ضدماده Antimatter

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

ماده‌ای که خواص آن شبیه ماده است ولی ویژگیهای کوانتمی ذرات آن بر عکس ماده است، مثلاً بار ذرات آن مخالف بار ذرات ماده است. وقتی ماده و ضد ماده به هم می رسند. Anihilation رخ داده و انرژی آزاد می شود. مفهوم ضد ماده ابتدا از ناکارآمدی تئوری کوانتمی در رفتار موجی الکترونها شکل گرفته است. قوانین کوانتمی بااستفاده از مفاهیم اسپین، ترازهای انرژی ممکن، انرژی منفی برای همه ذرات مادی، ضد ماده تعریف می کند. مثلاً برای الکترون وبرای پروتون ضد پروتون تعریف می کند. جاهایی در فضا بایدوجودداشته باشد که از ضد ماده تشکیل شده باشد. ضدماده به طور طبیعی در پرتوهای کیهانی مشاهده شده در شتاب دهنده‌های پر انرژی وهم در آزمایشگاه‌ها  به طور مصنوعی تولید می شود. بعضی عقیده دارند جاهایی در کیهان وجود داردکه در آنها مقدار ضدماده زیاداست ومی توان توده‌های ضدماده را مشاهده نمود که البته تا کنون مدارکی ارائه ننموده‌اند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...