اسفندیار و تیر گز

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  به طوری که میدانیم در تاریخ داستانی ما ایرانیان هم "اسفندیار" رویین‌تن بود و در جنگی که رستم پهلوان نامی‌ایران با وی کرده بود به هر جایش تیر می‌انداخت کارگر نمی‌شد. پرنده افسانه‌ای ایران، سیمرغ، به رستم خبر داد که اسفندیار هنگامی‌که در چشمه معروف آب تنی می‌کرد تا رویین‌تن شود، موقع فرو رفتن در...

نحوه روئین‌تنی اسفندیار

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
در این باب آرای مختلفی است که هیچ کدام به اثبات قطعی نرسیده است برخی مانند غیاث‌اللغات آورده است که به دعای یکی از صاحبان کمال عصر خود روئین شده است و برخی دیگر مانند صاحب انجمن آرا بر آنند که به  تدبیر زرتشت روئین‌تن شده است. دکتر سیروس شمیسا در کتاب انواع ادبی می‌گوید: "در روئین‌تنی او دو روای...

اسفندیار

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اسفندیار در اوستا "سپنتوداته" و در لغت پهلوی"سپنت داد" یعنی آفریده خرد یا آفریده مقدس است. او پسر گشتاسب و نوه قیصر روم بود. آنگاه که گشتاسب در رم بسر می‌برد با "کتایون" دختر قیصر روم ازدواج نمود وازاو دارای فرزند پسرس شد که اسفندیار نام نهادند. در زمان گشتاسب زرتشت پدید آمد اهریمن بدکردار را بک...

عوامل رویین‌تن کننده

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آب حیات جاودانگی به وسیله «آب» در اعصار گذشته در افسانه‌ها راه یافته است و آن اندیشه "آب حیات" است که هرکس از آن بخورد آسیب‌ناپذیرمی‌شود. بنا بر روایات اسکندر در جستجوی آب حیات ناکام ماند وحضرت خضر از آن بخورد وجاوید شد. لازم به ذکر است که در مورد «آب حیات» دو دیدگاه وجود داشته: الف-خوردن آب حیا...

سیری در ادبیات کهن

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
تطبیق ایلیاد و ادیسه با شاهنامه آنچه در ادبیات کهن ایران و جهان، بخصوص در آثاری ماندگار و جاودان همچون «ایلیاد»، «ادیسه» و شاهنامه به نحو بارزی به چشم می‌خورد، روح حماسی، سلحشوری و فداکاری، جنبه اساطیری، نوع نگاه و دید انسان ها به جهان، همراه با جنبه‌های تغزلی، عاشقانه و غنایی آنهاست. به عبارتی،...

اسطوره‌ها تصاویر مه‌آلود تاریخ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
افسانه، یکی از دستاوردهای ماندگار ادب شفاهی است که تصویر روزگارانی مه آلود، در تاریخ را برای ما شفاف می‌کند، روزگارانی که انسان تهی از نوشتارهای معمولی این زمانی، حاصل تجربیآتش را با زبان وسینه به سینه منتقل کرده است. اصطلاح افسانه اما، در ادب شفاهی با نام های دیگری چون حکایت، روایت، نقل، قصه، س...

بررسی تطبیقی شخصیت آشیل - اسفندیار و رستم - هکتور در ایلیاد و شاهنامه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
  دو همتای آشیل و هکتور، یعنی اسفندیار و رستم در حماسهء بزرگ منظوم ایرانی،شاهنامهء فردوسی (سدهء 5-4) نقش مهمی‌دارند. شباهت های بین کارکرد آشیل واسفندیار از یک سو، و هکتور و رستم از سوی دیگر اتفاقی نیست. مقالهء حاضردر صدد روشن شدن این نکته است که حکومت یونانی باختر (بلخ) در شمال شرقیایران نخست در...

در جستجوی‌ جاودانگی‌

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
جستجوی ‌جاودانگی‌و ابدیت‌ و همواره ‌بودن‌، دغدغه‌ی ‌همه‌ ‌انسان‌ها در همه‌ ‌عصرها و نسلها بوده‌است‌. این‌دغدغه ‌خود را به‌گونه‌ های ‌متفاوت ‌نشان ‌داده ‌است‌ و در آثار فرهنگی‌ بر جای ‌مانده ‌ازملل ‌گوناگون ‌قابل ‌ردیابی‌است‌.- “بهشت‌گمشده‌” اثر میلتون ‌شاعر نابینای ‌انگلیسی‌در قرن ‌هفدهم ‌یک‌حما...

