مجسمه ابوالهول چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

البته ابوالهولی که ما غالبا به آن می اندیشیم ابولهول عظیمی است که در جیزۀ مصر نزدیک اهرام برپا است.

در حقیقت ابوالهول هیولایی است که در اساطیر مردم باستان بکرات از آن یاد شده است.یونانی ها فکر می کردند که این هیولا دارای سر یک زن و بدن شیر و بال است.مصری ها تصور می کردند که این هیولا یک شیر بدون یال است اما سینه و سر آن به سینه و سر یک مرد شباهت دارد.

ابوالهول عظیم مصر زمانی یک تپه بزرگ سنگی بوده که در کنار اهرام مصر قرار داشته است.بعد ها از آن مجسمه ای تراشیدند که شبیه به یک شیر با سر یک مرد بود.ارتفاع این مجسمه 20 متر و طول آن 73 متر است.احتمالا صورت این مجسمه شباهت به صورت پادشاهی به نام کفرن داشته چهارمین پادشاه سلسله ی مصری ها بوده است.

در زمان های دور ، شیر ها در آن سوی دره ی رود نیل زندگی می کردند. از آنجا که این حیوانات زیبا و قوی بودند مجسمه سازان مجسمه هایی از آنها می تراشیدند و در قسمت در ورودی معبد ها قرار می دادند و به این ترتیب آنها را به نگهبانی می گماردند.بعد ها به جای سر شیر ، سر انسان را بر روی بدن شیر می تراشیدند.

در مصر باستان ،مصری ها پادشاهان را از نسل خدای خورشید که را نامیده می شد،می دانستند.هنگامی که یک پادشاه می مرد،خودش خدای خورشید به حساب می آمد.بنا بر این،ابوالهول عظیم نشانگر پادشاهی است که خدای خورشید است و از اهرام محافظت می کند.

اگر چه ابوالهول دیگری به بزرگی ابوالهول عظیم جیزه وجود ندارد،ولی پادشاهان ابوالهول هایی شبیه خود می تراشیدند.در یک مورد،یکی از ابوالهول ها را با صورت یک زن،به نام ملکه هاتشپسوت تراشیدند.این زن تخت سلطنت را ربود و بر تمام سرزمین مصر فرمان راند.این ابوالهول دارای ریشی بود که سمبل قدرت ملکه هاتشپسوت به حساب می آمد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...