روح در علوم دینی و فلسفی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
روح (مفرد ارواح) اصطلاحی در علوم دینی و فلسفی ست راجع به همه موجودات (نه فقط انسان و موجودات زنده از دیدگاه زیست شناسی). همه ادیان و فلسفه ها معتقدند[نیازمند منبع] روح در مقابل جسم، یعنی قسمت غیر مادی یک موجود. و این که هر موجود حدّاکثر یک روح دارد. فهرست مندرجات: * دیدگاه زبان شناسی * دیدگاه مش...

روح چیست ، ماده چیست

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
با اجازه ، یعنی مدد گرفتن از نیروی برتر، معنا ی سخن فوق این است که به اعتقاد وحدتیان عالمی که ما در آن قرار گرفتیم عالم نیرو قدرت وانرژی است، این انرژی به شکل و صورتهای مختلف و در بستر های مختلف در اختیار موجودات قرار می گیرد از کُنه عالم انرژی تلائلو می کند. هرچه این نیرو به لایه های سطحی تر می...

روح چیست ودر کجاست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
   براستی روح چه معنا دارد؟ آیا تا بحال به این سئوال فکر کرده اید. اگر به کتا ب لغتنامه انگلیسی به فارسی مراجعه کنید. معا نی متفاوتی ازروح مشاهده می کنید. مثل روح، جان، روان، شبح، جن و الهام... اگر به لغتنامه آلمانی به فارسی مراجعه کنید. بااین کلمات برخورد می کنید. مثل معنویت، روحیه، ذهن، هوش، ج...