تمدن اینکا

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

سرخ پوستان مایا،از حدود 250 تا 850 میلادی بر آمریکای مرکزیفرمان روایی میکردند.آنان شهرهایشان را در دل جنگل های بارانی میساختند.فرزندان آنان هنوز در این منطقه ها زندگی می کنند.

قوم مایا از جمله تمدن های بسیار پیشرفته آمریکای مرکزی بود و دست آورد های مایا ها در هنر،معماری،نجوم و ریاضیات چشم گیر بود.

نخستین مایاها در شهر هایی زندگی می کردند که به احتمال زیاد پادشاهانروحانی آن ها را رهبری می کردند.شواهدی از این شهر ها در حدود 250 میلادیدر دست هست؛مثل ستون های سنگی که به امر حکم رانان بر افراشته شدند تاآنانموفقیت هایشان را بر آنها ثبت کنند.طی چند نسل،مایاها شهرهای بزرگی چونتیکال(نام قدیم گواتمالا)ساختند که جمعیت آن به 50 هزار نفر میرسید.مایاها در سرتاسر شبه جزیره ی یوکاتان تا اقیانوس آرام پخش شدهبودند.این دوره را عصر کلاسیک می نامند.

ثروت از زمین:

ثروت مایاها از بازرگانی و کشاورزی بود.چنان که 1500 سال پیش از میلاد مردماین منطقه ذرت وحشی پرورش می دادند که غذای اصلی آنان بود.دانه های ذرت رامی پختند یا برای تهیه ی حلیم آسیاب می کردند.کشاورزان مایا،سیبزمینی،لوبیا سبز،آووکادو و سیب زمینی شیرین پرورش می دادند.آنان برای کارکردن در مزرعه جانوران اهلی نداشتند؛اما جانور وحشی شکار می کردند و ماهیمی گرفتند.اغلب مردم در کلبه های جنگلی زندگی می کردند و فقط برای شرکت دربازارهای خرید و فروش یا مراسم مذهبی به شهر می رفتند.

اختر شناسی:

بزرگان دینی مایا آموخته بودندکه چگونه سال شمسی،ماه قمری و حتی حرکت هایسیاره ی زهره را محاسبه کنند.مایاها برای این محاسبه ها ریاضیات ترکیبی بهکار گرفتند و ماهرانه ار لز سایر ملت های آمریکایی ،از خط استفاده میکردند.جالب آنجاست که حتی آنها تقویمی هم داشتند و از آن استفاده می کرند

مرگ یا فرهنگ:

حدود سال 800 میلادی،برخی از شهر های جنوبی تمدن مایا متروکه شد.تا سال 950میلادی هم بیشتر شهرهای بزرگ ویران گردید.دلیل این موضوع مشخص نشده.مردممنطقه به زندگی در سرزمین مادری خود،اما در روستاها،ادامه دادند.تجدیدحیاتی در تمدن مایا حدود سال 1200 میلادی بوجود آمد.اما پس از آن در قرن شانزدهم،قلمرو مایا به دست مهاجمان اسپانیایی فتح شد.

 

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...