*مهارت ریاضی مصریان باستان*

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

کانلی توضیح محتمل تری را عنوان کرده است. فرض کنید ارتفاع هرم 4nL باشد، که n عددی صحیح و L یک طول استاندارد است. اگر معماران مصری براس اندازه گیری فاصله ی مرکز ساختمان مورد نظر تا ضلع آن از استوانه ای به قطر L استفاده می‌کردند، و آن را در امتداد زمین دقیقا n دور کامل می غلتاندند، طول هر ضلع عبارت می شد از 2nLπ . در نتیجه، نسبت محیط به ارتفاع دقیقا برابر است با 2π !! و ناگزیر زاویه ی هر وجه با قاعده برابر خواهد بود با 51 درجه و 52 دقیقه!!

 

واقعیت دیگری وجود دارد که احتمال درستی این توصیف را تقویت می‌کند. یکی از هرم ها مشهور به هرم قرمز از این الگوی کلی پیروی نمی‌کند و زاویه ی هر وجه آن با قاعده 43.5 است و نه 45!!

 

این در صورتی به دست می آید که ارتفاع به جای 4nL، 3nL انتخاب شود!!!

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...