استون هنج در گذر زمان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
استون هنج در دشتهای جنوب انگلستان در دو مایلی روستای «آمسبوری» در «ویلشایر» مکانی در 145 کیلومتری غرب لندن واقع شده است. این بنا یکی از بناهای بزرگ سنگی است که توسط مردم باستان در اروپا ساختهشده‌. سازندگان استون هنج، از سال 3100پیش از میلاد، سنگهای این بنا را بهشکل چند دایره تو در تو، در مکان فع...

خانه های مردمان استون هنج

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
از مهمترین کشفیات باستانی در سال گذشته را می‌توان کشف بقایای روستای 4600 ساله سازندگان استون‌هنج به نام محوطه تاریخی دورینگتن‌والز دانست که به عقیده باستان‌شناسان به احتمال فراوان یک روستای ابتدایی برای سکونت مردمان باستان بوده است. ساختار زیربنایی این محوطه تاریخی نشان از وجود نشانه های نخستین ...

مقدمه نویسنده وبلاگ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مروری بر تاریخ بشر نشان می‌دهد که گویا برخی دست‌ساخته‌های بشر خصوصاً بناهای ماندگاری که از قرنها پیش تا کنون بجای مانده‌اند، سعی دارند و یا وظیفه دارند دانش بشر امروزی را به چالش بکشند. این چالش از آنجا همواره پایداری خود را نشان می‌دهد که بشر پیش‌فرضی مبنی بر سیر صعودی علم و دانش بشری در ذهن دا...

بناهای نمادین

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
از زمانی که بشر سعی نمود تا با استفاده از بناهای آماده که بیشتر غارها بود به سوی بناهای خویش‌ساخته حرکت کند، پایه‌های معماری با سرعت بسیار کمی اما همواره در حال پیشرفت بود. باستان‌شناسان همواره با دو نوع از بناهای باستانی سر و کار داشته‌اند. گروه اول بناهایی هستند که کاربردی بودن آنها به ثبوت رس...

بدون عنوان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
از زمانی که بشر سعی نمود تا با استفاده از بناهای آماده که بیشتر غارها بود به سوی بناهای خویش‌ساخته حرکت کند، پایه‌های معماری با سرعت بسیار کمی اما همواره در حال پیشرفت بود. باستان‌شناسان همواره با دو نوع از بناهای باستانی سر و کار داشته‌اند. گروه اول بناهایی هستند که کاربردی بودن آنها به ثبوت رس...