خانه های مردمان استون هنج

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
از مهمترین کشفیات باستانی در سال گذشته را می‌توان کشف بقایای روستای 4600 ساله سازندگان استون‌هنج به نام محوطه تاریخی دورینگتن‌والز دانست که به عقیده باستان‌شناسان به احتمال فراوان یک روستای ابتدایی برای سکونت مردمان باستان بوده است. ساختار زیربنایی این محوطه تاریخی نشان از وجود نشانه های نخستین ...

مقدمه نویسنده وبلاگ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مروری بر تاریخ بشر نشان می‌دهد که گویا برخی دست‌ساخته‌های بشر خصوصاً بناهای ماندگاری که از قرنها پیش تا کنون بجای مانده‌اند، سعی دارند و یا وظیفه دارند دانش بشر امروزی را به چالش بکشند. این چالش از آنجا همواره پایداری خود را نشان می‌دهد که بشر پیش‌فرضی مبنی بر سیر صعودی علم و دانش بشری در ذهن دا...