احضار روح همسر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  مارتین لیلجبلاد کشیش کلیسای سوید می گوید من دو مرتبه با مدیوم در اتاق ارتباط نشستم دستهای او را با دستهای خود گرفتم و دیدم که اکتوپلاسم مستقیما از جسم و لباس او بیرون می ایدو من جسم همسرم ریتا را دیدم که از اکتوپلاسم تجسد می یافت و بعد دست مرا گرفت و با من به طرف حاضرین رفتیم و با انها شروع به...

مرگ و جهان ارواح

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
برزخ  همانگونه که در موقع تولد نوزاد عده ای به عنوان چشم انتظار و فرد یا افرادی به عنوان ما ما و پزشک حضور دارند در عالم ارواح هم علاوه بر اینکه عده ای از ارواح نزدیک به شخص مرده منتظر او می باشند تا به او خوشامد بگویند ارواحی نیز هستند که کارشان کمک و مساعدت به روحی است که تازه منتقل جهان ارواح...

مدیوم کیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مدیوم در علم روح شناسی یا روانپژوهی به معنای واسطه است.یعنی کسی که قوا یا نیروها و سیالاتی در بدن او هست که واسطه و رابط بین انسانهای زنده و ارواح مردگان میشود. در بدن مدیوم نوعی سیاله یا به اصطلاح انرژی وجود دارد که ارواح آن را میگیرند وبا مواد اثیری که در عالم خودشان وجود دارد مخلوط میکنند و ا...

عالم ارواح و اثبات آن از طریق علم فیزیک

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ماده فیریکی عبارت از مدارهای معین و محدود حرکت امواج نوری و یا حرارتی می‌باشد ، که در میان دو حد بالا و پائین قرار گرفته است. بدین معنی که همه آن ارتعاشات نوری یا حرارتی که جهان فیزیکی را برای ما مجسم میکند بین 000/34 تا 000/64 موج در یک اینچ می‌باشد. این ارتعاشات موجی طیفی ، قابل رؤیت می باشند ...

سفر اختری

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هنگامی که کالبد اختری به اندازه مشخصی ( در حدود پنج متر ) از کالبد جسمانی فاصله بگیرد از کشش جسم خارج می‌شود و می‌تواند در یک لحظه در هر نقطه ای از زمین حاضر شود. برون فکنی در رویا : بعضی از رویاها نشانه دستیابی به هوشیاری (ناقص ) در برون فکنی اختری هستند. رویای پرواز : وقتی که کالبد اختری فقط چ...

روح چه مراحلی را بعد از فنای جسم طی می‌کند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
میدانیم روح از عالم خاک به مرگ جسم از آن خارج شده وبدنیای روح منتقل میشود نیروی شعور انسان با از هم پاشیدگی اعضا ء بدن و مغز از کار می افتد ولی در مقابل احساس انسان بی اندازه قوی میشود و روح رنج و ناراحتی را بیش از عالم جسمانی احساس می‌کند در هنگام مرگ چنانکه گفتیم عقل وادراک از کار می افتد شخص ...

خصوصیات مدیومی...

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آزمایشات علمی که توسط دانشمندان روح شناس با استفاده از ابزارهای دقیق اندازه گیری به عمل آمده ثابت شده است که وقتی یک روح ازاد تجسدیابد ازوزن بدن مدیوم به اندازه وزن شبح کاسته خواهدشد. روح آزاد گاهی ممکن است بدن مدیوم را بطور کامل تسخیرکندودراین گونه موارد روح شخصیت خودش را جایگزین شخصیت مدیوم می...

تفاوت ارواح و اشباح در چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
تظاهر شبح به حالت ابر متراکم یا به صورت بخار که مانع نور نیست قابل مشاهده است روح ممکن است چند سال بر یک شخص واحد به منظور معینی ظاهر شود. شبح روح گاه برای وفای بعهد تظاهر نماید. گاه شخصی که به قتل رسید روحش خواهان معرفی قاتل است. برخی ارواح فقط در جلسات روحی حاضر به ارتباط به زندگان هستند. بعضی...

برون فکنی کالبد اختری

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کالبد اختری چیست؟ عده ای معتقد هستند که انسان از سه سطح جسم - کالبد اختری و روح تشکیل شده است. جسم: چیزی است که شما آنرا با چشمانی کاملا معمولی میتوانید ببینید. روح: موجودی فروهشیار که تمام کنترل‌های شخصی بدست آن انجام میپذیرد. مانند احساسات. شعور و...   کالبد اختری: این کالبد رابطی است بین روح ...

آیا می‌توان ارواح را دید؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
بله.ارواح در تمام زمانها قابل رویت هستند و در اطراف ما پرسه می زنند ولی ما قادر به دیدن آنها نیستیم آزمایشهای پیشرفته امروز این مسئله را به ثبوت رسانده است.

ارتباطات متنوع روحی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آثارفیزیکی و محسوس که در ارتباطهای مختلف روحی پدید میگردد با استفاده ی سیاله بسیار لطیف و فراری است که از پیکر مدیوم خارج میشود  و  این سیاله که معمولا غیر قابل رویت است هنگامی که غلظت یابد  به نام اکتوپلاسم خوانده میشود و قابل رویت میگردد.ارواح آزاد با استفاده از این سیاله پدیده‌های محسسوس و گو...

ارتباط با ارواح

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
شرایط لازم برای ارتباط با ارواح ارتباط با ارواح به روش بیهوشی مدیومی شرایط و قوانین زیادی دارد که به اعتراف علمای روحی تاکنون علم موفق به کشف و شناخت آنها نشده است.البته انسان با ریاضت صحیح و تزکیه نفس و صفای باطن میتواند به مقامی برسد که بدون واسطه با ارواح ارتباط برقرار مند چنان که این حالات ر...