10 پیش بینی بزرگ دیجیتالی برای سال 2012

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

از ابتدای سال 2000 و ورود به هزاره سوم فناوری دستخوش تغییرات فراوان شد ونوسانات مختلفی را پیش روی خود تجربه کرد. این نوسانات در چند سال گذشتهافزایش یافت و تا زمان آغاز بحران اقتصادی همواره رشد و پیشرفت فناوری راباعث شد. اگر چه از اواسط سال 2008 میلادی با آغاز بحران اقتصادی انگیزهشرکت ها برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت فناوری ارتباطات واطلاعات کاهش یافت و این بازار به نوعی در رکود فرو رفت، اما برخیکارشناسان معتقدند رکود کنونی موقت خواهد بود و در آینده نزدیک، فناوریاطلاعات بار دیگر مسیر رشد و تعالی خود را طی خواهد کرد. با این توضیح،بزرگ ترین تغییرات در این زمینه طی سه سال آینده چه چیز خواهد بود؟ مرکزتحقیقاتی گارتنر که عنوان بزرگ ترین شرکت تحقیقاتی حوزه IT را نیز به خوداختصاص داده، برای پاسخگویی به این سوال مطالعات گسترده ای را انجام دادهاست تا دریابد مهم ترین درگیری ها و توسعه های فناوری در سال 2012 چه چیزخواهد بود.

به اعتقاد این مرکز، یکی از بزرگ ترین فضاهایی که هم اکنون آینده درخشانیبرای آن پیش بینی می شود، نرم افزارهای متن باز است که روز به روز برمحبوبیت آنها افزوده می شود و به همین خاطر احتمال می رود طی سه سال آیندهتحولات گسترده ای را پیش رو داشته باشد. از دیگر پیشرفت هایی که برای ایندوره زمانی پیش بینی شده می توان به فناوری پادکست اپل، فناوری های مربوطبه تلفن ها و همچنین نسل جدید فناوری های سازگار با محیط زیست موسوم به «فناوری های سبز» اشاره کرد. به اعتقاد گارتنر، این آینده ای است کهمایکروسافت را چندان خوشحال نمی کند و آن را تا اندازه ای نگران می سازد.

در فضایی که پیش بینی می شود برخی فناوری ها از رقبای خود پیشی بگیرند وآنها را پشت سر بگذارند، گارتنر اعلام کرده است در سه سال آتی شرکت ها توجهبیشتر به نرم افزارهای متن باز و نسل جدید نرم افزارها و خدمات مبتنی براینترنت (Cloud Computing) خواهند داشت و بیش از پیش آنها را مورد بررسیقرار خواهند داد تا بتوانند ادامه حیات خود را به گونه ای دیگر تضمین کنند وهزینه های خود برای تهیه نرم افزار و برنامه های وابسته را به حداقلبرسانند.

«داریل پالمر» مدیرعامل گارتنر و مسوول مرکز Gartner Fellow در کنفرانسمطبوعاتی این شرکت توضیح داد: «این دو فضا از جمله مواردی هستند که در سهسال آینده تاکید فراوان بر آنها خواهد شد. علاوه بر آنکه تاکنون شرکت هایتولیدکننده نرم افزار تاکید کمی بر این محصولات داشته اند، کاربران نیز ایننرم افزارها را به صورت جدی مورد استفاده قرار نمی داده اند. اما تا سال 2012 میلادی گستره حضور این نرم افزارها افزایش یافته و سطح بیشتری ازکاربران را تحت پوشش خود قرار خواهد داد.» گارتنر برای سه سال آتی 100 موردپیش بینی کرده است که 10 پیش بینی برتر آن به ترتیب در زیر آورده شده است:

