سفر در زمان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

سفر در زمان، به ایدهٔ حرکت بین لحظه‌های مختلف زمان گفته می شود که مشابه حرکت بین مکان های مختلف در فضا صورت می گیرد، و در آن امکان ارسال اشیا (و در بعضی حالت ها فقط اطلاعات) به زمان گذشته و آینده وجود دارد.

با این که از قرن نوزدهم، سفر در زمان همواره موضوع داستان های علمی-تخیلی بسیاری بوده است، و نیز سفر یک طرفه در فضا با استناد به پدیدهٔ پارادوکس زمانی مبتنی بر سرعت در تئوری نسبیت خاص (که در پارادوکس های دوقلو تشریح شده است) و نیز پارادوکس زمانی جاذبه ای در نسبیت عام، تقریباً امکان پذیر است، اما هنوز این که قوانین فیزیک امکان بازگشت به زمان گذشته را می دهند یا نه مجهول مانده است. تاکنون امکان پذیر بودن یا نبودن سفر در زمان به اثبات نرسیده است. به هر وسیله‌ای - چه تخیلی و چه فرضی - که برای سفر در زمان به کار رود عموماً ماشین زمان گفته می شود.

در برخی از تحلیل ها در مورد سفر در زمان اشاره شده است که تلاش برای بازگشت به زمان گذشته ممکن است فرد را به کهکشان های موازی ببرد که در این حالت، تاریخ آن از زمان تاریخ اصلی فرد سفر کننده تا تاریخی که به آن سفر کرده است امتداد می یابد

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...