گانومده

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
گانومده جنسیت:مذکر پدر:       تروس مادر:     کالیرهوئه   گانومده (به یونانی: Γανυμήδης) در اسطوره‌های یونان، پسر تروس و کالیرهوئه است. جوان بسیار زیبایی بود. زئوس او را ربود، به آسمان برد و ساقی خدایان المپ کرد. در عوض یک جفت مادیان جاودان و تاکی زرین ساخته هفایستوس به پدرش داد.   منابع دورانت، ...

کیرون

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کیرون(به یونانی: Χείρων)، یکی از شخصیت‌های اساطیری یونان باستان است.اساطیر یونان باستان کیرون یونانی:   Χείρων فرانسوی:           Chiron جنسیت:مذکر پدر:       کرونوس‌ مادر:     فیلیرا‌ ویژگی‌ها:           معروف‌ترین و نیرومندترین سانتور   او معروف‌ترین و نیرومندترین سانتور است. او پسر کرونوس و ف...

کیرکه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کیرکه جنسیت:مونث پدر:       هلیوس مادر:     پرسه   کیرکه (به یونانی: Kírkē) در اسطوره‌های یونان، دختر هلیوس و پرسه است. جادوگری قدرتمند بود که دشمنانش را به حیوان تبدیل می‌کرد. پیکوس، سکولا و همراهان اودوسئوس از جمله کسانی بودند که مورد خشم او قرار گرفتند.   منابع دورانت، ویل. تاریخ تمدن، یونان ...

کورونیس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کورونیس جنسیت:مونث پدر:       فگلواس همسر:   ایسخوس فرزندان:آسکلیپوس   کورونیس (به یونانی: Κορωνίς) در اسطوره‌های یونان، دختر فگوالس است. یکی از معشوقه‌های آپولون بود اما زمانی که آسکلیپوس را باردار بود به آپولون خیانت کرد و با ایسخوس ازدواج کرد. آرتمیس به خواهش آپولون جان او را گرفت اما بچه‌اش ...

کودیپه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کودیپه (به یونانی: Κυδίππη)، در اسطوره‌های یونان، همسر آکونیتوس است. کودیپه جنسیت:مؤنث همسر:   آکونیتوس   دختری آتنی و از خانواده‌ای مرفه بود. آکونیتوس به او دل بست و از آن‌جا که جوان فقیری بود، خانواده کودیپه به شدت با ازدواج آن‌ها مخالف بودند. آکونیتوس سیبی به کودیپه داد که روی آن نوشته بود: «...

کودروس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
قربانی برای کودروس. اثر دومنیکو بکافومی.   کودروس عنوان:   پادشاه آتن جنسیت:مذکر پدر:       ملانتوس   کودروس (به یونانی: Κόδρος) در اسطوره‌های یونان، پادشاه آتن است. در نبردی تن به تن کسوتوس پادشاه آتن را کشت و به جای او نشست. زمانی که دوریایی‌ها به آتن حمله کردند، وخشی تنها راه پیروزی را کشته ش...

کوبله

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کوبله (به انگلیسی: Cybele)، از شخصیت‌های اسطوره‌های یونان می‌باشد. کوبله جنسی...

کلوتایمنسترا

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کلوتایمنسترا جنسیت:مونث پدر:       توندارئوس مادر:     لدا همسر:   تانتالوس، آگاممنون فرزندان:ایفیگنیا، الکترا، خروسوتمیس و اورستس وابستگان:          خواهر هلن، کاستور و پولوکس   کلوتایمنسترا (به یونانی: klaɪtəm'nɛstɹə) در اسطوره‌های یونان، دختر توندائوس و لدا است. با تانتالوس ازدواج کرد و صاحب ...

ککروپس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
سکروپس یونانی:   Κέκροπας فرانسوی:           Cécrops جنسیت:مذکر پدر:       ارختئوس‌ مادر:     پراکسیتیا‌   کِکروپس (به یونانی: Κέκροπας)، یکی از موجودات اساطیری یونان باستان است. او مار_مردی زمین‌داده، نخستین ساکن اتیک است که از خاک اتیک هستی می‌یابد. سکروپس برای تملک اتیک، دور از اختلاف پوزئیدو...

کوتوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کوتوس جنسیت:مذکر پدر:       اورسئیس مادر:     هلن همسر:   کرئوسا فرزندان:آخایوس، یون   کوتوس (به یونانی: Ξοῦθος) در اسطوره‌های یونان، پسر هلن و اورسئیس است.   برادر دوروس (جد دوریایی‌ها) و آیولوس (جد آیولیایی‌ها) بود. دو برادر او را از یولکوس راندند. او به آتن رفت و با دختر شاه ارختئوس، کرئوسا ا...

کرونوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کرونوس عنوان:   زمان جنسیت:مذکر پدر:       اورانوس مادر:     گایا همسر:   رئا فرزندان:هستیا، دمتر، هرا، هادس، پوسیدون و زئوس   کرونوس (به یونانی: Κρόνος) و (به انگلیسی: Cronus) در اسطوره‌های یونان پادشاه تیتان‌ها است. در ابتدای آفرینش خلاء یا خائوس به وجود آمد. از خائوس زمین یا گایا بوجود آمدند ...

کرها

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کرها(به یونانی: Κῆρες)، در اسطوره‌های یونان، ارواح مرگ هستند. کرها عنوان:   ارواح مرگ جنسیت:مونث   کر در یونانی به معنای ویرانی است. کرها از نظر شکل ظاهری مشابه ارینوئس هستند. گاهی مطابق مویرای فرض می‌شوند.   منابع دورانت، ویل. تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم). ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگر...

کرئون (پادشاه کورنت)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کرئون (به یونانی: Κρέων)، در اسطوره‌های یونان، پادشاه کورنت است. کرئون جنسیت:مذکر پدر:       لوکاتیوس فرزندان:گلاوکه   یاسون و مدیا مهمان او شدند. او تصمیم گرفت دختر خود گلاوکه، را به همسری یاسون درآورد و مدیا را تبعید کند. مدیا نیز لباسی برای عروسی به گلاوکه پیشکش کرد که زمانی که او بر تن کرد، ...

کرئون (پادشاه تب)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کرئون عنوان:   پادشاه تب جنسیت:مذکر پدر:       منویکئوس همسر:   ائورودیکه فرزندان:هایمون وابستگان:          یوکاسته (خواهر)   کرئون (به یونانی: Κρέων)، در اسطوره‌های یونان، پادشاه تب است. وی هنگامی که لایوس پادشاه تب و شوهر یوکاسته توسط فرزند خود اودیپ کشته شد، به پادشاهی رسید. پس از آن شهر تب د...

کالوپسو

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کالوپسو (به یونانی: Καλυψώ)، در اسطوره‌های یونان، یک پری دریایی است. کالوپسو جنسیت:مؤنث پدر:       اطلس مادر:     تتیس    دختر اطلس بود و در جزیره اوگوگیا زندگی می‌کرد. اودوسئوس در راه بازگشت از تروا، به این جزیره وارد شد. کالوپسو به او دل بست و او را هفت سال نزد خود نگاه داشت. به اودوسئوس پیشنه...