Cerberus سگی با سه سر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

اکیدنا (Echidna) : هیولای مونثی که نیمی پری و نیمی ماربود و در غاری زندگی میکرد. او تنها هنگام شکار غار را ترک میکرد و هر موجودی که ازآن حوالی میگذشت را میخورد. این موجود فانی اما درای عمری طولانی بود و توسط آرگوسکشته شد.

هکتاتون کایرس (Hecatonchires) : هکتاتون کایرس به معنی "صد دست" است. این موجودات با 50 سر و 100 دست قدرتمند، فرزندان گایا و اورانوسبودند. این سه موجود صد دست، از پدر خود متنفر بودند و اورانوس آنها را به رحممادرشان باز گرداند. آنها بعدها در شورشی علیه اورانوس شرکت کردند، اماکرونوس(برادرشان) باز هم آنها را به زندان انداخت و بعد توسط زئوس آزاد شدند و بهنبرد با تایتانها پرداختند. آنها میتوانستند در آن واحد چندین تخته سنگ عظیم را بهسمت دشمنان خود پرتاب کنند.

غولها (Giants) : غولها، موجوداتعظیم الجثه ای بودند که در اثر بر زمین ریختن خون اورانوس به وجود آمده بودند. آنهابه زئوس و خدایان المپ نشین حمله کردند و برای رسیدن به مقر آنها، بالای ک.هی رفتهو با روی هم گذاشتن تجهیزات جنگی خود، راهی برای رسیدن به مقر خدایان ایجاد کردند. خدایان در نهایت توانستند با کمک هرکول، قهرمان اساطیری و فرزند زئوس، غولها راشکست بدهند و آنها را در زیر آتشفشانها دفن کنند.

گورگون ها (Gorgons) : در اساطیر یونان، گورگون هیولایی مونث، با بدنی پوشیده از فلسهایی نفوذ ناپذیر،موهایی از مارهای زنده، دندانهایی تیز و چهره ای چنان زشت بوده اند که هر کس بهآنها نگاه میکرد به سنگ تبدیل میشد. آنها سه تن بودند که دوتا از آنها جاودان بودندو سومی که مدوزا نام داشت فانی بود. یونانیان از تصویر سر این هیولا برای آراستنسپرهای خود استفاده میکردند تا دشمنان خود را وحشت زده کرده و خود را از قدرتهایشیطانی محافظت کنند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...