1- اپل توانمندتر می شود

به اعتقاد کارشناسان گارتنر، اپل هم اکنون یکی از موفق ترین تولیدکنندگانرایانه های شخصی و رایانه های همراه در سراسر جهان محسوب می شود و تا سال 2012 میلادی، سهم خود را از بازار جهانی رایانه ها تا دو برابر افزایش میدهد. از جمله مواردی که اپل در این دوره زمانی آنها را رشد خواهد داد، میتوان به ادغام نرم افزارهای کنونی، نوآوری های نرم افزاری و افزایش ارتباط وهماهنگی میان دستگاه های دیجیتالی مختلف اشاره کرد و این در حالی است کهبه عقیده گارتنر، در این زمان دیگر شرکت های فعال در این حوزه قادر بهارائه این نوآوری ها نخواهند بود.

2- دستگا ه های جیبی با قابلیت اتصال به اینترنت

در سال 2012 میلادی بیش از 50 درصد کارمندانی که سفر می کنند، به دلیل رویکار آمدن نسل جدید دستگاه های دیجیتالی نظیر دستگاه های جیبی با قابلیتاتصال به اینترنت، نوت بوک ها را کنار می گذارند. به گفته شرکت مطالعاتی وتحقیقاتی گارتنر، در سال 2012 میلادی کاربران قادر خواهند شد فعالیت هایروزانه کاری خود را در محیط های چندرسانه ای و چندمنظوره، با استفاده نسلجدید دستگاه های دیجیتالی انجام دهند.

3- نرم افزارهای متن باز مردمی تر می شود

طبق پیش بینی های شرکت گارتنر، در سال 2012 میلادی بیش از 80 درصد نرمافزارهای تجاری و سازمانی نرم افزارهای متن باز خواهند بود. آنچه انگیزهشرکت ها را در این زمینه افزایش می دهد تا بیش از پیش به سمت نرم افزارهایمتن باز روی بیاورند، ارزان بودن آنها و افزایش ارتباط میان تولیدکننده ومصرف کننده نرم افزار است که باعث می شود خدمات پس از فروش آن نیز به صورتگسترده تر و بهتر در اختیار کاربران قرار گیرد. گارتنر بر این باور است کهبه منظور حضور در بازار و رقابت با دیگر شرکت‌ها، تولیدکنندگان بزرگ نرمافزارها مجبور خواهند شد به تولید نرم افزارهای متن باز نیز بیندیشند.

4- توسعه نرم افزارها بین کاربران

در سال 2012 میلادی دست کم یک سوم ابزارها و نرم افزارهایی که در شرکت هایتجاری مورد استفاده قرار می گیرد، سرویس ها و خدمات مبتنی بر اینترنت استکه جایگزین نرم افزارهای رایانه ای می شوند. این جریان برمبنای تاکید بیشتربر مدل نرم افزارهای SaaS در شرکت ها دنبال خواهد شد و افزایش سرمایهگذاری شرکت ها روی این نرم افزارها را به دنبال خواهد داشت.

5- افزایش تاکید شرکت ها بر ابزارهای Cloud Computing

در سال 2012 میلادی بیش از 40 درصد نرم افزارها و ابزارهایی که برایزیرساخت های IT خریداری می شود، بر مبنای اینترنت و خدمات آنلاین خواهدبود. افزایش پهنای باند برای سازما ن ها و شرکت ها موجب خواهد شد مراکززیرساخت فناوری، خدمات خود را با سرعت بیشتر و کیفیت بهتر در اختیارکاربران بگذارند و نسل جدید سرویس های مبتنی بر Cloud Computing بیش ازگذشته در اختیار کاربران قرار گیرد. گارتنر در این خصوص توضیح داده است دراین دوره زمانی، خریداران محصولات IT تاکید بیشتری بر ابزارهای مبتنی براینترنت خواهند داشت.

