هرم تو در توی خئوپس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

این هرم که همراه با دو هرم کوچکتر در خارج از قاهره - در مصر- قراردارند، به دستور خوفو یا خئوپس، فرعون سلسله چهارم، ساخته شد. مصریانباستان به زندگی پس از مرگ اعتقاد فراوانی داشتند و این هرم در واقع مکانمقبره و محل زندگی فرعون پس از مرگ او به شمار می آمده است. از آنجایی کهگنجینه فرعون نیز همراه با او در این هرم قرار داده میشد، راه ورود بهمقبره بسیار پیچیده و تودرتو است و تعداد زیادی از سازندگان و مهندسین آننیز در راهروهای آن ناپدید شدند.

هرم در اصل 147 متر ارتفاع داشته است که در حال حاضر در اثر فرسایش،به حدود 137 متر رسیده است. هر ضلع قاعده هرم 230 متر طول دارد و در ساختآن از حدود 2,300,000 بلوک به وزن متوسط 2.5 تن استفاده شده است. تاریخاتمام این بنای عظیم حدود 2680 قبل از میلاد تخمین زده شده است. هرم جیزهتنها بازمانده عجایب هفت گانه است.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...