آنان که نمی‌میرند مگر...

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
جاودانه شدن از آرزوهای ذاتی بشر بوده است که ربطی به زمان و مکان خاصی ندارد. انسان می‌خواهد جاودانه بشود و بماند؛ اما نشان دادن این خواست شکل در ایران یک پهلوان رویین‌تن می‌شناسیم و آن اسفندیار است. هیچ سلاحی رابر تنش کارگر نمی‌دانند. باید گفت اندیشه «رویین‌تن» که ریشه آدمیان تا زمانی که بتوانند ...

رویین‌تنان و اسطوره‌ها متعلق به تمام دوران هستند

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
شاید بتوان هر اسطوره یا رویین‌تن را به یک تمدن خاص متعلق دانست ولی نمی‌توان برای آن تاریخ مشخصی تعیین کرد. اسطوره‌ها و رویین‌تنان به تمام دوران‌ها تعلق دارند. اسطوره‌ها جزئی از زندگی بشر و جزئی از باورهای بشر هستند. انسان در باور خود بیکرانه‌ها و کران‌مندهایی دارد که چون به آن ها نمی‌رسد آن‌ها ر...

اسطوره رویین‌تنان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در گفت وگو با دکتر حسن بلخاری استاد دانشگاه اشاره؛ چه چیزی قادر است تنهایی ‌های ما را پر کند؟ آیا به فکر این موضوع هستیم که چگونه در کوران حوادث باید روی پای خودمان بایستیم؟ در این ارتباط دعا چه کارکردی دارد؟ و چرا در شب های ویژه‌ای چون شبهای قدر خود را آماده پرواز می‌کنیم؟ آیا مایل هستیم دعا ما...

اندیشه روئین‌تنی در اعتقادات اسلامی‌ایرانیان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
این اندیشه در اعتقادات اسلامی‌ایرانیان نیز راه یافته است، چنانچه اندیشه‌ی آب حیات باوری است که هر کس از آن بخورد آسیب‌ناپذیر می‌شود و عمر جاوید می‌یابد. اسکندر در جستجوی آب حیات ناکام می‌ماند، حال آن که خضر از آن می‌خورد و عمر جاوید می‌یابد. شیخ اشراق نیز در اثر تمثیلی «عقل سرخ»‌می‌گوید: اگر کسی...

رویین‌تنی در متون حماسی جهان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
حماسه به فتح اول به معنی دلاوری و شجاعت است. حماسه شرح تاریخ قبل از دوران تاریخی است. حماسه از زمانی سخن می‌گوید که ملتی در راه حصول تمدن گام برداشته است. در آن سخن از جنگ‌هایی است که برای استقلال یا بیرون راندن یا شکست دشمن و گاه برای کسب نام و به دست آوردن ثروت و رفاه صورت گرفته است. از این رو...

اشتراکات رویین‌تنان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
1- میل به رویین‌تن شدن در تمام آنها وجود دارد. 2- با رویین‌تن شدن علاوه بر این که عمر معمول خودشان را نیز سپری نکردند؛ در جوانی کشته شدند. 3- هر چهار نفرشان پهلوان محبوب قوم خود هستند. 4- سه نفر از این چهار تن شاهزاده اند. (اسفندیار- آشیل- بالدر) 5- دو نفر از اینان فرزند خدایانند. ( آشیل، مادرش-...

بر قوزک پایش لعنت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
این ضرب‌المثل اگر چه از امثله سایره می‌باشد، ولی غالباً به صورت مطایبه و در لفافه شوخی گفته می‌شود. مورد استفاده و استعمال آن موقعی است که از شخصی که مورد علاقه و محبت باشد ترک اولی و لغزش قابل گذشت و اغماضی سربزند. در این صورت به ضرب‌المثل بالا تمثل جویند و بدین وسیله میزان علاقه خویش را بیشتر ...