لتو

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
لتو یونانی:   Λητώ جنسیت:مؤنث پدر:       کئوس مادر:     فوبه همسر:   زئوس فرزندان:آپولو و آرتمیس   لتو یا لیتو (به انگلیسی: Leto)، در اساطیر یونان دختر تیتان فوبه و کئوس و نام او به معنی پنهان یا درخشان است، که قبلا برای الههٔ ماه، سیلینی آمده است. هرا به خاطره اینکه همسرش زئوس عاشق لتو شده بود ...

لایوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
لایوس (به انگلیسی: Laius) در اسطوره‌های یونان، پادشاه تب است. لایوس عنوان:   پادشاه تب جنسیت:مذکر پدر:       لایداکوس همسر:   یوکاسته فرزندان:اودیپ مرگ:     توسط پسرش کشته شد.   پسر لایداکوس بود. هنگامی که آمفیون و زئوس تب را تسخیر کردند به کمک مردم به دربار پلوپس پناه برد. پس از مرگ دو مهاجم به...

لاپیت‌ها

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
لاپیت‌ها (به یونانی: Λαπίθαι) در اسطوره‌های یونان، از اقوام یونانی هستند. لاپیت‌ها آن‌ها در شمال تسالی می‌زیستند. در جنگ تروا به همراه چهل کشتی تحت فرمان پولوپویتس و لئونتئوس بر علیه تروا جنگیدند.   منابع دورانت، ویل. تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم). ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران. سرویرا...

لابداکوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
لابداکوس (به یونانی: Λάβδακος) در اسطوره‌های یونان، پسر پولودوروس است.اساطیر یونان باستان لابداکوس عنوان:   پادشاه تب جنسیت:مذکر پدر:       پولودوروس مادر:     نوکتئیس فرزندان:لایوس   در کودکی وارث پادشاهی تب شد. زمانی که به سن بلوغ رسید به جنگ پاندوین شاه آتن رفت. او در این جنگ به سختی شکست خور...

لائومدون

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
لائومدون (به انگلیسی: Laomedon) در اسطوره‌های یونان، پادشاه تروا است.اساطیر یونان باستان لائومدون عنوان:   پادشاه تروا جنسیت:مذکر پدر:       ایلوس مادر:     ائورودیکه فرزندان:پریاموس مرگ:     توسط هراکلس کشته شد.   پسر ایلوس و ائورودیکه بود. زئوس، آپولون و پوسیدون را به عنوان تنبیه برای یک سال ک...

لائوکوئون

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
لائوکوئون یا لائوکون laocoon (به یونانی: Λαοκόων) در اسطوره‌های یونان، کاهن پوسیدون در تروا است. لائوکوئون عنوان:   کاهن پوسیدون جنسیت:مذکر پدر:       کاپوس وابستگان:          برادر آنخیسس در تروا:مخالف پذیرش اسب چوبی بود.   پسر کاپوس و برادر آنخیسس بود. ـ لائوکوئون ـ‌کاهن آپولون در تروا‌ـ پنداش...

لائودیکه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
لائودیکه جنسیت:مونث پدر:       پریاموس مادر:     هکابه   لائودیکه (به انگلیسی: Laodice) در اسطوره‌های یونان، دختر پریاموس و هکابه است.   با هلیکانون پسر آنتنور ازدواج کرد. زمانی که آکاماس به عنوان قاصد یونانیان برای بازگرداندن هلن به تروا آمد، لائودیکه به او دل بست و از بچه‌ای به دنیا آورد. در ش...

لالوداماس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
لالوداموس عنوان:   پادشاه تب جنسیت:مذکر پدر:       اتئوکلس   لالوداموس (Laodamas) در اسطوره‌های یونان، پادشاه تب است.   بر علیه اپیگون‌ها جنگید و آیگیالئوس را کشت. به روایتی خود نیز به دست آلکمئون کشته شد.   منابع دورانت، ویل. تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم). ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگرا...

لئاندر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
لئاندر جنسیت:مذکر   لئاندر (به یونانی: Λαοκόων) در اسطوره‌های یونان، عاشق هرو کاهنه معبد آفرودیته است. به علت کاهنه بودن هرو، این دو حق ازدواج نداشتند. بنابراین عشق‌شان را پنهان داشتند. لئاندر هر شب شناکنان خود را به هرو می‌رساند و هرو با روشن کردن چراغی راهنمایی‌اش می‌کرد. یک شب زمستانی چراغ خا...

گروئون

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
گرئون جنسیت:مذکر مرگ:     توسط هراکلس کشته شد.   گروئون (به یونانی: Λαοκόων) در اسطوره‌های یونان، غول سه سر با بدن سه شاخه است.   دهمین شاهکار هراکلس کشتن او و دزدیدن گله گاوش بود.   منابع دورانت، ویل. تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم). ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران. سرویراستار، محمود مصاح...

گراس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
گراس عنوان:   خدای پیری جنسیت:مذکر   گراس (به یونانی: Γῆρας) در اسطوره‌های یونان، خدای پیری است.   منابع دورانت، ویل. تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم). ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران. سرویراستار، محمود مصاحب. چاپ ششم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸. ISBN 964-445-001-9.        در ...

گایا (افسانه)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
گایا عنوان:   زمین جنسیت:مونث همسر:   اورانوس فرزندان:اورانوس، تیتان‌ها و سیکلوپ‌ها . هکانتون کایرس   گایا (به یونانی: Γαîα)، (به انگلیسی: Gaia) در اسطوره‌های یونان، ایزدبانوی زمین است. او نتنها اولین الهه‌های زمین است بلکه طبق بسیاری از روایات او اولین موجودی بود که از دل خائوس (خلاء) به وجود آ...

گانومده

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
گانومده جنسیت:مذکر پدر:       تروس مادر:     کالیرهوئه   گانومده (به یونانی: Γανυμήδης) در اسطوره‌های یونان، پسر تروس و کالیرهوئه است. جوان بسیار زیبایی بود. زئوس او را ربود، به آسمان برد و ساقی خدایان المپ کرد. در عوض یک جفت مادیان جاودان و تاکی زرین ساخته هفایستوس به پدرش داد.   منابع دورانت، ...

کیرون

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کیرون(به یونانی: Χείρων)، یکی از شخصیت‌های اساطیری یونان باستان است.اساطیر یونان باستان کیرون یونانی:   Χείρων فرانسوی:           Chiron جنسیت:مذکر پدر:       کرونوس‌ مادر:     فیلیرا‌ ویژگی‌ها:           معروف‌ترین و نیرومندترین سانتور   او معروف‌ترین و نیرومندترین سانتور است. او پسر کرونوس و ف...

کیرکه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کیرکه جنسیت:مونث پدر:       هلیوس مادر:     پرسه   کیرکه (به یونانی: Kírkē) در اسطوره‌های یونان، دختر هلیوس و پرسه است. جادوگری قدرتمند بود که دشمنانش را به حیوان تبدیل می‌کرد. پیکوس، سکولا و همراهان اودوسئوس از جمله کسانی بودند که مورد خشم او قرار گرفتند.   منابع دورانت، ویل. تاریخ تمدن، یونان ...