منبع ضد ماده کشف شد

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

 

تمامی ذرات اولیه ، ماننده پروتونها و الکترونها ، قرینه هائی از ضد ماده از جرم مشابه اما بار متضاد دارند. برای مثال ، ضد ماده مخالف یک الکترون که پوزیترون نامیده می شود دارای بار مثبت است.

ضد ماده که به محض تماس با ماده آن را نابود می سازد پدیده نادری در کیهان بنظر می رسد. برای چندین دهه دانشمندان سرنخ هائی از وجود یک ابر بسیار بزرگ ضد ماده که در فضا سرگردان بود در دست داشتند اما نمی دانستند که این ابر از کجا منشا می گیرد.

ضد ماده چیست؟

زمانیکه یک ذره با ضد ذره خود برخورد می کند یکدیگر را نابود می کنند و طی این فرایند یک انفجار انرژی مانند پرتوهای گاما آزاد می گردد. در سال 1978 ، تجهیزات ردیابی پرتوهای گاما که با استفاده از بالون به آسمان فرستاده شدند یک نوع پرتو گاما را ردگیری کردند که از فضا منشا می گرفت. بنظر می رسید که برخورد الکترونها با پوزیترونها باعث انتشار این پرتو می شد و این بدان معنی بود که در فضا ضد ماده وجود داشت.

ظاهرا  این پرتوهای گاما از یک ابر ضد ماده که حدود صد هزار سال نوری پهنا داشته و هسته کهکشان راه شیری را احاطه کرده بود منتشر می شده است. این ابر غول آسا با پرتوهای گاما و انرژی برابر صد هزار خورشید می درخشد.

اینکه دقیقا چه عاملی باعث ایجاد ضد ماده می شد برای چندین دهه یک راز باقی مانده بود. ستارهای در حال انفجار و ماده تاریک از جمله مظنونین بودند.

اکنون ، یک گروه تحقیقاتی بین المللی با چهار سال مطالعه داده های ماهواره بین المللی آزمایشگاه اخترفیزیک پرتو گاما از آژانس فضائی اروپا مظنونین اصلی را به دقت تعیین کرده است. این یافته های جدید پیشنهاد می کنند که این پوزیترونها اساسا از ستاره هائی که توسط سیاهچاله ها بلعیده می شوند و همچنین ستاره های نوترونی تولید می شوند.

زمانیکه یک سیاهچاله یا یک ستاره نوترونی یک ستاره را نابود می کنند مقادیر عظیمی پرتو آزاد می شود. دانشمندان بر این باورند که وقتی الکترونها و پوزیترونها در زمان نابود شدن پرتوهای گاما "آشکار گر" را منتشر می کنند ، این پرتوهای گاما نیز می توانند با ترکیب شدن ، الکترون و پوزیترون تولید کنند تا مکانیسم ایجاد ابر ضد ماده را فراهم نمایند.

بر اساس محاسبه پژوهشگران یک ستاره نسبتا عادی که توسط سیاهچاله یا ستاره نوترونی متلاشی می شود قادر است صد هزار بیلیون بیلیون بیلیون بیلیون پوزیترون (عدد یک با چهل و یک صفر) در ثانیه تولید کند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...