میتوخت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
میتوخت، به روایتی همان دیو بدگمانی است. او نخستین آفریدهٔ اهریمن است و دیوی است که بدگمانی می آورد.[۱]   پانویس‌ها ↑ اساطیر ایران، جان راسل هینز، ترجمه: محمدحسین باجلان، چاپ دوم، ۱۳۸۵، انتشارات اساطیر، صفحه: ۱۶۰   منبع جان راسل هینز، اساطیر ایران، ترجمه: محمدحسین باجلان فرخی، چاپ دوم، ۱۳۸۵، انتش...

مهرایزد

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مهرایزد از ایزدان مهم مانوی و از ناجیان هرمزدبغ و آفریننده کیهان مادی است.او صف دیوان را در هم می شکند و هرمزدبغ را نجات می دهد و از تن دیوان شکست خورده جهانی را که به زعم مانویان هولناک می باشد توسط او خلق می شود و او در جهان مادی در آرزوی پیوستن به روشنایی می ماند.نام دیگر این ایزد در متون اسل...

مهر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  نقشی از تاق بستان در کرمانشاه ایران. در این نقش شاه ساسانی شاپور دوم در میان و در سمت راست وی اهورا مزدا که حلقهٔ فر ایزدی را به منظور تاجگذاری به او می‌دهد، بر روی دشمنی به خاک افتاده (یولیانوس امپراطور روم) ایستاده‌اند. درسمت چپ شاه، میترا یا مهر، که پیکان‌های نوری همچون خورشید از سر او در ت...

ملمداس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مِلمِداس، در آیین زرتشت و اساطیر ایرانی، نام زنی است بسیار زیبا، که آراسته به انواع گوهرهای گرانبها می‌باشد. ملمداس بر جوانان پدیدار می‌شود و آنان را به همآغوشی با خویش فرامی خواند، اما به هنگام همخوابی پاهای او، همچون اره ای جوان هوسباز را قربانی می‌سازد و او را تکّه تکّه می‌نماید. ملمداس را می...

ملکوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  ملکوس یا مرکوس یکی از دیوها در اساطیر ایران در عصر باستان می‌باشد. او دیوی است که در پایان هزاره اوشیدر، سرما و زمستان سخت را پدید می‌آورد.[۱] ملکوس در برخی منابع به صورت مالکو هم نوشته شده‌است. از جمله در کتابی با عنوان «اساطیر ملل آسیایی» که توسط دو نویسندهٔ آلمانی («جی-مناسک» و «م-سویمی») ت...

مشی و مشیانه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  در تاریخ اساطیری ایران، از نطفهٔ گیومرث که بر زمین ریخته می‌شود، پس از چهل سال شاخه‌ای ریواس می روید که دارای دو ساق است و پانزده برگ. این پانزده برگ برابر با سال هایی است که مشیه و مشیانه - نخستین زوج آدمی - در آن هنگام دارند. مشیه و مشیانه، همسان و همبالایند و تنشان در کمرگاه چنان به هم پیون...

مرغ طوفان (افسانه‌ای)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مرغ طوفان پرنده‌ای اسطوره‌ای است که در چندین فرهنگ‌های قدیمی به آن اشاره‌شده است.[۱] بنا بر فرهنگ عامه، مرغ طوفان پرندهٔ بسیار بزرگی‌است که به خاطر جثه سترگش در حالت عادی قادر به پرواز نیست. به همین خاطر این پرنده در بلندای کوه‌ها یا مشرف به دریاها به انتظار طوفان می‌ماند و با شدت گرفتن تندبادها...

مرغ آمین

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
مُرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته‌ای‌ ست که مدام در پرواز است و دائماً «آمین» می‌گوید. معروف است که اگر کسی نیازی داشته باشد و آن را بیان بکند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد، نیاز و دعاهای او برآورده می‌شود.[۱] درباره مرغ آمین در فرهنگ معین آمده‌است که: «فرشته‌ای است...

مرشئون

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مَرشَئون دیو فراموشی و محوکنندهٔ دین یکتاپرستی است. در بند ۴ خورشید نیایش آمده‌است، کسانی که در برابر او پایداری می‌نمایند مانند آن است که اهورامزدا را می‌ستایند. در وندیداد آمده، زرتشت از اهورامزدا پرسید ای خرد مقدس چه آسیبهایی ممکن است از مرشئون متوجه انسان شود؟ اهورامزدا در پاسخ گفت «ای سپنما...

مارسپند

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  مارسپند، در اساطیر ایرانی و آئین مزدیسنا، ایزدی است که نمود کلام و سخن خدایی، یعنی اوستا به شمار می آید. این ایزد پاسدار زمان ها، خرد ها، چشم‌ها و گوش هاست. پسر این ایزد، آذرباد نام دارد. روز بیست و نهم ماه شمسی (خورشیدی) به نام این ایزد مارسپندان نام دارد و به روایت مردم این روز، روزی سعد [=خ...

گئوکرن

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
گئوکرن یا گائوکرن یا گائوکرنا، در افسانه‌های فارسی زبان و ایرانی، اسطوره ای از گیاه هوم بود که با نام گئوکرن توانا نیز خوانده می‌شد. این اسطوره [که با عنوان درخت شگفت انگیز گئوکرن نیز خوانده شده]، هرگاه که خورده شود، دارای خواص شفابخش خواهد بود و همچنین از طریق احیاء بدنهای مُرده، جاودانگی را اع...

گوش (ایزد)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
گوش یا گوشورون یا گئوش یا گئو به معنی گاو یکی از نام‌های ایزدِ نگهبان چارپایان است. در یسنا هات ۲۶ روانِ گوشَ نیک کُنشی مورد ستایش قرار گرفته‌است. یشتی از کتاب یشت‌ها به نام گوش‌یشت یا دُروسَپ یشت در ستایش این ایزد است. ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه آورده: روز چهاردهم (ماه دی) روز گوش است که آ...

گوچهر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
گوَچهر یا گوزهر یا به عقیدهٔ مزدیسنا ستاره‌ای است دنباله‌دار که هنگام بدنیا آمدن سیوشانس بر زمین افتد و آن را مشتعل سازد به طوری که همهٔ کان‌های فلزات گداخته شود و چون سیل سوزان جاری گردد و آدمیان که به رستاخیز زنده شده‌اند، باید از این سیل بگذرند. و آن بر نیکان چون شیر گرم و ملایم خواهد شد. مرد...

گوپت‌شاه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
گوپت شاه شخصیتی اساطیری است که به اساطیر ایران باستان باز می‌گردد و در اوستا نیز نامی از او رفته‌است. مطابق اساطیر گوپت شاه ظاهری بصورت نیم انسان-نیم گاو دارد و وظیفه او نگهداری از گاو سریشوک است که در فرشگرد آخرین جانوری است که باید قربانی شود.   منبع فرهنگ و زبانهای باستانی ایران. محبوبه خدایی...

گاو سریشوک

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
گاو سریشوک یا هذیوشاز موجودات افسانه ای و اسطوره ای ایران باستان است که ذکری از آن در اوستا نیز آمده است.[۱].در اساطیر ایران باستان که به پیش از دوران زرتشت باز میگردند مردمان در دوران کهن قادر نبودند از سرزمینی به سرزمین دیگر بروند مگر بر پشت این گاو سوار شوند[۲].بر طبق یکی از این اساطیر, در دو...