خصوصیات مدیومی...

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

آزمایشات علمی که توسط دانشمندان روح شناس با استفاده از ابزارهای دقیق اندازه گیری به عمل آمده ثابت شده است که وقتی یک روح ازاد تجسدیابد ازوزن بدن مدیوم به اندازه وزن شبح کاسته خواهدشد. روح آزاد گاهی ممکن است بدن مدیوم را بطور کامل تسخیرکندودراین گونه موارد روح شخصیت خودش را جایگزین شخصیت مدیوم میکند.بطوریکه مدیوم درگفتار و رفتار و حرکات و اشاراتش چهره و خصوصیاتی را که آن روح در زمان حیات زمینی داشته است آشکار میسازد.به هنگام بروز پدیده‌های مدیومی که مدیوم بدون اراده وسیله اجرای اهداف ونیات روح است گاه ممکن است آثار پدید آمده را متوجه شود اما وقتی که بدنش کاملا درتصرف روح است ازخودبیخبر خواهدبود و به هیچ چیز توجه نخواهد داشت.استعداد مدیومی اختصاص به یک طبقه اجتماعی معین ندارد و معطوف به داشتن معلومات هم نیست چون حتی در میان افراد بی سواد هم مدیومهای نیرومند یافت میشود..خاصیت مدیومی در واقع جنبه نیمه مادی دارد بدین ترتیب که سلسله اعصاب شخص مدیوم دارای پوششی لطیف تر از معمول است طوریکه سیالات عصبی آسانتر و با نوسان بیشتری تشعشع پیدا میکند این سیاله عصبی را که خواصیت حیاتی دارد سیاله حیوانی می گویند.وقتی روح آزاد قصد ارتباط داشته باشد سرعت نوسانی روانپوش را آنقدر کاهش میدهد که بانوسانات سیاله مدیوم تاحدودی هماهنگ گردد.و هرچه این هماهنگی کاملتر باشد ارتباط بهتری برقرار خواهد شد...ارواحی که قصد نوعی ارتباط مخصوص دارند همیشه موفق نمی‌شوند در مدیومهایی که آماده ارتباط هستند خصوصیات مناسب را جهت اجرای مقصودشان بیابند چون گویا برای ایجاد پدیده‌های مختلف سیالاتی  باخصوصیات و نوسانات مختلف مورد نیاز است که همگی مدیومها دارای این خصوصیات نیستند  یعنی هر دسته از مدیومها برای نوعی مخصوصی از ارتباطها شایستگی دارند.مدیوم خوب آنست که به واقع نقش عمده خود را خوب تشخیص دهد و بداند چه وظیفه ای به عهده دارد.باید از این موهبت خود به منظور بالا بردن کمالات واخلاقیات خود استفاده کند.کسانی که فقط به قصد تفریح ویا بخاطر کنجکاوی و...دست به کارمدیومی میزنندویاجلسات روحی تشکیل میدهند.علاوه بر تلف کردن وقت خودشان بزودی با واکنش جدی ارواح مواجه خواهندشد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...