6- نرم افزارهای سبز حامی محیط زیست

در سال جاری میلادی تاکید شرکت ها بر تولید محصولات سازگار با محیط زیستنسبت به سال قبل بیشتر شد. این طور که بررسی ها نشان می دهد در سال 2009میلادی سازگاری فناوری های دیجیتالی با محیط زیست یکی از شش عامل اصلی درخرید نسل جدید فناوری ها بوده است. اگرچه این روزها بیشتر شرکت ها سعیدارند محصولاتی سبز و سازگار با محیط زیست را روانه بازار کنند، اما پیشبینی می شود در سال 2012 میلادی حجم گسترده ای از فناوری هایی که در اختیارکاربران قرار می گیرد، از خانواده فناوری های سبز باشد.

7- مشخصه نوظهور اثرات ناشی از کربن

انرژی و گاز دی اکسیدکربن تا سال 2010 میلادی به موضوع اصلی مربوط بهرایانه های شخصی در بیش از 75 درصد تمامی سازمان ها تبدیل خواهد شد. مرکزگارتنر معتقد است در حال حاضر بیشتر عرضه کنندگان فناوری از چرخه کاملمحصولات خود و اثرات ناشی از انرژی های مصرف شده در آنها و همچنین گازهایدی اکسید کربنی که به وسیله آنها تولید می شود، خبر ندارند و تنها تعدادکمی از شرکت ها بررسی های خود در این زمینه را آغاز کرده اند. از سال 2009مساله تولید گازهای مخرب و آلوده توسط نسل جدید فناوری ها آغاز شده است وپیش بینی می شود این روند در سه سال آینده بسیار قوت گیرد.

8- نشانه های «سبز» در چرخه تهیه فناوری

تا سال 2011 میلادی نشانه های «سبز» در بیشتر شرکت ها و سازمان ها یافتخواهد شد. طی سه سال آتی شرکت های بزرگ فناوری های جامع و گسترده ای را کهدر اختیار سازمان های بزرگ قرار می دهند، با تاکید بر «سبز» بودن آنها اینفناوری ها را عرضه کنند. شرکت هایی نظیر Timberland و Home Depot از جملهمراکزی هستند که هم اکنون این جریان را آغاز کرده اند و با عرضه محصولاتینظیر Green Index سعی کرده اند سازمان ها و شرکت های بزرگ تجاری را بیش ازپیش با محیط زیست سازگار کنند. احتمال می رود این جریان در سال 2012 میلادیبه اوج خود در سال های اخیر برسد.

9- تقویت فناوری های مصرفی IT

شرکت مطالعاتی و تحقیقاتی گارتنر بر این باور است که در سال 2012 میلادیهدف غایی شرکت ها، تولید ابزارها و محصولاتی برای کاربران معمولی و خانگیخواهد بود. قابلیت اتصال به اینترنت و استفاده از رابط های کاربری بامرورگرهای پیشرفته مهم ترین فناوری هایی خواهد بود که در زندگی روزانه مردماستفاده می شود. در این دوران مردم بر اساس فناوری های موجود برای زندگی وکار خود تصمیم می گیرند. سازمان های بزرگ فعال در حوزه فناوری اطلاعات درسه سال آتی کمک فراوانی در افزایش دسترسی کاربران به خدمات IT و انجامکارهای روزانه به وسیله آنها خواهد کرد.

10- گسترش چاپگرهای سه بعدی

به عقیده کارشناسان شرکت تحقیقاتی گارتنر در سال 2011 میلادی تعدادچاپگرهای سه بعدی در منازل و شرکت ها در سراسر دنیا نسبت به سال 2006 تا 100 برابر افزایش خواهد یافت. این دستگاه ها به کاربر امکان می دهند فایلخود را به صورت دیجیتالی به ابزاری شبیه به چاپگر انتقال دهند و بتوانندتصاویر چاپ شده سه بعدی در اختیار داشته باشند. چاپگرهای سه بعدی براینخستین بار با قیمت کمتر از 10 هزار دلار در سال 2008 به بازار معرفی شدند. احتمال می رود در سال 2012 میلادی قیمت این محصولات تا چندین برابر کاهشیابد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...