اپیگون‌ها

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اپیگون‌ها (به یونانی: Ἐπίγονοι)، پسران مخالفان هفت‌گانهٔ تب.   اپیگون‌ها فرانسوی:           اپیگون‌ها   ده سال پس از شکست مخالفان هفت‌گانهٔ تب در جنگ و کشته شدن همهٔ آن‌ها جز آدراستوس، پسران آن‌ها به سرکردگی آدراستوس برای گرفتن انتقام پدران به پا خواستند. آن‌ها تب را گرفتند و ترساندروس را به پاد...

ائومنیدس، الهه‌های انتقام

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
الهه‌های انتقام که به یونانی ارینوئس (به یونانی: Ερινύες) نامیده می‌شوند، در دین یونان خدایان انتقام بودند. ائومنیدس فرانسوی:           ائومنیدس عنوان:   الاهگان انتقام (مهربانان)   خون اورانوس زمانی که کرونوس اخته‌اش کرد، به روی گایا (زمین) ریخت و ائومنیدس به وجود آمدند. سه تن بودند، آلکتو، مگا...

ائومایوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ائومایوس (به انگلیسی: Eumaeus)، خوک‌چران اودسئوس. ائومایوس فرانسوی:           ائومایوس جنسیت:مذکر   خدمتکار اودوسئوس بود و او را در راه رسیدن به همسرش پنلوپه یاری داد. در اصل شاهزاده بود ولی کنیزی او را ربود و به لائرتس، پدر اودوسئوس فروخت.   منابع دورانت، ویل. تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم)...

ائوفروبوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ائوفوربوس (به انگلیسی: Euphorbus)، پسر پانتوئوس.اساطیر یونان باستان تصویر نبرد منلائوس و هکتور در کنار جسد ائورفوبوس بر بشقابی در موزه بریتانیا   ائوفوربوس فرانسوی:           ائوفوربوس جنسیت:مذکر پدر:       پانتوئوس مرگ:     در جنگ تروا کشته شد در تروا:از جنگ‌جویا...

ائورونومه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ائورونومه (به انگلیسی: Eurynome)، دختر اوکئانوس. ائورونومه فرانسوی:           ائورونومه جنسیت:مؤنث پدر:       اوکئانوس مادر:     تتوس همسر:   زئوس فرزندان:خاریتس    او با زئوس ازدواج کرد و خاریتس، الاهگان رحمت را به دنیا آورد. بنابر روایتی مبهم از قدیمی‌ترین الاهگان المپ بوده است.   منابع دورانت...

ائوروستئوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ائوروستئوس (به انگلیسی: Eurystheus)، پسر ستنلوس و نیکیپه.اساطیر یونان باستان   ائوروستئوس فرانسوی:           ائوروستئوس جنسیت:مذکر پدر:       ستنلوس مادر:     نیکیپه   هرا تولد هراکلس را عقب و تولد ائوروستئوس را پیش انداخت و به این ترتیب ائوروستئوس پادشاه موکنای شد. زمانی که هراکلس در حال جنون ز...

ائوروس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ائوروس (به انگلیسی: eurus)، باد جنوب شرق یا شرق.اساطیر یونان باستان ائوروس فرانسوی:           ائوروس عنوان:   باد جنوب شرق یا شرق پدر:       آسترایوس مادر:     ائوس   او فرزند خدایان آسمان، آسترایوس و ائوس بود. رومیان او را وولتورنوس نیز می‌نامند.   منابع دورانت، ویل. تاریخ تمدن، یونان باستان (ج...

ائورودیکه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ائورودیکه (به یونانی: Ευρυδίκη، به انگلیسی: Erinyes)، نام چند شخصیت در اسطوره‌های یونانی بود از جمله ائورودیکه همسر اورفئوس.  اورفئوس و ائوردیکه در حال خروج از هادس (سرزمین مردگان)   ائورودیکه فرانسوی:           ائورودیکه جنسیت:مؤنث همسر:   اورفئوس مرگ:     در اثر نیش مار جان سپرد. موضوع‌های اسا...

ائوروپه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ائوروپه (به یونانی: Ευρώπη)، دختر آگنور و تلفاسا. ائوروپه فرانسوی:           ائوروپه جنسیت:مؤنث پدر:       آگنور مادر:     تلفاسا فرزندان:مینوس، رادامانتوس و ساریدون    زئوس او را در حال بازی با پریان دریایی دید و عاشقش شد. به صورت گاوی سفید نزد او رفت و او را فریفت و با خود به جزیرهٔ کرت برد. ا...

ائوترپه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  ائوترپه فرانسوی:           ائوترپه جنسیت:مؤنث پدر:       زئوس مادر:     منموسونه وابستگان:          خواهر میوزها   ائوترپه (به انگلیسی: Euterpe)، میوز نی نوازی. او یکی از نه دختر زئوس و منموسونه بود که هر یک الههٔ حامی هنری بودند. او الههٔ شادی و موز نی نواز بود.   منابع دورانت، ویل. تاریخ تمد...

آیولوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آیولوس (به یونانی: Αἴολος)، در اسطوره‌های یونان، پادشاه جزیره شناور آیولیا و خدای زمینی بادها است. آیولوس خدای بادها   آیولوس فرانسوی:           آیولوس عنوان:   خدای زمینی بادها جنسیت:مذکر پدر:       هیپوتاس   ویژگی‌ها:           قدرت مهار بادها را داشت.

آینیاس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آینیاس (به یونانی: Αινείας, Aineías)، در اسطوره‌های یونان، پسر آنخیسس و آفرودیته است.اساطیر یونان باستان آینیاس فرانسوی:           آینیاس جنسیت:مذکر پدر:       آنخیسس مادر:     آفرودیته ویژگی‌ها:           رومیان او را جد خود می‌دانستند. در تروا:از قهرمانان تروا بود.

آیگیستوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آیگیستوس Aegisthus، در اسطوره‌های یونان، پسر توئستس از دختر خودش پلوپیا است.اساطیر یونان باستان آیگیستوس فرانسوی:           آیگیستوس جنسیت:مذکر پدر:       توئستس مادر:     پلوپیا مرگ:     به دست اورستس فرزند آگاممنون کشته شد.   آترئوس برادر توئستس فرزندان او را کشته بود و وخشی تنها راه انتقام را...

آیگئوس (تغییرمسیر از اژه)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اِژه یا ایگیوس (Aéγeús)، در اسطوره‌های یونان، پدر تسئوس و پادشاه آتن بود. اژه در حال مشورت با پیتیا که بر روی سه‌پایه نشسته. اثری باستانی از حدود ۴۴۰ تا ۴۳۰ پ.م. (در مجموعه عتیقه برلین).   آیگئوس فرانسوی:           آیگئوس جنسیت:مذکر پدر:       پاندیون مادر:     پولیا فرزندان:تسئوس وابستگان:     ...

آیسون

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آیسون (به یونانی: Αἴσων)، در اسطوره‌های یونان، پسر کرتئوس و تورو است.اساطیر یونان باستان آیسون فرانسوی:           آیسون جنسیت:مذکر پدر:       کرتئوس مادر:     تورو همسر:   آلکیمده فرزندان:یاسون   وارث راستین پادشاهی یولکوس بود اما پلیاس آن را غصب کرد. با آلکیمده ازدواج کرد که از او صاحب فرزندی ب...