سیاهچاله های چرخان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

جالب است بدانیم که سیاهچاله ها می چرخند.میدانیم خورشید هر 29 روز،یک بار به دور خود می چرخدو چرخش بعضی از ستارگان از چرخش خورشید هم سریعتر است.اگر ستاره ی پرجرمی به یک سیاهچاله برمبد،سیاهچاله نیز خواهد چرخیدزیرا که درهنگام رمبش چندان فرصتی برای رهایی از اندازه حرکت زاویه ای نیست.

فیزیکدانان با وارد کردن چرخش به معادلات مربوط به سیاهچاله ها،به نتایج شگفت آوری می رسند.چرخش به جای اینکه ماده را به تکینگی تحویل دهد،آنرا دربیرون ازاین موقعیت می جنباند.گویی ماده پیش از آنکه در آن چگالی نامحدود له شود،به عقب می جهد و رو به بیرون می گذارد.انگار که رمبش معکوس شده است.

فوران نور و ماده که ناگهان در این جهان دیگر جرقه میزند،سفید چاله نام گرفته است و ارتباط میان این جهان و آن جها را به طنز،مارپیچ چاله نامیده اند.این چاله ها می توانند جهان مارا با جهانی دیگر مرتبط کنند،یا شاید دوبخش کاملاًجدای جهان به هم مربوط سازند،اگر چه تنها یک جهان دست یافتنی باشد.

در نیمه دهه ی 1970،نشان داده شد که سفید چاله ها احتمالاًدر صورتی می توانند وجود داشته باشندکه از آغاز جهان پدیدآمده باشند.پس سیاهچاله ها نیز می بایست دقیقاًدر جایی که یک تکینگی در آغاز جهان به وجود آمد،رمبیده باشند.این نوع تطابق،اجتناب نا پذیر می نماید و از این رو،اندیشه مارپیچ چاله احتمالش به صفر میرسد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...