فلج خواب – بختک

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

فلج خواب(sleep paralysis) به حالتناتوانی درانجام حرکات ارادی حین خواب اطلاق می شـود.فلج خواب یـک تـجربـه یدلــهره آور و هراس انگیز می‌بـاشد. فـلـج خـواب اغـلب اوقات هنگام بیدارشـدن ازخـواب و یـا در مـوارد نـادر در لحظه ی بهخـواب رفتن رخ میدهد. فلج خواب از چندثانیه تاچـند دقیـقه بـه طـول می انجامد. 25 تا 30 درصدجـمعیت کشـور حـداقل یکباردر طول زندگی خوداخـتـلال فلج خـواب را تـجـربه کرده اند. فلج خوابمیتواند در هرسنی روی دهد.

علایم فلجخواب:

1-ناتوانی در حرکت دادن تنه،دستها و پاها و صحبت کردن (فرد از فرط ترس میخواهد فریاد بکشد و برای بیدار شدنتقلا میکند، اما گویی تلاش وی بی نتیجه است.)

2-فلج تمام و یا بخشی از عضلاتاسکلتی ی بدن.

3-احساس خفگی و نزدیک بودن زمانمرگ (گویی موجودی روی قفسه سینه ی شما قرار گرفته است.

4-وحشتزدگی و اضطراب.

5-توهمات خواب(hypnagogic hallucinations): به توهمات شنیداری، دیداری و لمسی ی رویا مانند اطلاق میشود. احساس حضور یک انسان دیگر در اتاق، احساس فشردگی در قفسه سینه، دیدن سایه ی افراد،دیدن منبع نورانی، شنیدن صدای افراد، شنیدن صدای قدمهایی که نزدیک میشوند، دیدنشبح، تجربه خروج از بدن، احساس شناور شدن در هوا، شنیدن صدای بازو بسته شدن درها.

تصورات غلط نسبتبه فلج خواب و یا بختک:

آزار و اذیت توسط جن، شیطان، دیو ویا موجودات فرازمینی، و یا اشتباه گرفتن آن با تجربه خروج از بدن.

علت ایجاد فلجخواب:

عوامل ژنتیکی، اضطراب و استرس،اختلال هراس و اختلال در نظم خواب را در پیدایش فلج خواب دخیل میدانند.

مکانیسم ایجاد فلجخواب:

در طی خواب در مرحله ی حرکات سریعچشم(REM)، یعنی مرحله ای که رویا بینی در آن روی میدهد، مغز انتقال سیگنالهای عصبیبسوی عضلات اسکلتی (به استثنای عضله دیافراگم و عضلات چشم) را مسدود و متوقفمیسازد، تا شما رویاهای خود را برون ریزی نکنید (یعنی مثلا وقتی خواب میبیند در حالدویدن هستید، از رختخواب بلند نشوید و شروع به دویدن نکنید). هنگامی که شما قصددارید از خواب بیدار شوید، مغز مجدداً کنترل عضلات را به دست میگیرد. اما گاهیاوقات قبل از اینکه مغز کنترل عضلات اسکلتی را بدست گیرد و عضلات از حالت فلج بودنخارج گردند، شما هشیاری خود را باز می یابید. که نتیجه ی آن احساس هراس آور فلجبودن بدنتان خواهد بود. نقطه ی مقابل این عارضه زمانی است که برخی افراد هنگام رویادیدن دستها و پاهای خود را تکان میدهند و یا در موارد شدید تر دچار خوابگردیمیشوند.

چه چیزهایی احتمالتکرار فلج خواب را افزایش میدهند:

1-کسانی که بطور طاق باز و رو بهپشت میخوابند بیشتر به فلج خواب دچار میشوند.

2-برنامه ی خواب نامنظم و محرومیتاز خواب.

3-افزایش استرس و اضطراب.

4-تغییرات ناگهانی در سبک و یامحیط زندگی.

5-مصرف قرصهای خواب آور و آنتیهیستامینها.

چگونه هنگام تجربه فلج بدن خود رااز این وضعیت هراس آور خلاصی بخشیم:

1-سعی کنید انگشتان دست و یا پایخود را تکان دهید.

2-چشمان خود را به شدت تکان دهید،به دنبای آن پلکها و سر خود را.

3-سعی کنید وضعیت خروج از بدن رادر خودتان القا کنید.

درمان فلجخواب:

فلج خواب یک اختلال خواب بی خطراست. تنها با رعایت اصول بهداشت خواب، خودداری از طاق باز خوابیدن و کاهش استرسها وهراسها میتوان تکرار آن را به حداقل رساند. افرادی که هفته ای یکبار به فلج خوابدچار میشوند لازم است تحت درمان دارویی (مصرف ضد افسردگی ها) قرار گیرند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...