تجربه نزدیک به مرگ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

به حوزه گسترده ای از تجربیات شخصی اشاره می کند که به مرگ قریب الوقوع مربوط می شود. شامل احساسات مختلفی از جدا شدن از بدن گرفته تا احساس شناور شدن، وحشت زیاد، آرامش مطلق، امنیت، حرارت، تجربه از هم پاشیدگی کامل، وجود نور، که برخی افراد آنرا خدا یا وجود روحانی تلقی می کنند. [۱]

بعضی افراد و فرهنگ ها تجربه نزدیک مرگ را یک نگاه آنی روحانی و ماوراء الطبیعه به زندگی پس از مرگ می دانند. [۲]

تجربه نزدیک مرگ پدیده ای است که در رشته های فراروانشناسی * parapsychology، روانشناسیpsychology، روانپزشکی psychiatry و طب بیمارستانیhospital medicineمطالعه می شود. [۳]

چنین مواردی معمولا بعد از اینکه فردی مرگش از لحاظ بالینی قطعی شده یا خیلی نزدیک به مرگ است گزارش شده است. از این رو آن را تجربه نزدیک مرگ نامیدند. متخصصین امور ماوراءالطبیعه و اغلب دانشمندان NDE را نشانه ای از زندگی پس از مرگ می دانند.

ویژگی ها

یک صدای ناخوش آیند اولین ادراک حسی است که گزارش شده است

احساس مردن

تجربه خروج از بدن: حس شناورشدن در بالای بدن و دیدن فضای مجاور، حس حرکت بطرف بالا از میان تونلی از نور یا راهروی دراز و باریک، ملاقات با بستگانی که فوت کرده اند یا اشخاص روحانی،مرور خاطرات دوران زندگی،احساس بازگشت به بدن همراه با بی میلی.

این تجربه در اشخاص مختلف وابسته به اعتقاداتی که دارند فرق می کند. بچه ها که نوعاً زمان کافی برای پرورش قوی ایمانشان ندارند تجربه بسیار محدودی در این زمینه دارند.به عنوان مثال پسربچه ای که تجربه نزدیک مرگ داشته با برادرش گفتگو کرده است و دختری با مادرش مکالمه داشته است. [۴]

همچنین برخی افراد تجربه نزدیک مرگ بسیار دردناکی داشته اند که نشان دهنده حس وحشت از پایان زندگی است.

شرایط بالینی که گمان میرود منجر به NDE می شود شامل موار زیر است:

ایست قلبی، شوک خونریزی هنگام وضع حمل یا عوارض پیش از عمل جراحی، برق گرفتگی، کما، خون ریزی مغزی، انفراکتوس مغزی، خودکشی ناموفق، افراد در حال غرق یا خفه شدن، حبس نفس، افسردگی جدی [۵] بسیاری از مواردNDE بعد از یک تجربه بسیار سخت روی می دهد.(به عنوان نمونه وقتی مریضی از پرستار یا پزشک می شنود که بزودی خواهد مرد.) یا زمانی که فرد در یک وضعیت مهلک قرار می گیرد.(مثل شنیدن صدای تصادف اتومبیل از نزدیک) [۶]

تحقیقات

پیشگامان پژوهش در زمینه NDE افراد ذیل می باشند:

Elisabeth Kübler-Ross, George Ritchie, Bruce Greyson, Kenneth Ring, Michael Sabom, P.M.H. Atwater, Raymond Moody Jr

کتاب Life After Life نوشته Raymond Moody که در سال ۱۹۷۵ منتشر شده‌است توجه افراد زیادی را به این مسئله جلب کرده‌است.

در سال ۱۹۷۸ انجمن بین المللی مطالعات تجربه نزدیک مرگInternational Association for Near-Death Studies در Connecticut آمریکا بنیان نهاده شد. این انجمن هچنین فصل نامه Journal of Near-Death Studies را منتشر می کند.

فهرست مجلات آکادمیک و علمی که منتشر شده اند یا به طور منظم پژوهش های جدید را در موضوع NDE چاپ می کنند:

‎Journal of Near-Death Studies, Journal of Nervous and Mental Disease, British Journal of Psychology, American Journal of Disease of Children, Resuscitation, The Lancet, Death Studies, and the Journal of Advanced Nursing

آمارها و پیمایش ها

رواج موارد NDE در تحقیقاتی که انجام گرفته متغیر است.

