از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
لوکی هودر را هدایت می‌کند که بالدر رابکشد، طومار قرن هجدهمی‌ازایسلندبالدر (Baldr) رب‌النوع نور، لذت، پاکی، معصومیت و دوستی در اساطیراسکاندیناوی است. پسر اودین و فریگ، هم در میان خدایان و هم در میانانسان‌ها محبوب بود، و انسان‌ها او را بهترین خدایان می‌دانستند. او بسیارزیبا، خردمند و خوش زبان بود،...

اطلاعاتی مختصر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  در افسانه‌های اسکاندیناوی، بالدر رویین‌تن است و همه‌ی عناصر سوگند خوردهاند که به او آسیب نرسانند، جز گیاهی حقیر موسوم به دبق و همین گیاهسرانجام باعث مرگ بالدر شد.

خواب اُدین در باره فرزند خود، بالدر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۳ دیدگاه
  «بالدر» فرزند خدایان است. اُدین پدر بالدر خدای روشنایی است. شبی در خوابمی‌بیند پسرش به وسیله‌ی تیری از پا در آمده است. وقتی که بیدار می‌شودپریشان و آشفته نزد خدای خدایان بانو فریگان می‌رود و از وی می‌خواهد تمامدرختان عالم را سوگند دهد تا هیچ کدام چوبشان چون تیری بر بدن بالدرننشیند. بانو فریگان...

بالدر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
بالدر هم در افسانه‌های اسکاندیناوی به گونه ای روئین‌تن است. این قصه با کینه لوکی (که در روایت اسکاندیناوی نقش لوکی آشکارا نقش شیطانی است وی نقش دشمن خدایان را بازی می‌کند) نسبت به بالدر آغاز می‌شود بالدر خدای خوبی است که در رویایی از مرگ خود با خبر می‌شود "فریگ" به نیابت از خدایان برای پیشگیری ا...

محصول یک اتفاق خاص

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
احتمالاً تمام خوانندگان اصطلاح پاشنه  آشیل را شنیده اند. پاشنه آشیل در علوم سیاسی و فرهنگ سیاسی به نقطه ضعف سیستم‌های سیاسی گفته می‌شود. این اصطلاح در اسطوره‌های یونانی بیانگر یک شخصیت قوی رویین‌تن به نام آشیل است.   آشیل اسطوره‌ای است که در جنگ‌ها و اتفاقات دیگر هر ضربتی به بدن او زده می‌شود، ب...

اطلاعاتی مختصر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  آشیل یا آخیلوس فرزند پله پادشاه میریمیدون مشهورترین قهرمان افسانه‌اییونانی است طبق روایت هومر در ایلیاد، مادر آشیل، تیتس که از ایزد بانوانبود، آشیل را در رودخانه ی سیتکس که دور تا دور جهان مردگان را فراگرفتهاست فروبرد و آشیل رویین‌تن شد مگر از پاشنه‌ی پا. در جنگ تروا تیر بهپاشنه‌ی پای او اصابت...

آشیل و یک تیر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آشیل یا اخیلوس فرزند پله پادشاه میریمیدونها، مشهورترین قهرمان افسانه‌ای یونان است که نامش با آثار همر نحلید شده است. طبق بعضی روایات مادرش تتیس پس از تولد او با دو انگشت خود قوزک پایش را گرفت و وارونه در رودخانه افسانه‌ای ستیکس فرو برد و بیرون کشید. بدین جهت تمام اعضای بدن آشیل به جز قوزک پایش ک...

آشیل

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
افسانه آشیل، یکی از غنی‌ترین ودر عین حال قدیمی‌‌ترین اساطیر یونان است. تنظیم و انتشار ایلیاد موجب شهرت این داستان  می‌باشد و موضوع آن تسخیر تروا نبود، بلکه خشم آشیل، این حادثه را که در طی آن سپاهیان یونان نابود شدند بوجود آورد. منظومه حماسی که به این طریق انتشار یافت بیش از همه سرگذشت‌ها مورد مط...

اطلاعاتی مختصر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اسفندیار جهان پهلوان ایرانی در روایات ملی نوه ی لهراسپ و پسر گشتاسبپادشاه کیانی است و در متون اوستایی از او به نام «‌سپنتوداته» به معنایمقدس آفریده یا آفریده‌ی خرد پاک یاد شده است. بر اساس روایات اوستایی،زرتشت اناری را به او خورانده و او را رویینه کرده است و هم نقل شده کهزرتشت به پاس خدمات گستاس...

اسفندیار و تیر گز

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  به طوری که میدانیم در تاریخ داستانی ما ایرانیان هم "اسفندیار" رویین‌تن بود و در جنگی که رستم پهلوان نامی‌ایران با وی کرده بود به هر جایش تیر می‌انداخت کارگر نمی‌شد. پرنده افسانه‌ای ایران، سیمرغ، به رستم خبر داد که اسفندیار هنگامی‌که در چشمه معروف آب تنی می‌کرد تا رویین‌تن شود، موقع فرو رفتن در...

نحوه روئین‌تنی اسفندیار

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
در این باب آرای مختلفی است که هیچ کدام به اثبات قطعی نرسیده است برخی مانند غیاث‌اللغات آورده است که به دعای یکی از صاحبان کمال عصر خود روئین شده است و برخی دیگر مانند صاحب انجمن آرا بر آنند که به  تدبیر زرتشت روئین‌تن شده است. دکتر سیروس شمیسا در کتاب انواع ادبی می‌گوید: "در روئین‌تنی او دو روای...

اسفندیار

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اسفندیار در اوستا "سپنتوداته" و در لغت پهلوی"سپنت داد" یعنی آفریده خرد یا آفریده مقدس است. او پسر گشتاسب و نوه قیصر روم بود. آنگاه که گشتاسب در رم بسر می‌برد با "کتایون" دختر قیصر روم ازدواج نمود وازاو دارای فرزند پسرس شد که اسفندیار نام نهادند. در زمان گشتاسب زرتشت پدید آمد اهریمن بدکردار را بک...

عوامل رویین‌تن کننده

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آب حیات جاودانگی به وسیله «آب» در اعصار گذشته در افسانه‌ها راه یافته است و آن اندیشه "آب حیات" است که هرکس از آن بخورد آسیب‌ناپذیرمی‌شود. بنا بر روایات اسکندر در جستجوی آب حیات ناکام ماند وحضرت خضر از آن بخورد وجاوید شد. لازم به ذکر است که در مورد «آب حیات» دو دیدگاه وجود داشته: الف-خوردن آب حیا...

سیری در ادبیات کهن

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
تطبیق ایلیاد و ادیسه با شاهنامه آنچه در ادبیات کهن ایران و جهان، بخصوص در آثاری ماندگار و جاودان همچون «ایلیاد»، «ادیسه» و شاهنامه به نحو بارزی به چشم می‌خورد، روح حماسی، سلحشوری و فداکاری، جنبه اساطیری، نوع نگاه و دید انسان ها به جهان، همراه با جنبه‌های تغزلی، عاشقانه و غنایی آنهاست. به عبارتی،...

اسطوره‌ها تصاویر مه‌آلود تاریخ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
افسانه، یکی از دستاوردهای ماندگار ادب شفاهی است که تصویر روزگارانی مه آلود، در تاریخ را برای ما شفاف می‌کند، روزگارانی که انسان تهی از نوشتارهای معمولی این زمانی، حاصل تجربیآتش را با زبان وسینه به سینه منتقل کرده است. اصطلاح افسانه اما، در ادب شفاهی با نام های دیگری چون حکایت، روایت، نقل، قصه، س...