آیا آرماگدون قیامت است یا نه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

در جایی خوانده ام که از انیشتن پرسیدند که به نظر شما سلاح جنگ سوم جهانی چه خواهد بود؟ 

وی پاسخ داد: در مورد جنگ جهانی سوم نمی توانم پیش بینی کنم ولی به قطع می گویم جنگ چهارم جهانی حتما با سلاحهای عهد اعصار قدیم خواهد بود. 

 با توجه به پاسخ من شخصا دو نکته را برداشت می نمایم: 

1-انسانها باید مواظب باشند چون جنگ جهانی سوم نمی تواند عاری از استفاده غیرمعقول از سلاحهای کشتار جمعی باشد. در این صورت اکثر تمدنهای جاری بر  روی کره زمین نابود شده و به احتمال زیاد بخش زیادی از آثار تمدن از بین خواهد رفت. در  این صورت چاره ای نیست و بشر باید دوباره شروع کرده و از ابتدا به  ابزارهای بدوی روی آورده و آنقدر پیشر فت نمایتد تا با ساحهای اعصار قرون وسطی که با توجه به طور عمر انسان زیاد هم دور نیستند (مثلا حداکثر 15 قرن پیش) جنگ جهانی چهارم را هم آغاز نموده و پایان دهد. 

2-اگر فرض اول درست باشد شاید جنگ چهارم جهانی همان جنگ آر ماگدون معروف خودمان باشد که در آن بشر با سلاحهای غیرمدرن در  دو جبهه خیر و شر نبرد خواهد کرد. 

اما همواره این پرسش در ذهن من ایجاد شده است که آیا این پدیده آرماگدون که حتما به از بین رفتن شیطان منجر خواهد شد همان قیامت است چون در جاهایی خبری از سفینه ای بزرگ برای بردن انسانهای خوب است و یا دیدگاه دیگر غالب آمده که سعادت بشر بدین وسیله تامین شده و بعد از آر ماگدون انسان برروی زمین به سعادت زندگی خو اهد کرد. در  یک جمله آیا آرماگدون قیامت است یا نه چون در قیامت است که شیطان به اعماق آتش جهنم فرو خواهد رفت.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...