مطابق پیمایش Gallup و Proctor در سال 1980 تا 1981 از یک واحد نمونه از جمعیت آمریکا، 15 درصد از جامعه آماری تجربه نزدیک مرگ داشته اند . [۷] ولی در آلمان Knoblauch در سال 1991یک پیمایش گزینشی انجام داد و دریافت که 4 درصد جامعه آماری این تجربه را داشته اند. [۸]

اما Perera et al در سال 2005 یک پیمایش تلفنی از مردم استرالیا انجام داد. نتیجه این تحقیق نشان داد که 8.9 درصد از آنان چنین تجربه ای داشته اند. [۹] یک متخصص قلب هلندی به نام van Lommel et al در یک محیط بیمارستانی گروهی از بیمارانی که دچار ایست قلبی شده و با موفقیت بهوش آمدند را مورد مطالعه قرار داد و دریافت که 18 درصد آن ها تجربه نزدیک مرگ داشته اند. [۱۰]

بررسی چند نمونه

به عقیده صاحب نظران تئوری های روانشناسی یا فیزیولوژیکی نمی تواند به طور کامل تجربه نزدیک مرگ را تبیین نماید. به عنوان نمونه در یک مورد زنی بعد از بهوش آمدن، بدقت ابزار جراحی ای که قبلاً ندیده بود را توصیف کرد، همچنین گفتگویی که بین پرستاران و دکتر در هنگام بیهوشی کامل او صورت گرفت را بیان کرد. [۱۱]

در مورد دیگری، پرستاری دندان مصنوعی بیمار بیهوشی که دچار حمله قلبی شده بود را از دهانش بیرون آورد و بعد از بهوش آمدن آن بیمار از همان پرستار خواست که دندانش را به او برگرداند. در شرایط عادی ممکن است توجیه این مسئله مشکل باشد که چگونه یک مریض بیهوش توانسته بعد از بهوش آمدن همان پرستار را شناسایی کند. [۱۲]

 بیشتر افرادی که تجربه NDE داشته اند آن را تأییدی بر وجود زندگی پس از مرگ دانسته اند. این سخن شامل افرادی که قبل از این تجربه، منکر وجود خدا بوده اند نیز می شود. آنها پس از تجریه نزدیک مرگ خود، عقاید ماوراء طبیعی را پذیرفته اند. در ضمن تحقیات اخیر نشان می دهد اشخاصی که در حالت نباتی پایدار"persistent vegetative state" هستند می توانند از طریق افکارشان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. [۱۳]

تجربیات شخصی

George G. Ritchie در کتاب خود به نام "بازگشت از فردا" Return from Tomorrow - 1978

او در سن بیست سالگی در ویرجینیا زندگی می کرد. جورج در بیمارستان ارتش مرد و 9 دقیقه بعد به زندگی برگشت. آنچه برای او در مدت این دقایق روی داد زندگی اش را تغییر داد. در این کتاب جورج از رویارویی خود با تجربه خروج از بدن می گوید. و دکتر Raymond Moody در دانشگاه ویرجینیا تجربه او را مورد مطالعه قرار داد. و تجربه او باعث شد تا دکتر 150 نمونه دیگر را در کتاب های خود مورد بررسی نماید.

چرا در حالت عادی ما این تجربه را نداریم

اشتغال و سرگرم بودن بیشتر مردم به مسائل روزمره مانند کار، زندگی، زن، فرزندان و حساب و کتاب های دنیایی باعث می شود که امکان چنین تجربیاتی در حالت عادی برای ما غیر ممکن باشد. جناب مولوی در دفتر اول کتاب مثنوی به این مسئله اشاره می کند:

جان همه روز از لگدکوب خیال کتیبه بهشتوز زیان و سود وز خوف زوال‏

نى صفا مى‏ماندش نى لطف و فر کتیبه بهشت نى به سوى آسمان راه سفر

و لذا فلسفه اینکه ادیان آسمانی پیروان خود را به دستوراتی مانند نماز، روزه، سکوت، تفکر، ذکر و... امر کرده اند این است که کمی از این اشتغالات روزمره کم شود و چشم انسان به عوالم بالا گشوده شود.

علت مهم دیگری که قابل ذکر است این است که بیشتر مردم تصور درستی نسبت به مرگ ندارند و فکر می کنند که جهان بعد از مرگ جایی در میان آسمان هاست. بلکه تمام خوشی ها و ناخوشی های جهان بعد از مرگ از نهاد خود انسان می روید و هر کس مهمان سفره خود است. مرگ هر کسی همرنگ اوست و هر کس از مرگ می ترسد در حقیقت از خودش می ترسد. [۱۴]

جناب مولوی در دفتر سوم مثنوی به این مطلب اشاره می کند:

مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست کتیبه بهشت آیینه صافی یقین همرنگ روست

