شکل ارواح...

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

روح که علت زنده بودن بدن‌هاست علم و قدرت عظیمی دارد. ما با روح آشنا نیستیم و نمیدانیم این قدرت و علم از کجا ناشی میشود و نمیتوانیم در این موارد تحقیق کنیم.

این موضوع در تماسی که با ارواح گرفته میشود بخوبی آشکار است. آنها از کنه فکر ما خبر دارند و بسادگی به سئوالاتی که فقط در فکر ما مطرح میشود پاسخ میدهند. همچنین آنها قادر هستند با استفاده از ماده "اکتوپلاسم" خارج شده از بدن مدیوم اشکال مختلفی را بسازند و باصطلاح خود را بما بنمایانند.

قبل از اینکه باقی مطلب را بنویسم به کسانی که این سطور را میخوانند و با سر جنباندن میخواهند آنرا خیال بافی و یا عوام فریبی بدانند و بسادگی از مطلب بگذرند میگویم: شما حق ندارید تحقیق نکرده قضاوت کنید. تحقیق در این امر هیچ شرایط خاصی نمیخواهد و شاید حد اکثر ده دقیقه وقت شما را بگیرد. اما در همین ده دقیقه به دنیائی راه پیدا میکنید که دهانتان را از تعجب باز نگاهمیدارد.

برای پی بردن به حقیقت امر نه کسی از شما پولی طلب کرده و نه قصد خودنمائی در کار است. ارواح بسادگی با هر کس که مایل باشد تماس میگیرند و بسرعت وجود و توانائیهای خود را نشان میدهند. برای این تماس گرفتن‌ها نه محیط خاصی لازم است و نه امکانات خاصی باید فراهم شود. شما در هر کجا و در هر شرایطی میتوانید با ارواح تماس بگیرید و به حقیقت وجود آنها پی ببرید.

بنا بر این باز هم از شما میخواهم ابتدا تحقیق و بعد قضاوت کنید.

مطلب امروز ما درمورد شکل ارواح است وقتی که خود را بما مینمایانند. ارواح شکل خاصی ندارند اما برای اینکه خود را بصورتی نمایان سازند ، همانطور که گفته شد از ماده اکتوپلاسم استفاده کرده و شکلی تولید میکنند.

این شکل میتواند شبیه یک آدم و یا هر چیز دیگری باشد.

در اغلب اشکال ظاهر شده از طرف ارواح مشاهده میکنیم که تصویر محو است و موجودی شبیه به آدم که دارای نواقص بسیار زیادی است نمایان شده است.

این اشکال معمولا ترسناک هستند و اغلب گوشت صورت آنها ریخته و دندانهای آنها تماما نمایان است.

این قبیل تصاویر ناشی از تخیل ما در مورد ارواح میباشد. ما چون اموات را پوسیده و اسکلت مانند تجسم میکنیم در ظهور ارواح نیز با همین اشکال روبرو میشویم.

ارواح میتوانند با صور بسیار زیبائی جلوه گر شوند و میتوانند اجسام را بسادگی جابجا کنند و میتوانند مانند یک انسان حرف بزنند.

در آزمایش‌های مختلفی که صورت گرفته مشاهده شده که روح درست مثل یک انسان زنده تجلی میکند و حتی نبض او تپش دارد و بدنش گرم است.

اما آنچه که بر اثر تجسد ارواح بما نمایان میشود خود روح نیست ، بلکه چیزیست که آنها برای نشان دادن بما ساخته اند.

مثلا اگر ما درخواست مشاهده روح یک دختر معینی را کرده باشیم، ارواح با استفاده از همان ماده اکتوپلاسم شکل آن دختر را تولید میکنند و موقتا به آن حیات ظاهری میبخشند. بنا بر این در این تماس‌ها ما فقط اثرات قدرت و توانائی ارواح را مشاهده میکنیم نه خود آنها را.

با توجه به آنچه گفته شد، باید مجددا بگویم که صورت‌های ترسناک و اجساد پوسیده و غیره ، همه و همه ناشی از تصورات و درخواست ماست. اگر ما از روح بخواهیم بصورت کامل و زیبائی تجلی کند مسلما همین کار را خواهد کرد.

نمونه واضح آن تجلی روح دختر جوانی بنام "کتی کینگ" به دانشمند مشهور فیزیک "ویلیام کروکس " است که عکس آنرا در اینجا مشاهده میفرمائید.

اگر هم شکی داشته باشید که این عکس ممکن است فتو شاپی باشد، همانطور که گفته شد کافیست فقط ده دقیقه وقت صرف کنید تا به حقیقت وجود ارواح پی ببرید.

 

این قبیل عکسهای محو و نامشخص است که بیشتر باعث ایجاد شک و تردید در انسان میشود. با دیدن این عکسها انسان بی اختیار بیاد استفاده از فتو شاپ برای ایجاد آنها میافتد.

 

  

در این دو عکس خروج اکتوپلاسم را از گوش و بینی مدیوم ملاحظه میفرمائید. ارواح با استفاده از همین ماده اشکال مختلفی میسازند.

 

 

  این نوع عکسهای وحشتناک است که ما را از  روح و ارتباط با آنها و مرگ میترساند. اگر از ارواح بخواهیم با اشکال زیبائی ظاهر  شوند هیچ محدودیتی نخواهند داشت. خود این عکسها هم معلوم نیست واقعیت داشته باشند.

 عکس روح کتی کینگ که در جلسات متعددی به سر ویلیام کروکس ظاهر میشود و با او به گفتگو میپرداخت.

 

گفته میشود ویلیام کروکس قبل از آن به روح اعتقادی نداشت و به همین دلیل با دقت فراوانی مسئله را بررسی مینمود.

وی در یکی از جلسات به کتی کینگ پیشنهاد کرد و گفت: آیا اجازه میدهد او را مانند یک مرد جنتلمن در آغوش بگیرد؟

کتی موافقت کرد و ویلیام کروکس وی را در آغوش گرفت. اما برای اینکه در صورت وجود خدعه ای راز آنها فاش شود کتی را محکم در آغوشش نگاهداشت و رها نکرد.

اما لحظاتی بعد کتی در حالیکه لبخندی بر لب داشت کم کم محو شد و از بین رفت.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...