اسلام

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در قرآن نیز به عرش خداوند ۲۵ مرتبه اشاره شده است. در قرآن نیز مانند عهد قدیم و عهد جدید عرش خداوند توسط فرشتگانی احاطه شده است که او را تسبیح میگویند. ]کسانی که عرش [خدا] را حمل می‌کنند و آنها که پیرامون آنند به سپاس پروردگارشان تسبیح می‌گویند و به او ایمان دارند و برای کسانی که گرویده‌اند طلب آ...

مکاشفه یوحنا

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در مکاشفه یوحنا اشاره شده است که هفت روح از جانب خداوند عرش او را احاطه میکنند و یوحنا از خدا میخواهد که هفت کلیسای آسیا را به وسیله روح خود آمرزش کند. یوحنا اشاره میکند که در مقابل عرش دریایی از جنس شیشه و مانند کریستال قرار دارد و عرش خداوند به وسیله یک شیر، یک گاو، یک انسان و یک عقاب احاطه شد...

عرش الهی در تفکر مسیحیت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در عهد جدید چندین بار به عرش الهی اشاره شده است. در چندین اشاره از بهشت به عنوان عرش خداوند نام برده شده است. در عهد جدید گاهی از کل بهشت به عنوان عرش خداوند نام برده میشود و گاهی به محل خاصی از بهشت که در آن عرش خداوند قرار دارد اشاره میشود. در عهد جدید معمولاً عرش خداوند دارای صندلی کناری است ...

رویای میکایا از دادگاه الهی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
رویای میکایا از دادگاه الهی (اول پادشاهان ۲۲:۱۹) اولین اشاره به دادگاه الهی است. ]میکایا گفت:پس، سخن خداوند را بشنو. من خداوند را دیدم که بر عرش خود نشسته بود و تمامی فرشتگان بهشت در سمت راست و چپ او ب...

عرش الهی در تفکر یهودیت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
پیامبران یهودی مانند میکایا، اشعیا، حزقیال و دانیال همه در مورد عرش الهی صحبت کردند. در بعضی اشارات عرش خداوند به صورت دادگاه الهی بیان شده است. در رویای حزقیال نبی او عرش خداوند را میبیند که توسط چهار موجود حمل میشود. این چهار موجود هر یک دارای چهار چهره هستند که یکی به صورت انسان، یکی به صورت ...

عالم ملکوت خود شامل سه مفهوم است

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
الف – خداوند: خالق و صاحب عالم وجود که بالاترین مقام را در وجود داشته و قادر مطلق بوده و هیچ چیز از آن فراتر نیست. در مورد تفکر در باره خداوند ذکر نکته‌ای ضرورت دارد. در مذاهب الهی تأکید شده تفکر در آیات الهی نوعی عبادت است. این خاصیت عجیب خداوند است. هرگز توصیه نشده است که در مورد خداوند فکر کن...