ای که می ترسی زمرگ اندر فرار کتیبه بهشتآن زخود ترسانی ای جان هوش دار

از تو رسته است ارنکویست ار بد است کتیبه بهناخوش و خوش هم ضمیرت از خود است

چون سجودی یا رکوعی مرد کشت کتیبه بهشت شد در آن عالم سجود او بهشت

چونکه پرید از دهانش حمد حق کتیبه بهشتمرغ جنت ساختش رب الفلق

چون زدستت رُست ایثار و زکات کتیبه بهشتکشت این دست آنطرف نخل و نبات

آب صبرت آب جوی خلد شدکتیبه بهشتجوی شیر خلد مهر توست و وُد

ذوق طاعت گشت جوی انگبین کتیبه بهشتمستی و شوق تو جوی خمربین

چون زخشم آتش تو در دلها زدی کتیبه بهشتمایۀ نار جهنم آمدی

 مقالات انگلیسی

‎en:Near death experience

en:Out-of-body experience

en:Near-death studies

en:Alister Hardy

en:Beyond and Back

en:Form constant

en:Sheol

en:Lobsang Rampa

en:Lazarus phenomenon

en:Suspended animation

en:Premature burial

en:Near-birth experience

Near Death Experience: Heaven and Hell comparison - "My Last Breath", by Matthew Dovel

 فیلم

فیلم Flatliners - 1990 درباره گروهی از دانشجویان رشته پزشکی است که می خواهند درباره تجربه نزدیک به مرگ مطالعه کنند. آنها برای مرگ بالینی و إحیاء دوباره بوسیله همدوره های خود داوطلب شدند.

در فیلم Final Destination 2 فردی به نام Kimberly Corman قبل از مرگ تمام زندگی خود را در یک لحظه مرور می کند.

Stay - 2005 فیلمی است که در آن شخصی به اسم Henry یک تجربه NDE دارد که تا پایان فیلم ادامه دارد. او در تصادفی که بقیه خانواده او هم مردند فوت می کند و بین مرگ و زندگی سرگردان است.

در فیلم White Noise: The Light - 2007 نقش اول فیلم Abe Dale بعد از تلاش برای خودکشی یک تجربه NDE دارد. روحش از بدنش جدا می شود و در انتهای تونل زن و فرزندش که قبلا مرده بودند منتظر او بودند. او بعد از یک احیاء موفق دوباره به بدنش باز می گردد.

Escape from Hell : دراین فیلم مردی تلاش می کند که با قرار دادن خود در معرض ایست قلبی، وجود عالم روحانی را ثابت کند. او پس از دیدن این عالم روحانی (یک شهر روشن و درخشان) خود را در مکانی کاملا متفاوت می یابد.

مصاحبه ها

‎Play and the Paranormal A Conversation with Dr. Raymond Moody

abc's "20/20" interview with Matthew Dovel, (July 13, 2007), Touching Heaven and Hell

 پانویس

‎Dayspring" Wilson, Kimberli, New Age Journal, (Gainesville, Florida) September 1983, p. 25, retrieved online 1/29/2008

 Grossman, Neil (Indiana University and University of Illinois), Who's Afraid of Life After Death? Why NDE Evidence is Ignored, Institute of Noetic Sciences (IONS), 2002 Fontana, David (Cardiff University and Liverpool John Moores University), Does Mind Survive Physical Death?, 2003 London Telegraph, 10/22/2000 article: Soul-searching doctors find life after death, about Drs. Peter Fenwick and Sam Parnia studies of heart attack survivors

 Greyson, Bruce (2003), "Near-Death Experiences in a Psychiatric Outpatient Clinic Population", Psychiatric Services, Dec., Vol. 54 No. 12. The American Psychiatric Association.

 The Natural Death Handbook - Varieties of NDE Eleven Thai Near-Death Experiences

 van Lommel P, van Wees R, Meyers V, Elfferich I. (2001) "Near-Death Experience in Survivors of Cardiac Arrest: A prospective Study in the Netherlands", Lancet, December 15; 358(9298):2039-45.

 Ring, Kenneth: "Heading toward Omega. In search of the Meaning of Near-Death Experience", 1984.

 . Gallup, G., and Proctor, W. (1982). Adventures in immortality: a look beyond the threshold of death. New York, McGraw Hill.

 . Knoblauch, H., Schmied, I. and Schnettler, B. (2001). "Different kinds of Near-Death Experience: a report on a survey of near-death experiences in Germany", Journal of Near-Death Studies, 20, 15-29.

 Perera, M., Padmasekara, G. and Belanti, J. (2005), "Prevalence of Near Death Experiences in Australia", Journal of Near-Death Studies, 24(2), 109-116.

 . Parnia, Waller, Yeates & Fenwick, 2001; van Lommel, van Wees, Meyers & Elfferich, 2001.

 Sabom, Michael. Light & Death: One Doctor's Fascinating Account of Near-Death Experiences. 1998. GrandRapids, Michigan: Zondervan Publishing House

 van Lommel P, van Wees R, Meyers V, ElfferichI. (2001) Near-Death Experience in Survivors of Cardiac Arrest: A prospective Study in the Netherlands. Lancet, December 15;358(9298):2039-45.

 http://www.medicalnewstoday.com/articles/51473.php, Woman In Vegetative State Communicated Through Her Thoughts

حسن زاده آملی، حسن؛ دروس معرفت نفس، درس 150- صفحه 645

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...