استون هنج در گذر زمان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

استون هنج در دشتهای جنوب انگلستان در دو مایلی روستای «آمسبوری» در «ویلشایر» مکانی در 145 کیلومتری غرب لندن واقع شده است.

این بنا یکی از بناهای بزرگ سنگی است که توسط مردم باستان در اروپا ساختهشده‌. سازندگان استون هنج، از سال 3100پیش از میلاد، سنگهای این بنا را بهشکل چند دایره تو در تو، در مکان فعلی آن کار گذاشتند. احتمالا سازندگاناز این دایره‌های سنگی برای مشاهده حرکات خورشید، ماه و ستارگان که در آنزمان طی مراسم مذهبی مورد پرستش قرار می‌گرفتند، استفاده می‌شده‌است. سنگهایی شبیه به آنچه که در این بنا به کار رفته، در مناطق دیگر مانندکارناک فرانسه و نیوگرنج ایرلند، یافت شده‌است.

استون‌هنج از دو دایره‌سنگی متحد‌المرکز تشکیل شده است که ارتفاع سنگ‌هایدایره درونی آن به 6 متر و وزن‌شان به حدود 50 تن می‌رسد. به عقیدهکارشناسان، استون‌هنج در چند مرحله و در یک بازه زمانی هزارساله، از 2هزار تا 3هزار سال پیش از میلاد مسیح، ساخته شده است. برخی از متخصصان براین باورند که این حلقه بزرگ سنگی در استون هنج برای نظارت و همچنین بهعنوان معبدی برای ستایش کردن به کار می رفته است. آنها به خاطر وضعیت قرارگرفتن سنگ بزرگ به نام «سنگ هیل» (سنگ پاشنه) که 6متر 20 پاارتفاع دارد و 35  تن وزن آن است.

متخصصان بر این باور هستند هنگامی که در زمان تغییر تابستان 22 ژوئن،طولانی ترین روز سال، خورشید طلوع می کند، به سنگ هیل می تابد و یک سایهبلند بوجود می آید که تدریجا از مرکز بنا عبور می کند. این امر ثابت میکند که استون هنج بر اساس دستورات نجومی ساخته شده است و اهداف مذهبیداشته است.

ساخت استون‌هنج در زمان خود یک شاهکار مهندسی و مستلزم انگیزه، وقت ونیروی انسانی بالایی بوده است. با این حال تا امروز دلیل ساخت استون‌هنجروشن نشده است، هر چند تئوری‌های زیادی در مورد کاربرد و دلیل ساخت ایندوایر سنگی وجود دارد که هنوز هیچ یک از آن‌ها به یقین ثابت نشده‌اند.

اولین مرحله شامل هنج، یک کانال گرد با یک ساحل خاکی در درون آن بود. تقریبا یک هزار سال پیش، در طول مرحله دوم، کارگران دو حلقه متحد المرکزاز سنگها را در مرکز بنای اصلی بلند کردند. احتمالا برای آن از 80 قطعهسنگ آتشفشانی باریک، به نام سنگ آبی استفاده نمودند. سنگ آتشفشانی بیشتر از کریستالهای سنگ چخماق تشکیل می‌شدند و به نظرمی‌رسد آنها را از معادن کوههای پرسلی در دایفد، و از به آنجا آوردهباشند. فاصله این منطقه تا استون هنج 217 کیلومتر یا 135 مایل است. احتمالا یک تیم از کارگران سنگهای 5/4تنی را بوسیله قایق در بیشتر طول راهحمل کرده‌اند. احتمالا سپس آن سنگها را به ساحل کشیده‌اند. 

 سومین مرحله از ساخت این بنا در سال 2000قبل از میلاد شروع شد. سنگهای آبیبا 80 قطعه سنگهای سیاه بزرگ مرکزی به نام «سارسین» تعویض شدند. اینها همانسنگهای معروف هستند که امروزه هم دیده می‌شوند. این سنگها از ناحیه اطرافمارل بورو داون به آنجا آورده شدند، اما حمل آنها هم حتی مشکلتر از سنگهایآبی بود. وزن آنها تا56 تن می‌رسید و هر کدام را باید بوسیله گروهی ازمردان روی زمین می‌کشیدند. بیشتر سنگهای سارسین به شکل یک حلقه در کنار هم چیده شدند. پنج «تریلیتون»نیز در داخل حلقه قرار گرفتند که از 2 سنگ ایستاده که روی آنها یک سنگ افقیقرار می‌گرفت، تشکیل می‌شدند. امروزه فقط 3 تریلیتون باقی مانده‌است.

حرکت دادن سنگ‌های عظیم الجثه به محل استقرارشان، یک کار بسیار عظیم بود. یک مطالعه نشان می‌دهد که یک هزار نفر در مدت 3 هفته می‌توانستند فقط یکقطعه را به استون هنج حمل کنند. حتی با استفاده از چنین نیروی کار عظیمی،ساخت قسمت مرکزی بنا بیش از ده سال طول می‌کشید.

در عین حال بررسی‌های علمی در مورد استون‌هنج نیز ادامه دارد و هر روزفرضیات جدیدی درباره چگونگی و علت ساخت این بنای سنگی منحصر به فرد مطرحمی‌شود. با این وجود هنوز هیچ یک از این تئوری‌ها نتوانسته‌اند توضیحیقانع‌کننده و همه‌جانبه در مورد استون‌هنج فراهم کنند و به این ترتیب رازاین محوطه باستانی 5 هزارساله تا امروز سر به مهر باقی مانده است.

استون هنج در گذر زمان

3100 قبل از میلاد

اولین مرحله از استون هنج شامل خندق حلقه ای با یک کناره در داخل، ساختهشد. یک حلقه از 56 سوراخ(امروزه آنها را سوراخهای اوبری می نامند)در درونساحل (کناره)ایجاد شد. سنگ هیل در شمال شرقی استون هنج بر پا شد.

2500 قبل از میلاد

محل دفن در نیوگرنج در ایرلند ساخته شد.

2100 قبل از میلاد

مرحله دوم استون هنج (استون هنج)ساخته شد. ساختار اولیه توسط یک سلسله سنگهای آبی دایره شکل مشخص می گردد.

1800 ـ 2000 قبل از میلاد

سنگهای ایستاده و ردیف شده در یک خط در فرانسه و جزیره کرس ظاهر می شوند. 2000 قبل از میلاد

کار ساخت مرحله سوم (استون هنج)آغاز می گردد.

1900 قبل از میلاد

سنگهای سارسین بزرگ در استون هنج بر افراشته می شوند.

1500 قبل از میلاد

سنگهای آبی در استون هنج کار گذاشته می شوند. آخرین مرحله استون هنج به پایان می‌رسد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...