فانوس دریایی بندر اسکندریه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

سه قرن قبل از میلاد مسیح، در بندر اسکندریه ساختمانی را بنا کردند تا کشتیها بتوانند به کمک آن به بندر وارد شوند. این ساختمان در جزیره ای بنامفاروس بنا شده بود، از همین رو به آن فاروس یافانوساسکندریه می گفتند. شب هنگام از بالای ساختمان زبانه های آتش به هوا شعلهمی کشید و روزها ستونی از دود به آسمان برمی خواست تا کشتی ها بدون خطربرخورد به جزیره های سنگی کوچک در بندر اسکندریه پهلو بگیرند. این ساختماننخستینفانوسدریایی جهانبود که مدت 1500 سال پابرجا ماند.

جزیره و فانوس دریایی

فانوسدریایی در روی جزیره کوچک فاروس در دریایمدیترانه ساخته شد. بندر پر رفت و آمد اسکندریه را اسکندر کبیر در هنگامبازدید از مصر بنا نهاد.

جزیره فاروس در نزدیکی همین بندر بود. ساختاین بنا 20 سال به طول انجامید و در حدود 280 سال قبل از میلاد مسیح درهنگام سلطنت پادشاه پتولمی دوم تکمیل شد. بعد از آن تاریخ هر چراغ راهنمایدریایی را به نام جزیره فاروس نامیدند. امروزه ما نیز به آنفانوسدریایی می گوییم.

ساختمانی با 3 برج

فانوسدریایی فاروس دارای سه برج مرمرین بود که در روی پایه ای سنگی ساخته شدهبود. اولین برج چهارگوش بود و برای زندگی کارگران و سربازان در آن تعدادزیادی اتاق ساخته شده بود. در بالای آن برجی کوچکتر به شکل 8 وجهی بود کهبا پله هایی مارپیچ به برج بالایی می رفت.

نورراهنما

بالاترین برج به شکل استوانه بود و آتشی در آن می سوخت کهقایق ها را با اطمینان کامل به سوی بندرگاه هدایت می کرد. در بالای ساختمانمجسمه ای از زئوس که الهه نجات دهنده پنداشته می شد، نصب شده بود. درمجموع ارتفاعفانوس117 متر بود.

آینه های برنزی صیقلی

برای روشن نگه داشتن آتشمقدار زیادی سوخت لازم بود. چوب را با ارابه هایی که اسب یا قاطرها آن رامی کشیدند از سطح شیبدار و مارپیچ بالا می بردند. صفحاتی برنزی که در پشتآتش قرار داشت نور را به سمت دریا منعکس می کرد. حتی کشتی هایی در فاصلهبیش از 50 کیلومتر نیز می توانستند نورفانوسراببینند. عاقبت در قرن دوازدهم بعد از میلاد در بندر اسکندریه به قدری گل ولای انباشته شده بود که دیگر کشتی ها نمی توانستند به بندرگاه نزدیک شوند. از همین رو دیگر کسی به فکر تعمیر و نگهداریفانوسنبود. حتی صفحات برنزی که به عنوان آینه عمل می کردند ذوب شد و با آن سکهضرب کردند. در نهایت زلزله ای ویرانگر در قرن چهاردهم میلادی ساختمانفانوسرا به کلی نابود کرد.

چند سالبعد سربازان مسلمان در ویرانه هایفانوسیک دژ نظامی ساختند که از آن تاریخ تاکنون بارها بازسازی شده است و همچنانپابرجاست. به جز این قلعه که در محل نخستین چراغ دریایی جهان ساخته شدهاست، هیچ اثر دیگری ازفانوسدریایی باقی نمانده است.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...