جلسات تماس با ارواح

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

زمانی که صحبت از روح و قدرت‌های روحی و زندگی پس از مرگ به میان می آید، برای اکثر افراد ناآگاه جهان این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است فردی که مرد، روح وی زنده باشد و برخی از افراد بتوانند تماس‌هایی را هم با روح او برقرار نمایند و اگر هم قدرت ناشناخته ای از او باقی مانده باشد، نیروی تماس را ندارد و کسی نمی‌تواند با آن نیرو صحبت کند و اطلاعاتی را از زمان مرگ و حتی ندگی پس از مرگ از آنها دریافت نماید. این قبیل افراد می گویند : مگر ارواح در جهان‌های روحی تحت تسلط قدرت بشر می باشند که بتوان با آنها تماس برقرار نمود و یا هر زمانی که افراد زنده بخواهند، ارواح در جلسات آنها حاضر شوند و تبادل افکار بین فرد زنده و روح مرده برقرار گردد؟

این قبیل افراد از شناخت واقعیت علوم روحی ناآگاهند و نمی دانند تماس‌های روحی بنا به خواست هر فرد زنده ای برقرار نمی گردد، چون در زمان تماس‌های روحی، خود ارواح هستند که مایل به برقراری ارتباط با زنده‌ها می باشند و هیچ روحی را نمی‌توان یافت که بنا به حکم اجبار افراد زنده، در جلسات روحی شرکت نماید و مطالبی را بیان نماید.

زمانی که در جلسات روحی، از پروردگار تقاضای برقراری تماس‌های روحی با ارواح می‌شود و از روح حاضر در جلسه تقاضا می گردد که روح خاصی را در آن محل حاضر نماید، این روح یا ارواح، در صورت مساعد بودن کلیه شرایط محیط، در صورت موافقت نیروهای الهی که در جلسات حضور دارند، تدارک لازم را جهت انجام برقراری آن تماس‌ها پیش بینی می نمایند و چنانچه امکان تماس با آن روح خواسته شده برقرار باشد، این حالت اجرا می گردد, در غیر اینصورت هرگز نمی‌توان با روح خاصی تماس حاصل نمود.

البته لازم به ذکر است که اکثر ارواح، مشتاق به برقراری تماس‌های روحی، بخصوص با خویشان و نزدیکان خود می باشند، ولی به علت عدم شناخت و آگاهی اکثر افراد زنده، این ارواح نمی‌توانند با آنان تماس‌های روحی برقرار نمایند. زمانی که از ارواح حاضر در جلسه، به روح خواسته شده خبر می دهند که تعدادی از افراد زنده مشتاقانه در محلی گرد آمده اند و در انتظار تماس با وی می باشند، این روح که مدت‌ها قبل آرزوی برقراری چنین تماس‌هایی را داشته است، اگر اشکالی از نظر خلقت و قدرت‌های روحی برای برقراری تماس‌های وی وجود نداشته باشد، فورا پیشنهاد ارواح پیام آور را می پذیرد و با آنها به جلسه مزبور حرکت می کند و در حد مقدورات خود و علم و شناخت حضار جلسه و به نسبت قدرت‌های فی مابین، با آنان مکالمه و گفتگو می نماید.

ارواحی که به طور رهگذر و اتفاقی در جلسات تماس‌های روحی شرکت می‌کنند، اکثریت قریب به اتفاق آنها جزو ارواح پاک و مترقی نیستند و عمدتا جزو ارواح برزخی، که در اطراف کره زمین زندگی می‌کنند می باشند، به همین علت هم آن ارواح نمی‌توانند اطلاعات با ارزشی را در اختیار مدیوم‌ها یا افراد جلسات روحی قرار دهند، چون هنوز این ارواح حالت مادی خویش را از دست نداده اند و به جهان‌های روحی انتقال نیافته اند تا اینکه بتوانند از عوالم یا جهان‌های روحی خبر جالب و مهمی را به آنان بدهند.

ارواحی که در جهان‌های بالای روحی قرار دارند، زمانی که در جلسات برقراری تماس‌های روحی حضور می یابند، اطلاعات با ارزش و ذیقیمتی را از زمان مرگ و نحوه خروج روح از جسم مادی و سفر به عوالم یا جهان‌های روحی و حتی زندگانی پس از مرگ در اختیار افراد قرار می دهند.

