چرا از مدیوم باید استفاده کرد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

در ارتباط و گفتگوی ارواح با زمینی‌ها همیشه لازم نیست از مدیوم (یا واسطه)استفاده شود.بلکه ارواح با عمل شیمیایی و ساختن اعضای صوتی منطبق با درک حواس ما(مثل دهان.حنجره.زبان و ریتین)میتوانند مسقتقیما" تولید صوت و صدا کنند و با حاضرین در جلسه یا افراد دیگر ارتباط و گفتگو برقرار نمایند.زیرا علمای علم روحی.به یک دسته از ارواح قائلند که به آنها ((ارواح شیمیست)) میگویند.

این ارواح مواد((اکتوپلاسم)) را که در زنده‌ها وجود دارد با ((موار اثیری))که از خود خارج میسازند مخلوط می نمایند و اعضاء و جوارح صوتی (دهان.زبان و حنجره)درست میکنند.

منتها ارتباط و گفتگو به وسیله واسطه و مدیوم را بهتر و دقیق تر از ارتباط دیگر میدانند به لحاظ این که حوادثی که به وسیله مدیوم القا میشوند و یا ظاهر می گردند زمان آن طولانی و دقیق تر است و میان گفتگو‌ها کمتر قطع و فاصله صورت میگیرد و لذا مکالمه و به وسیله دستگاه صوتی مدیوم طولانی است و گاه به یک ساعت طول می‌کشد و شاید بیشتر.

و همچنین به وسیله مدیوم صدا‌ها واضح و قابل درک و فهم است ولی در صورت و ارتباط بدون مدیوم هم زمان مکالمه کوتاه است و هم صدا‌ها کم و غیره قابل شنیدن و فهم است.

البته مزیتی که ارتباط از راه صوت مستقیم بدون مدیوم دارد این است که احتمال خدعه و نیرنگ و تقلید از صدای دیگران وجود ندارد و از همین رو از این طریق را قانع ترین مستقیم ترین و دقیق ترین ارتباط می دانند.

ارتباط ارواح با زمینی‌ها به دو طریق صورت می‌گیرد.گاهی به وسیله شخص مدیوم که ارواح با استفاده از ماده اکتوپلاسم موجود در بدن مدیوم و اعضای صوتی او کلام خود را به حاضران در جلسه می رسانند و گاهی در یک جلسه ارتباط و یا در شرایط دیگر ارواح به طور مستقیم و بدون استفاده از مدیوم صدای خود را به گوش حاضران می رسانند.

بسیاری از علما و محققان اطمینان دارند که ارتباط با ارواح بدون واسطه حواس نیز عملی است و نمونه‌های آن را در کتب و مقالات خود آورده اند.

ولی باید دانست که ارتباط با ارواح به طور مستقیم و در حال بیداری برای همه انسان‌های عادی ممکن نیست و نیاز به اسباب و شرایط خاص دارد.

بر اساس آنچه علمای علم روحی گفته اند.مدیوم‌ها دارای درجاتی هستند و به اقسامی تقسیم می‌شوند هر مدیومی که بتواند روح را در قالب یک انسان مجسم نماید تا ظهورات و بروزات روح بهتر و واضح تر تحقق یابد از بهترین مدیوم‌ها محسوب می‌شود.

مدیوم‌ها انواع گوناگونی داردند:

1-مدیوم نویسنده

2-مدیوم جلاء بصری

3-مدیوم جلاء سمعی

4-مدیوم الهامی

5-مدیوم فیزیکی

یعنی مدیوم به وسیله ماده اکتوپلاسم که از بدن خود خارج می سازد روح را در قالب یک شکل جامد و به هم فشرده به نمایش بگذرد

6-مدیوم تغییر چهره(که به ارواح اجازه می دهد تا از طریق اعضای بدن و صدای او حرف بزند.)

7-مدیوم غیب گو (که قادر است صداها و پیام‌های ارواح را از درون سر خود و یا بیرون بشنود.)

موفق باشید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...