عرش الهی در تفکر مسیحیت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

در عهد جدید چندین بار به عرش الهی اشاره شده است. در چندین اشاره از بهشت به عنوان عرش خداوند نام برده شده است. در عهد جدید گاهی از کل بهشت به عنوان عرش خداوند نام برده میشود و گاهی به محل خاصی از بهشت که در آن عرش خداوند قرار دارد اشاره میشود. در عهد جدید معمولاً عرش خداوند دارای صندلی کناری است که عیسی در کنار دست راست خداوند نشسته است.

](عیسی گفت) و هر کس که به بهشت سوگند بخورد به عرش خداوند سوگند خورده است و به او که در آن مینشیند. - انجیل متی، ۲۳:۲۲[

]خدواند [خطاب به داود هنگام درخواست ساخت معبد] گفت: بهشت عرش من است و زمین چهارپایه پاهای من. چه خانه ای برای من خواهی ساخت؟ و محل حضور من کجا خواهد بود؟ - کتاب اعمال ۷:۴۹[

]من میبینم که بهشت بازشده است و پسرآدم (عیسی) در کنار دست راست خداوند ایستاده است. - کتاب اعمال 7:56[

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...