یک لبخند پیشکش معمای سیمرغ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

براستی سیمرغ چیست؟تنها نقطه‌نظر مشترک در مورد سیمرغ را در بین متون کهن می‌توان پرنده بودناین موجود افسانه‌ای دانست. در بسیاری موارد به توصیف این پرنده افسانه‌ایپرداخته شده است ولی در معدود متونی نیز بعد از تفاسیر زیاد بیان شده استکه در حقیقت «سی مرغ» تشکیل‌دهنده سیمرغ است.اما این بشر دو پا که علاقه دارد ته و توی هر مطلب را جستجو کند، بعید نیستروزی به کمک فناوری بتواند این موجود منقرض شده در ادبیات ایران را دوبارهزنده کنند و یا از نو بیافرینند. من در خیال خود فکر می‌کنم چنانچه زمانیخبری مبنی ساختن یک کوه مصنوعی به نام «پروژه قاف» شنیدیم، باید مطمئن بودکه بشر سیمرغ را ساخته است.اگر روزی چنین خبری شنیده شد، زیاد نباید تعجب کرد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...