ریاضیات باستان – قسمت دوم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
به طور مثال، مصریان از اعداد بزرگ مانند صدهزار و یک میلیون استفاده می کرده اند و دقت محاسبه ای که در ساختن اهرام مصر به کار رفته، واقعاْ حیرت آور است. مصریان، ضرب و تقسیم اعداد را به گونه ای جالب انجام می دادند به طوریکه نیازی به حفظ کردن جدول ضرب نبود. مصریان سعی می‌کردند کسرها را به صورت مجموع...

ریاضیات باستان – قسمت اول

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آنگونه که از گزارشهای باستان شناسان بر می آید، معمولا از روش تناظر یک به یک استفاده میکرد. با پیشرفت بشر و نیاز به شمارش های وسیعتر، انگشتان به عنوان پایه و مبنای شمارش، انتخاب و به هر انگشت، نمادی منسوب شد و اعداد بزرگتر به به صورت ترکیبی ار این نمادها نوشته شدند. به طور مثال دوازده یعنی دو از ...

*مهارت ریاضی مصریان باستان*

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کانلی توضیح محتمل تری را عنوان کرده است. فرض کنید ارتفاع هرم 4nL باشد، که n عددی صحیح و L یک طول استاندارد است. اگر معماران مصری براس اندازه گیری فاصله ی مرکز ساختمان مورد نظر تا ضلع آن از استوانه ای به قطر L استفاده می‌کردند، و آن را در امتداد زمین دقیقا n دور کامل می غلتاندند، طول هر ضلع عبارت...

تاریخچه ریاضیات (قسمت سوم)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
تکامل ریاضیات کاربردی و سنت نظری از زمانی که در یونان باستان، عنصر « استدلال » وارد ریاضیات شد، سنت ساختمان نظری – استدلالی دانش ریاضی به وجود آمد؛ سنتی که در تمام تاریخ بعدی ریاضیات دنبال شده است. البته از نظر تاریخی، عقب نشینی از« ایده آل های » ساختمان نظری دانش ریاضی هم دیده می‌شود. این برگشت...

تاریخچه ریاضیات (قسمت دوم)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هندسه هذلولی تا وقتی که مکاتبات گاوس، پس از مرگ او در ۱۸۵۵، منتشر نشده بود، جهان ریاضی هندسه نااقلیدسی را جدی نگرفته بود. هنوز هم تا سال ۱۸۸۸ لوئیس کارول به هندسه نااقلیدسی می‌خندید برخی از بهترین ریاضیدانان بلترامی، کیلی، کلاین، پوانکاره، کلیفور و ریمان موضوع را جدی گرفتند، بسط دادند، روشن کردن...

تاریخچه ریاضیات (قسمت اول)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
انسان اولیه نسبت به اعداد بیگانه بود و شمارش اشیاء اطراف خود را به حسب غریزه یعنی همانطور که مثلاً مرغ خانگی تعداد جوجه هایش را می‌داند انجام می‌داد اما به زودی مجبور شد وسیله شمارش دقیق‌تری بوجود آورد لذا به کمک انگشتان دست دستگاه شماری پدید آورد که مبنای آن ۶۰بود. این دستگاه شمار که بسیار پیچی...

ریاضیات در ایران باستان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مهندسان هخامنشی راز استفاده از عدد پی (۳/۱۴ ) را دو هزار و 500 سال پیش کشف کرده بودند. آنها در ساخت سازه‌های سنگی و ستون‌های مجموعه تخت جمشید که دارای اشکال مخروطی است، از این عدد استفاده می‌کردند. عدد پی ( ۳/۱۴) در علم ریاضیات از مجموعه اعداد طبیعی محسوب می‌شود. این عدد از تقسیم محیط دایره بر ق...

ریاضی‌دانان مشهور یونانی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
طالس یونان سرزمین ریاضی دانان برجسته‌ای بود. طالس یکی از آنهاست. وی مردی تاجر پیشه بود ولی به فراگیری علوم علاقه بسیار داشت او طی سفرهایی که به دوردست از جمله به مصر داشت از مصریان ریاضیات عملی آموخت. وی در نجوم نیز دست داشت و کسوف (گرفتگی خورشید) را نیز پیشبینی کرد طالس حدود سال ۶۰۰ قم می‌زیست....

ریاضیات یونان باستان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
با شروع هزاره اول میلادی و با افول تمدن بزرگ مصر و بابل، کم کم تمدنهای جدیدی مانند تمدن یونانی، فنیقی و آسوری پا به عرصه وجود گذاشتند. با تکامل ذهنی بشر، انسان با کلمه «چرا» مانوس تر شد. - چرا زوایای متقابل به راس با هم برابرند؟ - چرا در مثلث متساوی الساقین دو زاویه روبه رو به دو ساق برابرند؟ -....