پاد ماده چه می کند! فضا پیماهای پاد ماده

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اکثر سفینه هایی که در داستان های علمی تخیلی شگفتی خوانندگان را بر می انگیزند برای سوخت خود از ضد ماده استقاده می کنند دلیل آن هم ساده است:« ضد ماده» قدرتمند ترین سوختی است که تا به حال شناخته شده است در حالی که چندین تن سوخت شیمیایی برای فرستادن کاوشگرها به مریخ نیازاست،تنها ده ها میلی گرم از ضد...

مقدمه نویسنده وبلاگ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
برون و درون خانه به راستی هنگام بررسی این پدیده یاد شعر معروفی افتادم که در بیتی از آن شاعر فرموده بود: تو برون خانه چه کردی که درون خانه آیی عجیب نیست که هنگام بررسی اطلاعاتی مقدماتی در مورد پدیده ضد ماده بیشتر از اشتیاق حس ترس در درونم راه یافت. این بدان علت است که تاریخ بشر نشان داده است از ه...