سفر اختری

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

هنگامی که کالبد اختری به اندازه مشخصی ( در حدود پنج متر ) از کالبد جسمانی فاصله بگیرد از کشش جسم خارج می‌شود و می‌تواند در یک لحظه در هر نقطه ای از زمین حاضر شود.

برون فکنی در رویا :

بعضی از رویاها نشانه دستیابی به هوشیاری (ناقص ) در برون فکنی اختری هستند.

رویای پرواز :

وقتی که کالبد اختری فقط چند سانتی متر از کالبد جدا شود رویاهای پرواز در این حالت ایجاد می‌شوند. ممکن است در رویا بالای یک آپارتمان صد طبقه باشیم اما برون فکنی کالبد اختری فقط در حد چند سانتی متر باشد...

رویای سقوط :

سقوط به معنای فروافتادن و انطباق مجدد کالبد اختری با کالبد جسمانی است. ممکن است در رویا پس از پرواز یا صعود به یک قله یا یک ارتفاع ناگهان سقوط کنیم. این به این معنی است که کالبد اختری ناگهان به کالبد جسمانی و سریع بازمی گردد. همیشه پس از رویای سقوط ما بیدار می شویم.

رویای گام‌های غول آسا :

در رویا متوجه می شوید که بر روی زمین گام‌های غول آسائی برمی دارید و به سبکی یک پر فرود می آئید. در این رویا کالبد اختری برون فکنی شده و بالای کالبد جسمانی در ارتعاش است.

تاثیر مواد بیهوش کننده ، روانگردان و حوادث در برون فکنی :

بسیاری از عوامل در برون فکنی اختری نقش دارند. بی هوشی و مواد روانگردان باعث عدم تطابق بین کالبد جسمانی و اختری می‌شوند.

در حوادث ، ممکن است فردی که از موتور سیکلت سقوط می کند. خودش را ببیند که در گوشه ای ایستاده و به مردم و جسم خودش نگاه می کند. در این حالت ممکن است او ضربه ای را به پشت سرش احساس کند و یا تصور کند که کسی گردن و سرش را گرفته و به سرعت به داخل کالبد جسمانی اش پرتاب می کند که در این حالت او به جسمش بر می گردد.

ضربه به پشت سر در واقع فعالیت کابل اختری است که در آن موضع قرار دارد.

بر گشت به کالبد جسمانی :

برگشت سریع به کالبد جسمانی بر اثر شوک و یا سر وصدا ممکن است با پرش ناگهانی و درد همراه باشد. اگر کالبد اختری در ابتدای خروجش ناگهان برگردد یک تکان ناگهانی به فرد دست می دهد و فرد بیدار می‌شود. اما اگر در هنگام برگشت هوشیاری وجود نداشته باشد به همان سادگی صورت می‌گیرد که ما همیشه از خواب بیدار می شویم...

یک لحظه برای برگشتن کافی است و مهم نیست که کالبد اختری تا چه فاصله ای برون فکنی شده باشد...

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...