خسوف

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

 

در طول تاریخ ، این پدیده همواره مورد توجه اقوام و ملت های مختلف بوده است. اغلب تمدنهای قدیم ماه گرفتگی را پدیده‌ایشوم می ‌دانیستندو درباره آن اعتقادات خرافیداشتند. این حقیت راحضرت محمد صلی الله علیه وسلم به طور دیگری بیان فرموده اند: (إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله تعالى لا ینخسفان لموت أحد ولا لحیاته، فإذا رأیتم ذلک فافزعوا إلى ذکر الله تعالى وإلى الصلاة) صحیح البخاریومسلم

 

چگونه ماه می گیرد؟

حرکت ماه و زمین در مدارهای خود ،پدیده هایی زیبا و کم نظیر را خلق میکند که بیشک دلیلیبر عظمت و دقت آفرینش کون میباشد.

 همه یما میدانیم که ما  هنگام شب در سایه  زمین قرار می گیریم. در واقع سایه زمیناز دو ساختمان مخروطیشکل درست شده است که یکیدر داخل دیگریقرار دارد بخش خارجییا نیم سایه ایمنطقه ایاست که زمین فقط قسمتیاز پرتو هایخورشید را مسدود می کند و مانع از رسیدن آنها به ماه میشود دراین هنگام قرص  درخشان ماه تاریک می شود.ماه همچنان دور زمین می گردد و پس از مدتی از سایه آن خارج می شود، یعنی ماه و خورشید و زمین در یک راستا یا خط مستقیم قرار گیرند به طوری که زمین بین ماه و خورشید قرار داشته باشد. وقتی که زمین در جریان حرکت خود بین خورشید و ماه قرار می‌گیرد، مانع از رسیدن نور خورشید به ماه می‌شود. در این هنگام ماه در تاریکی فرو می‌رود. این حالت را ماه‌گرفتگی یا خسوف می‌گویند.

تمام ماه از داخل سایه ی زمین عبور می کند. این پدیده به این دلیل رویمیدهد که ماه مشخصا در بخش مخالف موقعیت خورشید در آسمان، قراردارد. قرص نقره ای رنگ ودرخشان ماه تاریک می شود.

 

 انواع خسوف :

خسوف کلی: زمانی که همه ماه روی سایه زمین وارد می شود ( تاریکترین قسمت از سایه آن ) خسوف کامل نامیده می شود.

خسوف  جزئی : زمانی که قسمتی از ماه روی سایه وارد می شود خسوف ناقص نامیده می شود .

ماه می تواند رنگ های زیادی از قرمز تیره گرفته تا نارنجی و زرد ،بر سطح خود داشته باشد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...