گاهی عده ای از مردم می پرسند چگونه ممکن است یک فرد زنده بتواند روحی را(( احضار کند )), چون احضار نمودن، یک حالت اجباری را بوجود می‌آورد و روح هرگز نمی‌تواند تحت تاثیر نیروهای یک فرد زنده قرار گیرد، در پاسخ به سوال آنها باید گفت که به این لغت نباید از دید ریشه دستوری و لغوی آن نگریست، احضار نمودن چون یک لغت عربی و متاسفانه معنی فارسی آن به عنوان حاضر کردن فردی بالجبار در کحیط خاصی است، ولی این لغت به صورت عامیانه در بین اکثریت افراد رایج می‌باشد و به سادگی نمی‌شود لغت دیگری را جایگزین این واژه نمود، ولی واژه تماس با ارواح جایگزین مناسبی برای احضار روح می‌باشد، ولی برای اینکه در آینده همگان بتوانند از این واژه جدید استفاده کنند، نیاز به زمان زیادی می‌باشد.

جهت تشکیل جلسات برقراری تماس‌های روحی، می بایست نکات زیر در نظر گرفته شوند تا این که آن جلسات، پربارتر و مثبت باشند، در غیر اینصورت، کمتر اتفاق می افتد که تماس‌های مناسبی در آن جلسات صورت گیرد.

1-افرادی که در جلسات روحی شرکت می نمایند، می بایست دارای خلوص نیت کامل و معتقد به وجود و قدرت پروردگار و فرستادگان او به نام ارواح باشند, چون زمانی که فردی دارای چنین حالت‌های روحی و معنوی هستند، امواجی که در آن جلسات روحی وجود دارند، تمامی آنها مثبت است و در نتیجه وجود این امواج از نظر تماس‌های روحی بسیار مهم خواهد بود.

2-تهیه محیط مناسب جهت برگذاری جلسات روحی، چون وجود محیط مناسب از چندین نظر مورد توجه است:

الف) ارواح به مراتب راحت تر در محلی که مربوط به آنها است، مانند خانه ارواح حاضر می‌شوند.

ب) این محیط هرچه ساکت تر و آرام تر باشد، اثرات مثبت تری در برقراری تمرکز و تماس به وجود می‌آورد.

پ) وسایل مورد نیاز در محل‌هایی که مخصوص ارواح است، همیشه یافت می‌شوند.

3-جهت برقراری هر نوع تماس روحی، نیاز به مدیوم خاصی است و وجود آنها ضروری است و چنانچه مدیوم حائز شرایط در جلسه حضور نداشته باشد نمی بایست در انتظار رخدادی روحی و غیر مترقبه هم بود.

4-قبل از این که عامل قصد دارد با روح فرد بخصوصی تماس حاصل نماید، در مرحله نخست باید مطمئن شود که روح مرشد یا راهنما در آنجلسه حضور دارد، در صورتی که در جلسات تماس، روح مرشد یا راهنما و مددکار و... حاضر نباشند تماس‌های مناسب و پرباری صورت نمی‌گیرد و اگر هم تماسی برقرار شود، ارواح مختلف و برزخی در آن شرکت می نمایند که نتیجه مطلوبی را از چنین جلساتی نمی‌توان بدست آورد و این شناخت نیاز به‌هادی ورزیده ای دارد که روح شناسی را کاملا بداند.

5-در برخی از جلسات برقراری تماس‌های روحی، باید از مدیوم‌های زیادتری استفاده گردد تا این که نتیجه خوبی از آن جلسات عاید افراد گردد و هرچه مدیوم‌های واقعی در جلسات بیشتر باشند، یقینا تماسهای بهتری نیز برقرار می گردد و در زمان انجام آن تماس‌ها می‌توان از نتایج بیشتری برخوردار بود.

6-زمانی که درصدد برقراری جلسات روحی هستید، به نسبت عملی که در آن جلسه قرار است انجام پذیرد، می بایست از حضار معتقد و مومن استفاده شود و در برخی از جلسات روحی نمی‌توان از افراد کم استفاده کرد. فرضا جهت برقراری تماس‌های تحرکی یا تجسدی، تعداد حضار شرکت کننده ( غیر از مدیوم‌ها و ‌هادی) نمی بایست از شش نغر که نیمی از آنها زن و نیم دیگر مرد هستند، کمتر باشند.

7-وجود موزیک‌های متن ملایم در جلسات روحی، بسیار مفید است، چون همانگونه که ارواح اظهار می دارند، زندگانی روحی با موزیک توام است و در اصل یکی از غذاهای روح را تشکیل می دهد لذا در جلساتی که موزیک‌های مناسب پخش می‌شوند، موجب هدایت ارواح به آن محیط می گردد.

