عرش الهی در تفکر یهودیت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

پیامبران یهودی مانند میکایا، اشعیا، حزقیال و دانیال همه در مورد عرش الهی صحبت کردند. در بعضی اشارات عرش خداوند به صورت دادگاه الهی بیان شده است. در رویای حزقیال نبی او عرش خداوند را میبیند که توسط چهار موجود حمل میشود. این چهار موجود هر یک دارای چهار چهره هستند که یکی به صورت انسان، یکی به صورت شیر، یکی به صورت گاو و یکی به صورت عقاب است. (حزقیال ۱۰:۱۴). هر فرشته حیوط چهار بال دارد. در زیر پاهای این حیوط فرشتگان دیگر هستند که مانند چرخ میباشند. این فرشتگان اوفانی‌ها نامیده میشوند.

]من به نگاه کردن ادامه دادم تا عرشها آماده شد و قدیمی روزها (خداوند) عرش خود را اشغال کرد لباس او مانند برف سفید بود و موی سر او مانند ابریشم خالص. عرش او با آتش احاطه شده بود و چرخهایش آتش سوزان بودند. - دانیال ۷:۹[

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...