عالم مُثُل

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

مطالب این بخش ذکر شده در بخش جبروت دیدگاه فلسفی است. اما برخی فلاسفه در این بین قائل به عالمی دیگر است به نام عالم مُثُل. از جمله افلاطون. درک این عالم به تلاش بسیار دشوار و لازمة آن تلاشی بسیار سخت و قابلیت شهود است. بدون شهود درک این عالم تقریباً محال است. عالم مُثُل شامل موجود نیست. بلکه شامل وجود است. از این بابت نزدیکترین و شبیه‌ترین عالم به عالم لاهوت یا عالم الهی است. اگر بتوان به شهود این عالم دست یافت می‌توان درک و مشاهده کرد که این عالم بجای آنکه شامل موجودات باشد شامل «کلی» و «قالب» است. به گونه‌ای دیگر می‌توان گفت که عالم قوانین الهی است. گویی دستگاه مقننه الهی است. تمامی مفاهیم در این عالم قرار دارند. شاید با خود اندیشیده باشید که بسیاری از کلماتی که بشر استفاده می‌نماید «کلی»‌و «قالب» است و دقیقا مثال خاص ندارد بلکه مثال عام دارد. کلمات بیشماری مانند: آب – غذا – انسان – حیوان – کوه – دریا و بی‌نهایت کلماتی که همگی از آنها استفاده می‌کنیم. عالم مُثُل دقیقا عالمی است که دربرگیرنده و شامل این مفاهیم است. این عالم حتی دربرگیرنده مفاهیمی است که مصداق روشن و واضحی ندارند. مانند: عشق – نفرت – کینه – حسد و باید خاطرنشان کرد این مفاهیم واقعا وجود دارند. کتابهای آسمانی حتی در مورد برخی از آنها صحبت کرده است. مانند مذمت در باره حسد و در مقابل تأکید بر رشک.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...