یکی دیگر از دلایلی که وجود موزیک در جلسات روحی ضروری می‌باشد این است که، زمانی که موزیک در هر محلی پخش شود، اغلب افراد به آن گوش فرا می دهند و ذهن خود را از سایر امواج متشنج محیط پاک و خالی نگاه می دارند و همین عمل موجب می گردد که افراد جلسات روحی، دارای امواج مثبت بیشتری شوند و افکار منفی و نابجا را برای مدتی از خود دور سازند، که این امواج مثبت زیاد، موجب جلب بیشتر و رضایت ارواح پاک می گردد.

8-وجود گل در محل جلسات روحی یکی از ضروریات است، چون ارواح از وجود گل و عطریات و موزیک لذت می برند.

9-وجود میز چوبی کوچک و مداد و کاغذ جزو ضروریات جلسات تجسدی یا تحرکی در اطاقک تاریک است.

10-کسانی که در جلسات روحی شرکت می نمایند، می بایست از قوانین و مقررات خاصی نیز آگاهی داشته باشند. فرضا بدانند که اگر روحی تجسد یافت، شروع به سر و صدا ننمایند، یا اینکه اگر روح در نزدیکی آن فرد قرار گرفت، بدون اجازه خود روح دست به بدن یا لباس او نزنند و سوالاتی را از وی ننمایند. مگر این که خود روح اجازه این اعمال را بدهد.

11-کسانی که در جلسات روحی شرکت دارند ] هرگز نباید در زمان بروز پدیده‌های روحی چراغی را روشن کنند، چون در اینصورت، ضمن اینکه ارواح برای مدتی در آن جلسات شرکت نمی‌کنند، مدیوم نیز دچار ناراحتی و حتی نوعی تشنج یا سکته می گردد، چون اکتوپلاسمی که از وی خارج شده است، اکثر آنها در اثر وجود نور زیاد پراکنده می‌شوند و گاهی هم از بین می روند و این حالت موجب بروز ناراحتی‌هایی در روح و جسم مادی مدیوم می گردد.

12-حالت نشستن مدیوم،‌هادی، حضار، در جلسات روحی بسیار مهم و حائز اهمیت است که قبل از شروع برقراری تماس روحی، این مطلب می بایست کاملا در نظر گرفته شود. طرز نشستن به طریق زیر است.

الف ) مدیوم می بایست در اطاقک تاریک که در یکی از زوایای اطاق و روبروی حضار است جای گیرد ( اتاقک تاریک عبارت از محلی است که در یکی از زوایای اطاق پرده ای که از سقف تا کف اطاق آویزان می نمایند و داخل آن یک صندلی برای نشستن مدیوم و یک میز و کاغذ و مداد و دسته گل وجود دارد ).

ب)‌هادی جلسه می بایست در صف اول بین حضار بنشیند.

پ ) حضار می بایست در صفوف منظم و به صورت یک در میان زن و مرد به طوری که دست‌های یکدیگر را در دست هم گرفته و بدن آنها از هم فاصله زیادی ندارند بنشینند تا امواج بیشتری در فضا بوجود آید.

اگر تمام شرایط فوق صورت گیرد، آنگاه‌هادی جلسه از کلیه حضار می خواهد که از خداوند بزرگ، با قلبی پاک بخواهند تا روحی را در آن جلسه برای بالا بردن شناخت و معرفت آنان اعزام نماید و سپس مدیوم را به اطاقک تاریک می برد و روی صندلی می نشاند و او را به خواب هیپنوتیکی می برد و سپس به جای خود بر می گردد و همگی در حال دعا خواندن، تقاضای ورود روح پاکی را در جلسه می نمایند تا اینکه پدیده ای بوجود آیدو

چنانچه شروع جلسه بیش از یک ساعت گذشت و روحی در جلسه حاضر نشد،‌هادی باید چراغها را روشن کند و مدیوم را از خواب بیدار نماید و پس از نیم ساعت دیگر مجددا عملیات خود را مانند زمان قبل آغاز نماید و این عمل را در یک جلسه، بیش از سه بار نباید انجام دهد و مجددا چنانچه هیچ پدیده ای بوجود نیامد، جلسه را برای زمان دیگری به تعویق اندازد، ولی هرگز نباید از انجام عمل خود دلسرد گردد، چون در اثر استمرار و ادامه تشکیل جلسات، پس از مدتی حتما به نتیجه مطلوبی دست خواهد یافت.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...