قرینه اثیری

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

بیایید ببینیم وقتی انسان به آن سو می رود چه اتفاقاتی برایش می افتد؟ مرگ ترک جسم فیزیکی است ، درست همان گونه که تولد ، پوشیدن جسم فیزیکی است. در لحظه مرگ وقتی که جسم فیزیکی را ترک می کنیم ، روح بلافاصله خود را در جسم دیگری می یابد که « قرینه اثیری » نام دارد . قرینه اثیری از ماده ای بسیار ظریف و اثیری تشکیل شده است که دقیقاً همان صورت جسم فیزیکی را دارد و به همین دلیل قرینه اثیری نامیده شده است . عده ای که از روشن بینی برخوردار هستند هنگام مرگ اشخاص می توانند قرینه اثیری آنان را ببینند که در کنار جسم فیزیکی شان ایستاده است . روشن بینان می گویند قرینه اثیری دقیقاً همانند جسم فیزیکی ست.

اما کارکرد و وظیفه قرینه اثیری چیست؟ چرا چنین کالبدی داریم؟ در واقع نیروی حیات از طریق این قرینه اثیری است که در جسم فیزیکی ما جریان می یابد و آن را سالم نگاه می دارد . در زبان کهن سانسکریت نیروی حیات « پرانا » نام دارد . پرانا از دو بخش « پرا » به معنای پیش و  « نا » به معنای نفس تشکیل شده است . پس پرانا به معنای پیش بردن نفس است. قرینه اثیری پرانا نیروی حیات را از طریق ابزاری خاص جذب می کند و به قسمت های مختلف بدن و تمامی یاخته های بدن فیزیکی می رساند . پرانا چشم را به دیدن ، گوش را به شنیدن و دست و پاها  را قادر به حرکت می کند. پرانا سبب می شود که همه اندام های بدن کار خود را انجام دهند. مادامی که قرینه اثیری در جسم فیزیکی است ، جسم فیزیکی می تواند نفس بکشد و زنده باشد . لحظه ای که قرینه اثیری جسم فیزیکی را ترک می کند جسم فیزیکی بی جان شده و می میرد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...