شادی و مرگ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
راستش برای مطالعه شادی و مرگ، هیچ راهیموجود نیست الا طریقت شهود و شعر.. چرا که مردن را می توان تجربه کرد وآزمود، اما مرگ را نه... تنها میتوان با تکیه بر روشهای روانشناختی واستفاده از عنصر تخیل، گام بر بام آسمان پس از مرگ نهاد وشادی را برقرارکرد .. واین البته یک مساله کاملا شخصی است و بسته به دید...

مرگ درد ندارد

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
1- قطعی ترین چیز درباره ی زندگی، مرگ است. با این وجود، شیوه های رنگارنگِ انکار مرگ، الگوهای متنوعِ واژگونه ساختن معنای آن، و روشهای هوشمندانه ی بازتفسیر و بازخوانی کردنِ این رخداد طبیعی، چنان رواجی دارند که هر ذهنِ کنجکاوی را در رویارویی با این مفهوم دچار سردرگمی می سازند. گویا ابهامی که در مفهو...