ادیپ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اودیپ جنسیت:مذکر پدر:       لایوس مادر:     یوکاسته همسر:   یوکاسته فرزندان:پولونیکس، اتئوکلس، آنتیگونه و ایسمنه اودیپ یا اویدیپوس (به یونانی: Οιδίποδας، به معنای متورم پای)، تنها فرزند لایوس و یوکاسته.   وخشی به لایوس گفت در صورتی که از یوکاسته صاحب فرزندی شود، به دست آن فرزند کشته خواهد شد. پس...

اودیسئوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  اودیسئوس در حال تقدیم شراب به سیکلوپ   اودیسئوس فرانسوی:           اولیس جنسیت:مذکر پدر:       لائرتز مادر:     آنتیکلیا همسر:   پنلوپه فرزندان:تله گونوس مرگ:     به دست تله گونوس ویژگی‌ها:           یکی از برجسته ترین رهبران یونانیان در جنگ تروا در تروا:مبتکر اسب تروا   اودیسئوس (به یونانی: Ὀ...

اندومیون

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اندومیون، در اسطوره‌های یونان، بنیانگذار ناحیه الیس است.   اندومیون فرانسوی:           اندومیون جنسیت:مذکر پدر:       آیتلیوس مادر:     کالوکه همسر:   سلنه   پسر آیتلیوس و کالوکه بود. سلنه (ماه) عاشقش شد و برایش پنجاه دختر آورد و چون طاقت مرگ او را نداشت او را در غاری به خواب ابدی فرو برد تا جوا...

الوسیون

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
الوسیون (به یونانی: Ἠλύσια πεδία)، سرزمین مردگان جاوید.   الوسیون فرانسوی:           الوسیون عنوان:   سرزمین مردگان جاوید   مکانی بود که مردگان جاویدان در آن به آرامش می‌رسیدند. نقطه‌ٔ مقابل هادس و جایگاه خوشبختی بود. کشتزار الوسیون و جزایر خجستگان نیز خوانده می‌شد.   منابع دورانت، ویل. تاریخ تم...

الکترا

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  الکترا بر سر قبر آگاممنون اثر Frederic Leighton c.1869   الکترا فرانسوی:           الکترا جنسیت:مؤنث پدر:       آگاممنون مادر:     کلوتایمنسترا همسر:   پولادس وابستگان:          خواهر اورستس   الکترا (به انگلیسی: Electra)، دختر آگاممنون شخصیت افسانه‌ای یونان باستان است.   پس از آن‌که کلوتایمست...

اکیدنا

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اکیدنا (به یونانی: Ἔχιδνα) یکی از موجودات افسانه‌ای در اساطیر یونان است. اکیدنا هیولای مؤنثی که نیمی پری و نیمی مار بود و در غاری زندگی می‌کرد. اکیدنا همسر زشت تایفون و دختر ستو بود. او تنها هنگام شکار غار را ترک می‌کرد و هر موجودی که از آن حوالی میگذشت را می‌خورد. فرزندان اکیدنا عبارتند از شیر ...

اطلس (شخصیت افسانه‌ای)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اطلس (به یونانی: Ἄτλας)، پسر پاپتوس و کلومنه.   اطلس به بر دوش داشتن افلاک محکوم شد   اطلس فرانسوی:           اطلس جنسیت:مذکر پدر:       پاپتوس مادر:     کلومنه همسر:   پلیونه فرزندان:پلیادس و هسپریدس، هوآدس و کالسپو.   از تیتان‌ها بود. نام او به معنای «متحمل» است. با پلیونه (از اوکئانیدها) ازدو...

اریس (افسانه)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اریس (به یونانی: Έρις)، الههٔ نفاق و کشمکش.   اریس الههٔ نفاق و کشمکش   اریس فرانسوی:           اریس عنوان:   الههٔ نفاق جنسیت:مؤنث پدر:       نوکس   دختر نوکس (شب) بود. در جشن ازدواج پلئوس و تتیس بدون دعوت حاضر شد و سیبی را به میان انداخت که رویش نوشته بود «برای زیباترین زن دنیا». بر سر تصاحب ا...

اروس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اروس (به یونانی: Ἔρως)، خدای عشق.   اروس خدای عشق   اروس فرانسوی:           اروس عنوان:   خدای عشق پدر:       به روایت هزیود خائوس   به روایت هزیود او فرزند خائوس (خلاء) بوده است ولی در روایت دیگر او را فرزند آفرودیته و آرس دانسته‌اند. گویند او دو تیر داشته از طلا و سرب، که تیر طلایی برانگیزندهٔ...

ارختئوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ارختئوس (به انگلیسی: Erechtheus)، پادشاه افسانه‌ای آتن.   ارختئوس فرانسوی:           ارختئوس جنسیت:مذکر پدر:       پاندیون مادر:     زئوکسیپه همسر:   پراکسیتیا فرزندان:ککروپس، پاندروروس، تسپیوس و اروفئوس   پسر پاندیون و زئوکسیپه بود. با یک نایاد (پری‌آب)به نام پراکسیتیا ازدواج کرد. از فرزندانش م...

اربوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اربوس فرانسوی:           اربوس عنوان:   تاریکی جنسیت:مذکر پدر:       خائوس همسر:   نوکس فرزندان:آیتر، همرا و خارون   اربوس (به یونانی: Έρεβος)، پسر خائوس. با خواهر خود نوکس (شب)، ازدواج کرد. فرزندانش آیتر (فضا)، همرا (روز) و خارون بودند. اربوس بیشتر اشاره به تاریک‌ترین قسمت جهان زیرزمین (هادس) ا...

اراتو

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اراتو (به انگلیسی: Erato)، موز غزل و ترانه. اراتو موز غزل و ترانه   اراتو فرانسوی:           اراتو جنسیت:مؤنث پدر:       زئوس مادر:     منموسونه   از دختران زئوس و منموسونه که میوزها نامیده می‌شدند. تعدادشان نه تن بود و هر یک الههٔ حامی هنری خاص بودند. اراتو به معنی دوست داشتنی و موز غزل و ترانه...

اخو

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اخو یا اِکو (به یونانی: Ἠχώ) (به انگلیسی: Echo)، از الاهگان کوه هلیکون.   اخو فرانسوی:           اخو عنوان:   مظهر پژواک جنسیت:مؤنث   بسیار پر حرف بود و با پرحرفی خود هرا را سرگرم می‌کرد تا زئوس به عشق بازی‌هایش بپردازد. هرا کاری کرد تا او نتواند حرف بزند و فقط انتهای کلمات دیگران را تکرار کند. ...

اتئوکلس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اتئوکلس (به انگلیسی: Eteocles)، فرزند اودیپ و یوکاسته. اتئوکلس و پولونیکس   اتئوکلس فرانسوی:           اتئوکلس جنسیت:مذکر پدر:       اودیپ مادر:     یوکاسته وابستگان:          برادر پولونیکس   اودیپ او و برادرش، پولونیکس را به سبب آزارهایشان نفرین کرد که به دست هم کشته شوند. پس از مرگ اودیپ آن‌ه...

اپیمتئوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اپیمتئوس (به یونانی: Ανδρομαχη)، پسر یاپتوس و کلومنه.   اپیمتئوس فرانسوی:           اپیمتئوس جنسیت:مذکر پدر:       یاپتوس مادر:     کلومنه همسر:   پاندورا فرزندان:پورها وابستگان:          برادر پرومتئوس   او برادر پرومتئوس بود. پرومتئوس به معنای «پیش اندیش» و اپیمتئوس «پس اندیش» بود. با وجود هشد...