ارتعاشات امواج روحی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

 

چون تمام اشیائی که در جهان مرئی فیزیکی وجهان نامرئی اثیری وجود دارند دارای ارتعاش و حرکت می باشند پس تمام انها دارای موج می باشند و موج هم طول معینی دارد و درک شدن هر شئی با حواس مادی بستگی به درجه ارتعاشات موجی ان شئی دارد در واقع به طول موج و سرعت حرکت ان امواج بستگی دارد و همه اجسام سفت سیال و گازی با هم اشتراک دارند علاوه بر اینکه اجسام طول موج و سرعت حرکت معینی دارند امواج رنگها و بوها و همینطور امواج کهربائی و موسیقی هم طول موج معین دارند و هر شئی که رقیقتر و شفافتر باشد سرعت حرکت امواج انها بیشتر است پس سرعت حرکت امواج مواد گازی از سرعت حرکت امواج مواد مایع بیشتر است و سرعت حرکت امواج مواد مایع از مواد جامد بیشتر است و سرعت حرکت امواج مواد سست و شل بیشتر از سرعت حرکت امواج مواد جامد و سفت می باشد پس ماده سفت و نور در نهایت چیزی جز حرکت نیستند و هر کدام از این دو حرکت خود را از اثیر می گیرند یعنی ماده و نور چیزی جز حرکت ماده اثیری در فضا نیست منتها نور در بعضی از حالات صرف نور است ذرات دیگری ندارد و در بعضی حالات بیشتر به شکل اجسام بسیار ریز ظاهر می شود که ان امواج را فوتونی می نامند حقیقت فیزیکی که نور ان را برای ما تعیین می کند باید دارای ترکیب میان دو ظاهر کننده باشد یعنی حقیقت فیزیکی عبارت از ترکیب شدن امواج نوری است که از حیث ارتعاش درجه موافق ارتعاش درجه مواد گیرنده ان نور باشد یعنی امواج دید ما یا لمس ما و یا شم ما که انعکاس نور ماده مرئی را در خود ذخیره کرده به مخ انتقال می دهد ارتعاشات اثیر با ارتعاشات مواد فیزیکی فرق دارد پس ماده در ان وجود ندارد این است که اثیر از اتمها بوجود نیامده و ذراتش غیر ذرات تشکیل دهنده اتم می باشد ولی به واسطه جذر و مدی که دارد خود را در بعضی از مراحل به ماده تبدیل می کند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...