وجوه اهمیت کولوسئوم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

 

کولوسئوم و یا به قولی کلوزیوم یکی ازباشکوهترین و عظیمترین آمفی تئاترهایرومی بوده است کهشاهد فجیعترین جنایات به شکل کشتار بردگان و مسیحیان بوده است همون عرصهنبردگاه گلادیاتورها در روم باستان که الان هم درشهر رومایتالیاهمچنان پا برجاست .

 

کولوسئوم در سال ۷۰ بعد از میلاد ساخته شده که نبردهای خونینگلادیاتورها بر سر مرگ و زندگی که یکی از سرگرمیهای روزمرهامپراتوران و اشراف روم بوده است در اینبنایعظیم برگزار می شده در ای مکان هزاران گلادیاتور کشته شدند.  

کولوسئوم سالن آمفی تئاتر با۵۰هزار صندلی در رم روزگاری بیش از ۵۰ هزار تماشاچی را در خود جای می دادهاست.استخوان بندی بنا با کیلومترها راهروهای سرپوشیده وپلکانهای طویلشاهکاری از فنون مهندسی ومعماری در تامین عبور ومرور سهل و بی مانع جمعیتیکثیر به داخل وخارج میدان ورزشی است. در بنای کولوسئوم هم طاق گهواره ایعادی وهم طاق مختلط یا متقاطع که از تداخل دو طاق گهواره ای با زاویه قائمهتشکیل می یابد به کاررفته است  

 

کلوسئوم از دو جهت اهمیت داردیکی اینکه اولین کاربردی تفریحی رسمی در تاریخ معماری جهان هست و فقط بخاطرتفریح عموم و نه قشر خاصی از اجتماع ساخته شده و دیگر اینکه آبا و اجدادبتنهای امروز برای اولین بار در این بنا بکار گرفته شد .  

 

بین این دو تا ویژگی یکارتباطی هم وجود دارد: برای اینکه بتوان عموم مردم رو در یک فضای سر پوشیدهجا داد نیاز به تکنولوژیی هست که دهانۀ وسیعی رو پوشش بدهد و تا قبل ازاین زمان تکنولوژی سقف زنی به اون حد از پیشرفت نرسیده بود که دهانۀ وسیعیرو پوشش بدهد و دست یافتن به ماده ای با مقاومت زیاد این امر رو میسر کرد.  

 

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...