاد بکشد، ولی دست و پایش را زنجیر کرده‌اند و راه گلویش را بسته‌اند. انگار چیزی روی سینه‌اش سنگینی می‌کند. از شدت وحشت، تمام بدنش فلج شده و تکان نمی‌خورد. خوب که نگاه می‌کند می‌بیند چیزی شبیه یک موجود وحشتناک و گاهی پشمالو روی سینه‌اش نشسته و گویی جان...

بَختَک در افسانه‌ها و باور عامیانه ایرانی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۲ دیدگاه
بَختَک در افسانه‌ها و باور عامیانه ایرانی نام موجودی تخیلی است که شبها قصد خفه کردن افراد در خواب را دارد. برخی منابع نیز بختک را باکابوس هم‌معنی دانسته اند. البته بختک با کابوس هم معنا نیست، بختک موجودی نامریی است که شب هنگام بر بدن انسان مسلط می‌شود و تمام بدن را در اختیار گرفته و قفل می‌کند، ...

فلج خواب – بختک

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
فلج خواب(sleep paralysis) به حالتناتوانی درانجام حرکات ارادی حین خواب اطلاق می شـود.فلج خواب یـک تـجربـه یدلــهره آور و هراس انگیز می‌بـاشد. فـلـج خـواب اغـلب اوقات هنگام بیدارشـدن ازخـواب و یـا در مـوارد نـادر در لحظه ی بهخـواب رفتن رخ میدهد. فلج خواب از چندثانیه تاچـند دقیـقه بـه طـول می انجام...

بررسی علمی پدیده (بختک)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
فلج خواب یا به اصطلاح عموم " بختک " با زمینه ژنتیکی در نتیجه استرسهای روزمره به وقوع میپیوندد و هیچگونه عارضه جسمی در پی ندارد. تشریح چگونگی فلج خواب یا بختک   دقیقا پیش از خواب طبیعی و یا هنگام بیدار شدن بامدادی وهنگامی که فرد دراز کشیده حالتی موسوم به فلج خواب رخ می دهد که در آن فرد برای چندثا...

بختک

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
بختک در افسانه‌ها و باور عامیانه ایرانی نام موجودی تخیلی است که شبها قصد خفه کردن افراد در خواب را دارد. برخی منابع نیز بختک را با کابوس هم‌معنی دانسته اند. البته بختک با کابوس هم معنا نیست. بختک موجودی نامریی است که شب هنگام بر بدن انسان مسلط می‌شود و تمام بدن را در اختیار گرفته و قفل می‌کند، د...

واسطه‌ها (مدیوم‌ها) و غیبگوها

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
انواع متعددی از واسطه‌ها ( مدیوم‌ها ) با توانایی‌ها و استعدادهای ویژه برای برقرار ساختن ارتباط با ارواح وجود دارد. که در اینجا سه مورد از آنها بیان شده است:   مدیوم‌های فیزیکی (جسمانی یا مادی) : این واسطه‌ها از این قدرت برخوردارند که ارواح را در قالب یک شکل جامد و به هم فشرده، به نمایش بگذارند. ...

مدیوم کیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مدیوم یا واسط یا واسطه گر,شخصی است که در جسم او مقدار زیادی از ماده اکتوپلاسم "ماده ای که علمای روح شناس غربی معتقدند,جنس روح از آن ماده تشکیل شده است"یا تلپلاسم وجود دارد.بیشتر مردم واجد صفت مدیومی هستند،البته به درجات گوناگون,زیرا اختلاف آنها به واسطه کمی و زیادی همان ماده اکتوپلاسم در بدن آنه...

چرا از مدیوم باید استفاده کرد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در ارتباط و گفتگوی ارواح با زمینی‌ها همیشه لازم نیست از مدیوم (یا واسطه)استفاده شود.بلکه ارواح با عمل شیمیایی و ساختن اعضای صوتی منطبق با درک حواس ما(مثل دهان.حنجره.زبان و ریتین)میتوانند مسقتقیما" تولید صوت و صدا کنند و با حاضرین در جلسه یا افراد دیگر ارتباط و گفتگو برقرار نمایند.زیرا علمای علم ...

فرضیه برون فکنی کالبد اختری

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
برون فکنی کالبد اختری ، فرضیه ای است که بیان می دارد یک فرد بر اثر تمریناتی خاص قادر است به بیرون از جسم خود برون فکنی کرده و سپس به میل خود به جسمش برگردد. این عمل می‌تواند بارها و بارها تکرار شود و فرد هوشیاری کاملی از ابتدای کار تا انتهایش داشته باشد... تفاوت برون فکنی با رویابینی هوشیارانه د...

شکل ارواح...

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
روح که علت زنده بودن بدن‌هاست علم و قدرت عظیمی دارد. ما با روح آشنا نیستیم و نمیدانیم این قدرت و علم از کجا ناشی میشود و نمیتوانیم در این موارد تحقیق کنیم. این موضوع در تماسی که با ارواح گرفته میشود بخوبی آشکار است. آنها از کنه فکر ما خبر دارند و بسادگی به سئوالاتی که فقط در فکر ما مطرح میشود پا...

روش‌ها و جلسات ارتباط با ارواح

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
نوشتن غیر ارادی (دست نویسی اتوماتیک، کتابت): نوشتن غیر ارادی نوعی از نوشتن است که فرد در حالتی ناهشیارانه یا نیمه هشیارانه اقدارم به آن میکند. این پدیده خارق العاده که در قرن نوزدهم از سوی برگزار کنندگان حلسات ارتباط با ارواح (احضار ارواح) مورد استفاده قرار می گرفت، بعدها مورد توجه و استفاده محق...

چگونگی تجسّد کلّی!

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
(نصف از این جهت می گویند که مجموع این دو جسم، اثیری و فیزیکی) شخصیت واحد آدمی را ظاهر می سازد. حاصل آنکه علماءِ علم الارواح در این مورد مطالب بسیاری با استناد به مدارک علمی و آزمایشی بیان داشته اند: از جمله یکی از مدیومها درباری توصیف لباس ارواح چنین می گوید که: ازهر روح یک‌هاله نیرومندی به روشن...

جلسات تماس با ارواح

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
زمانی که صحبت از روح و قدرت‌های روحی و زندگی پس از مرگ به میان می آید، برای اکثر افراد ناآگاه جهان این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است فردی که مرد، روح وی زنده باشد و برخی از افراد بتوانند تماس‌هایی را هم با روح او برقرار نمایند و اگر هم قدرت ناشناخته ای از او باقی مانده باشد، نیروی تماس را ند...

تجسد یا شکل گیری ارواح

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
از آنجا که روح موجودی است نورانی و غیر مادی، برای برقراری ارتباط با عناصر مادی و زمینی و ظهور اعمال خود نیاز به واسطه و مدیوم دارند و از طریق ماده ای به نام اکتوپلاسم مدیوم اقدام به تجسد یا انواع تظاهرات روحی می نماید، بنابراین روح انسان در مقام فعل نیازمند به ماده است و برای انجام فعل مادی و تظ...