ایزیس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

ایزیس

ایزیس (Isis)، در اساطیر مصر نام یک الهه‌است. او همسر و خواهر ایزد اوزیریس و مادر ایزد هوروس بود. نام او به مفهوم «ملکه بر تخت نشسته» است و به همین دلیل، اغلب او را در حالی که اورنگی به سر دارد تصویر می‌کنند.

اولین اشارت به نام ایزیس، در طول سلسه پنجم پادشاهی مصر بوده‌است، اما برجسته شدن او بعدا زمانی صورت می‌گیرد که تعدادی از ایزدبانوان در او ترکیب می‌شوند.

ایزیس دختر نوت و گب و خواهر اوزیریس، نفتیس و ست است. او همسر اوزیریس، فرمانروای دنیای زیرین و در کنار خواهرش نفتیس، محافظ تابوت مردگان است.

 

ایزیس با شاخ گاو و کره خورشید بر سر، در حالی که بر روی تخت شیر نشسته و هوروس را در آغوش دارد.

در افسانه‌ها آمده‌است که ایزیس با اوزیریس و نفتیس با ست ازدواج می‌کند. اما نفتیس و ست صاحب فرزندی نمی‌شوند و نفتیس پنهانی با برادر دیگرش اوزیریس، رابطه برقرار می‌کند. به این طریق آنوبیس یا خدای مردگان بوجود می‌آید که نفتیس از ترس خشم ست، ایزیس را مجبور می‌کند آنوبیس را فرزند خود بخواند.

از آنجا که او مادر هوروس، ایزد خورشید بوده و از سوی دیگر، رع نیز خدای خورشید بوده و مادرش هاتور است، اغلب هاتور و ایزیس را یکی قلمداد کرده و با نام ایزیس-هاتور می‌خوانند.

 

در کتاب مردگان از ایزیس با عناوین زیر یاد شده‌است:

کسی که زمین و بهشت را بوجود می‌آورد

کسی که یتیمان را می‌شناسد

کسی که بیوه‌ها را می‌شناسد

کسی که عدالت را در حق بیچارگان روا می‌دارد

کسی که به ضعیفان پناه می‌دهد

 

در اساطیر آمده‌است که ایزیس، مادر چهار خدایی است که پیکره‌های گلی آنها از امعا و احشا مردگان مومیایی شده حمایت می‌کند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...