مدوزا (Medusa)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

تصویر گرافیکی از Medusa

مدوزا (Medusa) : مدوزا در ابتدا دوشیزه ای بسیار زیبابوده است، اما پس از اینکه پوزئیدون، خدای دریا او را در معبد آتنا اغوا میکند،موجب خشم این الهه میشود و آتنا، او را به شکل کریه ترین موجود ممکن، یعنی یکگورگون در می آورد. از آنجایی که مدوزا در اصل انسان بوده است، فانی بوده و درنهایت توسط یکی از قهرمانان اساطیری به نام پرسیوس (Pereus) کشته میشود. پرسیوس کهتحت حمایت آتنا به نبرد با مدوزا رفته بود، موفق میشود بت هوشمندی سر او را از بدنجدا کند. گفته میشود که در این زمان، دو تا از موجودات افسانه ای، پگاسوس (Pegasus) و کریسائور (Chrysaor) که فرزند مدوزا و پوزئیدون بوده اند، از بدن مدوزا خارج شدهاند.

تایفویوس (Typhoeus) : تایفویوس، اژدهایی با نفس آتشین، صد سرو خستگی ناپذیر بوده است. گایا، در اوج نا امیدی او را به دنیا آورد تا از تایتانهادر مقابل المپیان محافظت کند. او تا حد زیادی موفق میشود و تعدادی از خدایان المپرا فراری داده و زئوس را به بند میکشد. هرمس به نجات زئوس میآید و زئوس هم بااستفاده از تیرهای صاعقه، تایفویوس را از بین میبرد. گفته میشود که تایفویوس زیرکوه اتنا (Etna) در سیسیل دفن شده است.

سربروس (Cerberus) : سربروس هم یکی دیگر از فرزندان تایفویوس و اکیدنا است و سگی سه سر، با ماری بهجای دم است. این هیولا نگهبان جهان مردگان بوده است. او به مردگان اجازه ورودمیداده و مانع خروج آنها از جهان زیر زمین میشده است. تنها چند تن از افراد زندهموق شدند به طریقی از این سد بگزرند و به دنیای مردگان رفته و بازگردند. یکی از اینافراد اورفئوس (Orpheus) بود که توانست با خواندن آواز او را خواب کند و به نجاتهمسرش یوریدیس (Eurydice) برود. هرکول نیز، در آخرین ماموریت خود موفق شد سربروس رااز جایگاه خود خارج کند و به شاه یوریستئوس (Eurystheus) پیشکش کند.

سیرن ها (Sirens) : سیرن ها خواهرانی بودند که در بخشهای پر صخرهدریا میزیستند. آنها آوازی بسیار زیبا و فریبنده داشتند و دریانوردان را با آوایخود گمراه کرده و به کام صخره های مرگ آور میکشیدند. گفته میشود که این چهار خواهر،فرزندان آکلوس Achelous خدای طوفان بوده اند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...