هفت نظریه علمی که می تواند پایان جهان را پیش بینی کند

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

گروه فناوریهای نوین: بر اساس شواهد علمی موجود و مدارک تاریخی قدیمی نظریه هایی که به احتمال نابودی جهان تا سال 2012 پرداخته است مورد بررسی قرار گرفته است.

بسیاری از دانشمندان با توجه به شرایط کنونی زمین و بحرانهای موجود بسیارنگران حیات بشر بوده و به مطالعه بر روی حقایقی می پردازند که می تواندروزی منجر به اتمام حیات بر روی سیاره آبی شود. به اعتقاد برخی نظریه هاپایان یافتن جهان که در تقویم باستانی اقوام مایان تاریخ آن سال 2012 ذکرشده است می تواند به دلایل مختلفی به واقعیت تبدیل شود. نشریه تلگراف نیزبا توجه به این نظریه ها و مدارک به بررسی برخی از این دلایل و میزاناحتمال تحقق آنها تا سه سال آینده پرداخته است.

1- حمله بیگانگان فضایی

 

این پدیده در ابتدا بهموضوع بسیاری از آثار هنری علمی تخیلی تبدیل شد اما به تدریج محققاندریافتند که نگرانی از حمله بیگانگان به زمین رو به افزایش است. تعدادموارد مشاهده یوفوها افزایش پیدا کرده و نشانه ها و مدارک زیادی از مشاهدهاین پدیده های غریب ارائه شده است. از جمله این شواهد تلاش دولتهای مختلفدر سرتاسر جهان برای کنترل یوفوها طی 50 سال گذشته است. اما با وجود تمامیاین شواهد و مدارک که بسیاری آنها را خیالی و زاده توهم شاهدان می دانند،احتمال وقوع حمله بیگانگان به زمین تا سال 2012 تنها 0.1 از 10 تخمین زدهشده است.

2- برخورد با زمین

هزاران انجمن اینترنتی و سایتهای مختلف اعلام کرده اند زمانی در اوایل قرن21 میلادی سیاره ای ناشناخته با زمین برخورد کرده و یا از فاصله ای بسیارنزدیک از کنار آن عبور خواهد کرد و در نتیجه تمدن را نابود کرده و یاخسارات و دگرگونی های عظیم و جبران ناپذیری را بر روی زمین به جا خواهدگذاشت. این سیاره با نام خیالی "نیبیرو" سیاره ای در منظومه خورشیدی فرضشده است که در مداری نامنظم در حرکت بوده و هر سه هزار و 700 سال یکبار بهقسمتهای داخلی منظومه خورشیدی راه پیدا می کند. شواهد بسیار کمی برایاثبات این نظریه ارائه شده است که از آن جمله می توان به معرفی 10 سیارهتوسط ناسا در سال 2005 اشاره کرد که در خارج از منظومه خورشیدی به سر میبرند و شاید تا سال 2012 به قسمتهای داخلی منظومه خورشیدی وارد شده و ازنزدیکی زمین عبور کنند. با این همه احتمال وقوع این برخورد 0.2 از 10تخمین زده شده است. 

 

3- بحران خورشیدی

این بحران یکی از معدود سناریوهایی است که با انتهای تقویم مایانها درارتباط است و می تواند پایه علمی داشته باشد. در این سناریو که احتمالوقوع آن 0.3 از 10 برآورد شده است، تابش های شدید خورشیدی و یا انفجارهایگازی در دسامبر 2012 می تواند زمین را در خود غرق کرده و نوع بشر را بههمراه اکو سیستم زمین نابود سازد. تاکنون شواهدی مبنی بر وقوع چنین پدیدهای در سال 2012 ارائه نشده اما ارتباطاتی میان دوره های 11 ساله خورشیدی وچرخه زمانی تقویم مایانها یافته شده است. با این حال با وجود اینکه شعلههای خورشیدی می تواند برای برخی از تجهیزات، ماهواره ها و فضانوردانمشکلاتی را ایجاد کند اما از قدرتی که بتواند زمین را حداقل تا سال 2012ویران سازد برخوردار نخواهد بود. تنها خطر جدی که از سوی خورشید زمین راتهدید می کند، اتمام انرژی خورشید و بلعیده شدن زمین توسط این ستاره عظیم است که آن نیز تا پنج بیلیون سال آینده ممکن خواهد بود.

 

۴- تغییر قطبهای مغناطیسی

بسیاری معتقدند قطبهای مغناطیسی زمین در سالهایی نه چندان دور تغییرخواهند کرد و بر الگوی چرخش مداری زمین تاثیر گذاشته و فاجعه ای بزرگ رابه وجود خواهد آورد. این افراد مدارکی از تغییر قطبی زمین در گذشته ارائهکرده و معتقدند این تغییرات را می توان با مطالعه نقاط خورشیدی و تئوریمیدانهای مغناطیسی مشاهده کرد. در عین حال برخی معتقدند مایانها و مصریانباستان نیز از وقوع چنین پدیده ای در آینده آگاه بوده اند اما این رازامروزه توسط دولتها مخفی باقی مانده است. محققان دانشگاه پرینستون و تولوسدر فرانسه با بررسی مدارک مختلف دریافته اند که سیاره زمین در حدود 800میلیون سال پیش دورانی را برای متعادل سازی قطبهای خود پشت سر گذاشته است.تغییر زاویه 50 درجه ای در قطب شمال طی 20 میلیون سال از جمله شواهدی استکه محققان به آن دست یافته اند و بر همین اساس معتقدند امکان وقوع چنینپدیده ای وجود دارد اما طی یک میلیون سال آینده و درصد احتمال وقوع آن یک از 10 خواهد بود.

 

5- ابر آتشفشان

انفجار ابر آتشفشانی یکی از عظیم ترین انفجارهایی خواهد بود که در تاریخبشر دیده شده و در اثر افزایش میزان ماگما در هسته زمین و عدم وجود راهفرار از این منطقه از زمین به وجود خواهد آمد. نتیجه چنین انفجاری پراکندهشدن میزان زیادی از گازهای سمی در اتمسفر زمین و پوشانده شدن قسمتهایزیادی از خشکی ها توسط ماگماها خواهد بود. تصاویری که توسط ماهواره ها طیسالهای گذشته به ثبت رسیده است نشانه هایی از تغییر را در سنگهای مذاب زیرزمینی نمایش می‌دهد که می تواند درصد احتمال این انفجار را یک از 10 ساختهو مدارک علمی را برای اثبات این نظریه ارائه دهد.

 

6- نقطه اوج نفتی

کاهش ذخایر نفتی جهانی قطعا واقعیتی است که می تواند به فروپاشی سرمایهگذاری و اقتصاد جهانی منجر شود. اما نظریه نقطه اوج نفتی درباره موضوعافزایش تقاضا در برابر میزان تولید بحث می کند بر اساس این نظریه زمانیفرا خواهد رسید که تقاضای این منبع انرژی از میزان تولید آن پیشی خواهدگرفت. به گزارش مهر، برخی معتقدند این پدیده در حال حاضر آغاز شده است امابرخی دیگر آغاز آن را سال 2012 اعلام کرده اند. با این همه و با وجود تلاشبرای تولید منابع جایگزین انرژی احتمال وقوع این پدیده 4 از 10 محاسبه شده است. 

7- نابودی نسل زنبورها

36 درصد از کندوهای زنبور در ایالات متحده در زمستان 2008 به دلیل اختلالیبه نام اختلال نابودی کلونی زنبورها از بین رفتند. این اختلال که طی آنتمامی زنبورهای کارگر یک کندو به صورت ناگهانی می میرند و تنها زنبور ملکهبه جا می ماند در چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، بلژیک، ایتالیا،پرتغال و اسپانیا رواج یافته است. تاکنون دلایلی مانند آفتها، تغییراتشدید جوی و امواج تلفن همراه عوامل بروز این اختلال اعلام شده‌اند اماتاثیر هیچ یک از آنها تاکنون به اثبات نرسیده است و از آنجایی که تاکنوندرمانی موثر نیز برای کنترل این اپیدمی ارائه نشده است، پیش بینی می‌شودنظریه انقراض زنبورها به زودی به واقعیتی تلخ تبدیل شود. با توجه به اینحقیقت که پرورش بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله سویا، پنبه، دانه هایروغنی مانند بادام، انگور، سیب و گلهای آفتابگردان نیازمند حضور زنبورهابوده و فعالیتهای این حشرات کوچک بر روی تولید 30 درصد از غذای جهانتاثیری مستقیم به جا می گذارد، بالاترین احتمال نابودی حیات در اثر پدیدهای طبیعی به این نظریه ارائه شده و 7 از 10 تخمین زده شده است.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...